Poté, co byl kamenný chrám opuštěn, ale ještě stál, byl jeho částečně zastřešený dvůr využíván k obytným či hospodářským účelům. Nasvědčuje tomu cca 15 cm mocná vrstva sídlištního odpadu překrývající jeho pískovcovou podlahu. Až po nějaké době došlo ke zřícení chrámu a sídlištní vrstvu překryly pískovcové bloky s římsou ze sloupového ochozu. (foto J. Turek)

Úvod >