Doporučená literatura

Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám na bakalářský obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku

 

 • Baines, J. – Málek, J., Svět starého Egypta. Praha 1996.
 • Bárta, M., Život a smrt ve stínu pyramid. Hrobka v době stavitelů pyramid, Praha 2008.
 • Bárta, M. – Voděra, K., Osudy staré 4 500 let (katalog výstavy). Brandýs nad Labem 2002.
 • Fagan, B.M., Oloupený Nil. Praha 2001.
 • Forman, W. – Quirke, S., Posmrtný život na Nilu. Londýn 1997.
 • Janák, J., Brána nebes – bohové a démoni starého Egypta. Praha 2005.
 • Krejčí, J. – Magdolen, D., Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 NEJ ze starého Egypta. Praha 2005.
 • Shaw, I., Dějiny starověkého Egypta. Praha 2003.
 • Trigger, B.G. – Kemp, B.J. – O’Connor, D. – Lloyd, A.B., Starověký Egypt – Dějiny společnosti. Praha 2005.
 • Vachala, B., Staří Egypťané. Praha 2001.
 • Vachala, B., Egypt. Stručná historie států. Praha 2003.
 • Verner, M., Pyramidy – tajemství minulosti. Praha 1997.
 • Verner, M. – Bareš, L. – Vachala, B., Encyklopedie strarověkého Egypta. Praha 2007.
 • Žába, Z., Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha 1968.

 

 • Grimal, N., A History of Ancient Egypt. Oxford 1992.
 • Kemp, B., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London 1989.
 • Lehner, M., The Complete Pyramids. London 1997.
 • Quirke, S., Ancient Egyptian Religion. London 1992.
 • Reeves, N. – Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings. London 1996.
 • Robins, G., The Art of Ancient Egypt. London 1997.
 • Shaw, I. – Nicholson, P. (eds.), The British Museum Dictionary of Ancient Egypt. London 1995.
 • Spencer, J., Death in Ancient Egypt. Harmondsworth 1982.

 

 • Bottéro, J., Nejstarší náboženství Mezopotámie. Praha 2005.
 • Mynářová, J., Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty. Praha 2015.
 • Mynářová, J. – Dušek, J. – Čech, P. – Antalík, D. (eds.), Písemnictví starého Předního východu. Praha 2011.
 • Nováková,N. – Pecha, L. – Rahman, F., Dějiny Mezopotámie. Praha 1998.
 • Oppenheim, A. L., Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace. Praha 2001.
 • Pečírková, J., Asýrie. Od městského státu k říši. Praha 2000.
 • Prosecký, J. et al., Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha 1999.
 • Prosecký, J. – Hruška, B. – Součková, J. – Břeňová, K., Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha 2003.
 • Prosecký, J., Slova do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu. Praha 2010.
 • Prosecký, J., Když království sestoupilo z nebes. Praha 2015.
 • van de Mieroop, M., Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha 2010

Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium Egyptologie

 

Seznam doporučené literatury je dostupný ke stažení zde ve formátu .xls (Excel).

Úvod > Studium > Uchazeč > Doporučená literatura