Federico Zangani, M.A., Ph.D.

federico.zangani(at)ff.cuni.cz

 

Academia

 

Federico Zangani je egyptolog, který v současnosti působí na Českém egyptologickém ústavu, FF UK na pozici post-doktoranda. F. Zangani roku 2014 vystudoval bakalářský obor „egyptologie a blízkovýchodní studia“ na University of Oxford (VB). V rámci svého studia se tak věnoval nejen egyptologii, ale taktéž asyrologii. Roku 2020 obdržel titul Ph.D. na Brown University (USA). Jeho doktorská disertační práce pojednává o vývoji egyptské zahraniční politiky v oblasti severní Levanty v průběhu 18. dynastie a o tom jak mohl tento proces vyústit ve vznik  diplomatického systém tak, jak je doložen v Amarnské korespondenci.

Jakožto filolog znalý egyptského, akkadského a některých dalších předovýchodních jazyků se F. Zangani zaměřuje především na politickou, literární a kulturní historii Egypta v Nové říši, egyptský imperialismus v Levantě a jeho odraz v dobových královských nápisech a literatuře, Amarnskou korespondenci, Sýrii v pozdní době bronzové a na vzájemné vztahy Egypta, Předního východu a Středomoří obecně.

Federico poprvé působil na Českém egyptologickém ústavu již roku 2018, tedy ještě v době svých doktorských studií, a to jako výměnný student.

Na jaře 2020 vyučoval F. Zangani v rámci Brown/Wheaton fellowship programme Dějiny Egypta a Předního východu na katedře historie (Wheaton College, Massachusetts). Roku 2013 působil jako dobrovolník Ashmolean Museum (Oxford), kde pracoval s klínopisnými tabulkami. V letech 2013 a 2015 se účastnil archeologického výzkumu v Turecku a následně (2016) absolvoval stáž v turínském Museo Egizio zaměřenou na studium hieratických a figurativních ostrak z Deir el-Mediny.

 

 

Vzdělání

 • 2014–2020: Ph.D. v oboru Egyptologie, Brown University, USA; disertační práce: The Origin of the Amarna International System: Egyptian Imperialism in the Northern Levant and Geopolitical Dynamics in the Late Bronze Age
 • 2018 (září–prosinec): studijní pobyt na Českém egyptologickém ústavu, FF UK
 • 2011–2014: BA Hons. (first class) v oboru egyptologie a předovýchodní studia (10. listopadu 2018 mu byl udělen také magisterský titul (MA)), University of Oxford, St Benet’s Hall

 

Granty a ocenění

FF UK

 • Dvouletá pozice mezinárodního post-doktoranda

Brown University

 • Brown/Wheaton Faculty Fellows Program zaměřený na výuku na Wheaton College, Massachusetts (jaro 2020)
 • Brown Graduate School International Travel Fund 2019
 • Brown Program in Early Cultures fund 2019
 • Joukowsky Summer Research Award 2016
 • Brown Graduate Research Award in Egyptology and Assyriology 2016 and 2019
 • ASOR Excavation Fellowship 2015

University of Oxford

 • Shillito Prize 2014
 • Arthur Lenman Senior Memorial Prize 2014
 • Pozvánka na Encaenia Honorary Degree Ceremony, v rámci které byly zmíněny jeho akademických výsledky v the Creweian Oration (2013)
 • St Benet’s Hall grant for archaeological fieldwork in Turkey 2013
 • Gibbs Prize in Oriental Studies 2012
 • Arthur Lenman Memorial Prize 2012
 • St Benet’s Hall Academic Scholarship 2012

 

Publikace

2019    ‘Foreign-Indigenous Interactions in the Late Bronze Age Levant: Tuthmosid Imperialism and the Origin of the Amarna Diplomatic System’, in J. Mynářová, M. Kilani, S. Alivernini (eds.) A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age Held in Prague, September 10-13, 2018, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 405-423.

2017    ‘Amenhotep II and Ugarit: Evidence from Egyptian Phonology’, Göttinger Miszellen 253, pp. 151-159.

2016    ‘Amarna and Uluburun: Reconsidering Patterns of Exchange in the Late Bronze Age’, Palestine Exploration Quarterly 148 (4), pp. 230-244.

Úvod > Ústav > Pracovníci > Federico Zangani, M.A., Ph.D.