Ludovica Bertolini, Ph.D.

ludovicabertolini(at)hotmail.it

  Academia

 

Ludovica Bertolini je italská archeoložka a asyroložka. Roku 2015 získala na římské univerzitě La Sapienza magisterský titul z oboru “archeologie” a o čtyři roky později (2019) také doktorský titul z oboru “historie, antropologie a náboženství”. L. Bertolini se specializuje na sumerskou literaturu ve Starobabylónském období, zejména pak na texty vztahující se k božstvům Dumuzimu a Innaně. Již v průběhu studia se účastnila několika archeologických výzkumů v Itálii a Iráku. V současné době působí na FF UK jako post-doktorandka v rámci projektu KREAS a její výzkum je zaměřen na otázku rozšíření sumerské literatury pojednávající o božstvech v pozdní době bronzové.

 

Vzdělání

 • listopad 2015 – září 2019: Ph.D. v oboru “Historie, antropologie, náboženství”, na univerzitě La Sapienza v Římě. Disertace: Inanna and Dumuzi beyond time and space: cultic and literary traditions [in Italian].
 • únor 2018 – červen 2018: Kurz akadštiny zaměřený na téma Omina Texts in the Old-Babylonian Period vedený Prof. W. Mayer (Pontifical Biblical Institute, Řím.
 • říjen 2017 – leden 2018: Kurz akadštiny zaměřený na téma Atra-hasis vedený Prof. W. Mayer (Pontifical Biblical Institute, Řím.
 • listopad 2014 – září 2015: magisterské studium oboru “Archeologie” na univerzitě La Sapienza v Římě.
 • listopad 2009 – březen 2013: bakalářské studium oboru “Archeologie a kultury Východu a Západu” na univerzitě La Sapienza v Římě.

Výuka 

 • akademický rok 2019–2020 (letní semestr): FF UK; kurz Umění a společnost starověkého Předního východu (AEA500018) ve spolupráci s doc. Janou Mynářovou Ph.D.
 • akademický rok 2017–2018: „Italský Orientální ústav – ISO“, univerzita La Sapienza v Římě; kurz Mesopotamian cultures [BA course – Code 1051982] ve spolupráci s Ass. Prof. Lorenzo Verderame.
 • akademický rok 2017–2018: „Italský Orientální ústav – ISO“, univerzita La Sapienza v Římě; kurz Introduction to Sumerian Grammar [BA course – Code 1044229] ve spolupráci s Ass. Prof. Lorenzo Verderame.
 • akademický rok 2017–2018: „Italský Orientální ústav – ISO“, univerzita La Sapienza v Římě; kurz Elementary Akkadian [MA course – Code 1035768ve spolupráci s Ass. Prof. Lorenzo Verderame.

 Terénní archeologie

 • listopad 2014 – leden 2016: členka irácko-italského archeologického týmu vedeného Ass. Prof. F. D’Agostino a Dr. L. Romano, pracujícího na lokalitě Abu Tbeirah, Nassiriya, region Dhi-Qar (Irák).
 • prosinec 2013: členka archeologického týmu vedeného Ass. Prof. F. R. Stasolla a Dr. F. Vallelonga, provádějícího výzkum římské vily v lokalitě Cappelletto (Civitavecchia, Itálie).
 • červenec 2013: členka archeologického týmu vedeného Dr. L. Donnini a Dr. M. Gasperini, provádějícího výzkum římské lokality Carsulae (Terni, Itálie).
 • červenec 2012: členka archeologického týmu vedeného Dr. L. Donnini a Dr. M. Gasperini, provádějícího výzkum římské lokality Carsulae (Terni, Itálie).
 • srpen 2011: členka archeologického týmu vedeného Ass. Prof. F. R. Stasolla, provádějícího výzkum na středověké lokalitě Monreale (Sardara, Itálie).
 • září 2010: členka archeologického týmu vedeného Prof. P. Pensabene, provádějícího výzkum normansko-arabských vrstev na lokalitě Villa del Casale (Piazza Armerina, Itálie).

 Výběr z bibliografie

Monografie

 • Ludovica Bertolini (připravuje se), Inanna e Dumuzi: tradizioni letterarie e cultuali a confronto. Le religioni e la storia. Edizioni Quasar: Roma. 

Články

 • Ludovica Bertolini (v tisku), “Quando Dumuzi è al servizio del re”, in C. Ambos – G. Zisa (eds.), Antropologia Religiosa della Mesopotamia. Edizioni Museo Pasqualino: Palermo.
 • Ludovica Bertolini (2020), “«Lasciate che essi erigano il mio letto fiorito!»: elementi vegetali nella letteratura sumerica paleo-babilonese”, Ocula 21, pp. 37-61. 

Recenze

 • Ludovica Bertolini (2019), review of Uri Gabbay, Pacifying the Hearts of the Gods: Sumerian Emesal Prayers of the First Millenium BC (Heidelberger Emesal-Studien 1, Harrassowitz Verlag, 2014), in Studi e Materiali di Storia delle Religioni 85/2, pp. 968-972.
Úvod > Ústav > Pracovníci > Ludovica Bertolini, Ph.D.