Mgr. Martina Bardoňová, PhD. et PhD.

  Martina.Bardonova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 617
  Academia

 

Martina Bardoňová vystudovala na FF UK v Praze magisterský obor historie a egyptologie. Roku 2015 získala doktorský titul z oboru historie a o čtyři roky později (2019) obdržela také doktorský titul z egyptologie. V současnosti působí na Českém egyptologickém ústavu jako vědecký pracovník v rámci projektu KREAS. Její výzkum se zaměřuje na staroegyptské hospodářství a společnost, a to zejména v období  Střední říše. Její doktorská práce Grain Storage in Ancient Egypt (2600–1650 BC). Typology and socio-economic implications se zabývala otázkou správy, pro Egypt klíčových, obilných zásob.

V průběhu svého studia se Martina zúčastnila několika zahraničních stáží. V akademickém roce 2009–2010 strávila v rámci programu Erasmus semestr v  Paříži na Centre de Recherches Égyptologiques de La Sorbonne (CRES). Roku 2015, získala stipendium Anglo-Czech Eduactional Fund na čtyřměsíční pobyt v Londýně jako visiting researcher na Institute of Archaeology (IoA), University College London. Roku 2017, strávila měsíc výzkumem v Britském muzeu v rámci stipendia z the Robert Anderson Trust. Roku 2019 strávila čtyři měsíce na Universidad de Jaén (Španělsko) jakožto trainee v rámci programu Erasmus + .

Od roku 2009 se Martina podílela na několika archeologických výzkumech v České republice a v Egyptě. V posledně zmiňované zemi pak dlouhodobě spolupracuje s Universidad de Jaén (Španělsko) na výzkumech pohřebiště Qubbet el-Hawa (Asuán). Podílí se též na výzkumech egyptského týmu v centrálním Abúsíru (Sahureova vzestupná cesta). Dále se zúčastnila výzkumů Rakouského archeologického ústavu (ÖAI) v Tell ed-Dabě a Kom Ombu a amerických výzkumů (AERA) v oblasti Menkaureova údolního chrámu. V letech 2015 a 2016 se podílela také na českých výzkumech v jižním Abúsíru.

Vzdělání

 • 2004–2006: bakalářské studium na FF UPOL, Olomouc; obor historie – latinská filologie (nedokončeno)
 • 2006–2011: magisterské studium na FF UK, Praha; obor egyptologie – historie (diplomová práce: Vznik, průběh a úpadek egyptské Střední říše, vedoucí práce Prof. Miroslav Bárta, Dr.)
 • 2011–2015: doktorské studium na FF UK, Praha; obor historie (disertační práce: Španělská ambasáda v Praze za působení Baltasara de Zúñiga (1608–1617), vedoucí práce Doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, PhD)
 • 2013–2019: doktorské studium na FF UK, Praha; obor egyptologie (disertační práce: Grain Storage in Ancient Egypt (2600–1650 BC). Typology and socio-economic implications, vedoucí práce Doc. PhDr Hana Vymazalová, PhD)

Granty

 • 2015–2017: GAUK 114815 “Patronát jako základ společenské struktury a hospodářských vztahů Staré a Střední říše?”
 • 2012–2013: Grant VG 004/2012. Projekt zaměřený na rekonstrukci fungování španělské ambasády v Praze na počátku 17. století.

Výuka

 • 2019 (prosinec; Universidad de Jaén; Španělsko): kurz v rámci programu Erasmus + zaměřený na staroegyptské hospodářství a společnost mezi Starou a Střední říší.
 • 2018–2019 (Universidad de Murcia; Španělsko): online výuka kurzu klasická egyptština.
 • 2017 (zimní semestr; FF UK): hospodářství a administrativa Střední říše (v rámci společného kurzu s  Doc. Hanou Vymazalovou a Mgr. Davidem Jeřábkem).
 • 2017 (letní semestr; FF UK): dějiny Egypta – Střední říše. (v rámci společného kurzu s Doc. Janou Mynářovou a Doc. Hanou Vymazalovou).
 • 2014 (letní semestr; FF UK): Vybrané otázky staroegyptské zahraniční politiky – Střední říše. (v rámci společného kurzu s Doc. Janou Mynářovou a Mgr. Danielem Šichanem).

Publikace

 • Jiménez Serrano, Alejandro et al. (2018). Proyecto Qubbet el-Hawa: trabajos arqueológicos de las tumbas QH32, QH33, QH34, QH35p, QH 35n y QH36. Décima campaña (2018). Boletín de la Asociación Española de Egiptología 27, 13–163  (author of the entry on tomb QH 35n, pp. 45–54).
 • Bardoňová M. (2018) Grain Storage in the Old Kingdom. Relation between an object and its image, in: K. O. Kuraszkiewicz, E. Kopp, D. Takács (eds.), “The Perfection that Endures…” Studies on Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw, Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 43–60
 • Bardoňová, M., E. Montes Moya and A. Jiménez Serrano (2017). An Intact Late Sixth-dynasty tomb from Qubbet el Hawa, in: P. Piacentini, A. Delli Castelli (eds.), Old Kingdom Art and Archaeology 7. Proceedings of the International Conference Universita degli studi di Milano, 3–7 July 2017, (EDAL VI) Milan, 216–225
 • Jiménez Serrano, A. et al. (2017). Proyecto Qubbet el-Hawa: trabajos arqueológicos de las tumbas QH32, QH33, QH34aa, QH34bb, QH122, QH35p y QH36. Novena campaña (2017). Boletín de la Asociación Española de Egiptología 26, 13-109. (author of the entry on tomb QH 122, pp. 37-43)
 • Bardoňová, M. and Nováková, V. (2017). Generous patrons, loyal clients? Some remarks on patronage of Middle Kingdom elites, in J. M. Chyla, J. Dębowska-Ludwin, K. Rosińska-Balik, and C. Walsh (eds.), Current research in Egyptology 2016, Oxford, 74–90.
 • Bardoňová, M. (2015). The Middle Kingdom Society seen through its supply pattern, in M. S. Pinarello, J. Yoo, J. Lundock, C. Walsh (eds.), Current Research in Egyptology 2014: Ancient Egypt in a Global World, Oxford, 194–208
 • Bardoňová, M. (2015) Stát a ti druzí. Role velkokapacitních sýpek ve Střední říši, in: Pražské egyptologické studie XIII, 23–30 (State and the others. The role of the Middle-Kingdom large rectangular granaries)

Publikace mimo obor egyptologie

 • Bardoňová M. (2015). Por tener tantos y tan diversos gastos forçosos…. La embajada y sus finanzas (la embajada española en Praga 1608-1617), in Félix Labrador Arroyo (ed.), II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, 205-223, Madrid.
 • Bardoňová M. (2015), Španělská mise Kryštofa Haranta, in Kryštof Harant ve světle nových objevů, 23-30, Pecka: Městys Pecka.
 • Bardoňová M. (2013). Correspondencia diplomática de don Baltasar de Zúñiga y el Enbaxador: práctica e ideal de la época sobre aspectos seleccionados de la función informativo-comunicativa de la diplomacia moderna, Prague Papers on the History of International Relations 1/2013, s 28-57.
Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Martina Bardoňová, PhD. et PhD.