Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.

Mynarova_foto   jana.mynarova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 609
  Academia

Jana Mynářová je absolventkou magisterského studia egyptologie a klínopisu (FF UK) a v roce 2004 obhájila doktorát v oboru filologie – jazyky zemí Asie a Afriky. V roce 2015 byla jmenována docentkou egyptologie. Specializuje se zejména na vztahy Egypta a Předního východu ve 2. tisíciletí př. n. l., společenský a historický vývoj Egypta v době Nové říše a periferní akkadštinu. Jana Mynářová je členkou The American Schools of Oriental Research, International Association for Assyriology a redakčních rad řady odborných časopisů a monografických sérií. Od roku 2021 je koeditorkou časopisu Bulletin of ASOR.

Seznam publikací a vybrané publikace ve formátu pdf ke stažení najdete v osobním profilu na Academia.edu.

Vzdělání, stáže stipendia

1995–2000: magisterské studium klínopisu a egyptologie na FF UK (diplomová práce: Akkadské texty egyptského původu z Tell el-Amarny)
2000–2004: doktorské studium oboru filologie – jazyky zemí Asie a Afriky (disertační prace: Zdravicí formule v periferní akkadštině )
2015: habilitace pro obor egyptologie (habilitační práce: Communication and Exploitation. Egypt as an Integral Part of the Eastern Mediterranean in Antiquity)

2001 postgraduální studium: Departament de Filología Semítica a Institut del Pròxim Orient Antic, Universitat de Barcelona, Španělsko (stipendium Erasmus, aktivita Free-movers)
2002 přednáškový pobyt: Departament de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid (dále UAM), Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
jaro 2004 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
podzim 2004 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2005 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2006 postdoktorské stipendium Mellonovy nadace „Mellon Research Fellow in Spain“, Instituto de Filología, Dept. de Filología Bíblica y de Oriente Antiguo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, Španělsko)

Granty

 • 2004 Kulturní antropologie Egypta a Předního východu v době bronzové (Fond rozvoje vysokých škol, 1821/2004; hlavní řešitel)
 • 2006–2008 Amarna jako křižovatka starověkého světa (GA ČR, 404/06/P058; hlavní řešitel)
 • 2009–2013Centrum či periferie? – Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.) (GA ČR, 404/09/0162; hlavní řešitel)
 • 2012–2018Historie a interpretace Bible (GA ČR, P401/12/G168, centrum excelence; odpovědný řešitel za FF UK)
 • 2018–2021: Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a daňové systémy ve 3. a 2. tis. př. n. l. (GA ČR, 18-01897S; hlavní řešitel, spoluřešitel Dr. Sergio Alivernini, OÚ AV ČR)
 • 2020–2021: Writing on the Fringe. Cuneiform Traditions in the Peripheries. Summer school on Peripheral Akkadian (Charles University, POINT/Bi/2020-2010; hlavní řešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Juliš, Karel – Krumpová, Ivana – Mynářová, Jana – Pech, Michal – Polák, Ladislav – Štefcová, Petra – Valach, Jaroslav – Vavřík, Daniel – Wolf, Benjamin – Zemánek, Petr. Nástroje paměti / Memory Tools, Prague: National Museum 2020.
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Pavúk, Peter. The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery. [Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 25], Prague: National Museum 2018.
 • Mynářová, Jana. Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, VI]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2015.
 • Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Antalík, Dalibor – Dušek, Jan. Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, IV]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014.
 • Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Dušek, Jan. Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické [Starověké písemnictví Levanty, II]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014.
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor. Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, III]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2013.
 • Dušek, Jan – Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana. Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, V], Praha: FF UK v Praze – OIKOYMENH 2013.
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Podhorný, Radek – Vrtal, Vlastimil. Poklady starého Egypta. Olomouc: Vlastivědné museum v Olomouci 2013.
 • Language of Amarna – Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters, Prague: Faculty of Arts, Charles Univerity in Prague 2007.

 

Editované svazky:

 

 • Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020.
 • Kim, R. – Mynářová, J. – Pavúk, P. (with assistance of D. Frantíková and P. Zemánek) (eds.), Hrozný and Hittite: The First Hundred Years. Proceedings of the International Conference Held at Charles University, Prague, 11–14 November 2015 [Culture and History of the Ancient Near East 107], Leiden – Boston: Brill 2020.
 • Devecchi, E. – Mynářová, J. – Müller, G.G.W. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography 2. Proceedings of a Workshop Organised at the 64thRencontre Assyriologique Internationale, Innsbruck 2018, Gladbeck: PeWe Verlag 2019.
 • Mynářová, J. – Kilani, M. – Alivernini, S. (eds.), A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age Held in Prague, September 10–13, 2018. Prague: Charles University, Faculty of Arts 2019.
 • Dušek, J. – Mynářová, J. (eds.), Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. [Culture and History of the Ancient Near East 101], Leiden – Boston: Brill 2019.

Články:

 • Fear of Strangers? Ethnicity and Xenophobia in the Amarna Letters, Aula Orientalis 39/2 (2021) (v tisku)
 • Egyptian Reflections on Babylon, Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies 14 (2020) (v tisku)
 • “Silver for Clothing” … Textiles and Diplomacy in the Late Bronze Age Near East, in: A. Hallmann (ed.), Outward Appearance vs. Inward Significance: Addressing Identities through Attire in the Ancient World, March 1–2, 2018. The Oriental Institute, University of Chicago. Chicago: Oriental Institute (v tisku).
 • Zemánek, P. – Mynářová, J. – Štefcová, P. – Valach, J., Virtual Collection of Cuneiform Tablets as a Complex Multilevel System with Interdisciplinary Content. In: Kremers, Horst (ed.), Digital Cultural Heritage, Berlin: Springer Verlag 2020, 183–194.
 • Alivernini, S. – Mynářová, J., Management of Resources and Taxation in the Ancient Near East. An Introduction, in: Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020, 17–24.
 • Management of Resources and Taxation in the Southern Levant in the Middle and Late Bronze Age, in: Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020, 419–435.
 • Mynářová, J. – Kořínek, P., The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil, In: Garcia Ventura, Agnès – Verderame, Lorenzo (eds.), Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond, Atlanta, GA: Lockwood Press 2020, 181–196.
 • A Note on KUB 3.39 in Light of an LBA Diplomatic Practice. An Addendum, Rivista degli Studi Orientali, Nuova Serie XCII/1–2 (2019), 47–53.
 • Mynářová, J. – Dušek, J., Tell Fekheriye Inscription and the Western Assyrian Border in the late 9th Century B.C.E. In: Dušek, Jan – Mynářová, Jana (eds.), Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. [Culture and History of the Ancient Near East 101], Leiden – Boston: Brill 2019, 63–77.
 • Amarna Texts from the Northern Levant. The Qaṭna Palaeography in Context, in: Devecchi, E. – Mynářová, J. – Müller, G.G.W. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography 2. Proceedings of a Workshop organised at the 64th Rencontre Assyriologique Internationale, Innsbruck 2018, Gladbeck: PeWe Verlag 2019, 91–107.
 • Are You an Egyptian? Are You a Stranger? Egyptians in the Levant in the Bronze Age, in: Mynářová, J. – Kilani, M. – Alivernini, S. (eds.), A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age Held in Prague, September 10–13, 2018. Prague: Charles University, Faculty of Arts 2019, 239–255.
 • Heintz, J.-G. – Mehmedi, R. – Mynářová, J. – Vita, J.-P., Bibliographie d’El-Amarna : Supplément VI [ 2008 – 2017 ] – [ = Supplément à I.D.E.A., Vol. 2 (1995), pp. 1-119] – [Addenda & Corrigenda – Éditon du 27 Juillet 2017], Ugarit-Forschungen 48 (2017), 249–271.
 • Handbook of Amarna Cuneiform Palaeography: A Project Update. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 11/4 (2016), 15–16.
 • Dušek, J. – Mynářová, J., The Tell Fekheriyeh Inscription: A Process of Authority on the Edge of the Assyrian Empire. In: Dušek, J. – Roskovec, J. (eds.). The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts [Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27], Berlin – New York: De Gruyter Verlag 2016, 9–39.
 • Landgráfová, R. – Mynářová, J., Some Points about Structuring Points: Aspects of the Uses of the Egyptian Verspunkte. In: Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2016, 187–206.
 • Amarna Palaeography Project. The Current State of Research. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 409–421.
 • Communicating the Empire, or How to Deliver a Message of a King. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 149–161.
 • Discovery, Research and Excavation of the Amarna Tablets – the Formative Stage. In: Rainey, A.F., The El-Amarna Correspondence. A New Edition of the Cuneiform Letters from the Site of El-Amarna based on Collations of all Extant Tablets[Handbuch der Orientalistik 110], edited by W.M. Schniedewind, Leiden – New York – Köln: Brill 2015, 37–46.
 • Egypt Among the Great Powers and Its Relations to the Neighboring Vassal Kingdoms in the Southern Levant According to the Written Evidence: Thutmose III and Amarna. In: Eder, B. – Pruzsinszky, R. (eds.),Policies of Exchange. Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd Millennium B.C.E.Proceedings of the International Symposium at the University in Freiburg Institute for Archaeological Studies, 30thMay – 2nd June 2012 [OREA 2], Vienna: Austrian Academy of Sciences Press 2015, 157–165.
 • Egyptians and the Cuneiform Tradition. On the Palaeography of the Amarna Documents. In: Devecchi, E. – Müller, G.G.W. – Mynářová, J. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography. Proceedings of a Workshop organised at the 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Warsaw 2014, Gladbeck: PeWe Verlag 2015, 89–102.
 • Who’s the King? An Image of the Egyptian King According to Non-Egyptian Evidence, in: Coppens, F. – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds.), Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power, Prague, June 26–28, 2013. 7. Symposium zur ägyptischen Königsideologie [Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4,4], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2015, 9–30.
 • Egyptian State Correspondence of the New Kingdom: The Letters of the Levantine Client Kings in the Amarna Correspondence and Contemporary Evidence. In: Radner, K. (ed.), State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire[Oxford Studies in Early Empires], London – New York: Oxford University Press 2014, 10–31.
 • Lost in Translation. An Egyptological Perspective on the Egyptian-Hittite Treaties. Annals of the Náprstek Museum35/2 (2014), 3–8.
 • The Scribes of Amarna – A Family Affair? In: Marti, L. (ed.), La famille dans le Proche-Orient ancien: réalités, symbolismes et images. Proceedings of the 55th Rencontre Assyriologique Internationale, Paris, July 6-9, 2009. Winona Lake, IN: Eisenbrauns 2014, 375–381.
 • ‘A Father to Me’ – An Innovation in EA 199? A Supplement. In: Bárta, M. – Küllmer, H. (eds.),Diachronic Trends in Ancient Egyptian History (dedicated to the memory of Eva Pardey), Prague: Charles University in Prague 2013, 102–108.
 • Amarna, Amarna letters. In: Bagnall, R. – Brodersen, K. – Champion, C. – Erskine, A. – Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, vol. 1, Malden, MA – Oxford – Carlton, Victoria: Wiley-Blackwell 2013, 347–348.
 • Athribis, Tell Atrib. In: Bagnall, R. – Brodersen, K. – Champion, C. – Erskine, A. – Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, vol. 1, Malden, MA – Oxford – Carlton, Victoria: Wiley-Blackwell 2013, 921–922.
 • Being a Loyal Servant. Egypt and the Levant from the Perspective of Juridical Terminology of the 18th Dynasty.Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte, 19 (2013), 79–87.
 • Dušek, J. – Mynářová, J., Phoenician and Aramaic Inscriptions from Abusir. In: Botta, Alejandro (ed.). In the Shadow of Bezalel: Aramaic, Biblical, and Ancient Near Eastern Studies in Honor of Bezalel Porten [Culture and History of the Ancient Near East 60], Leiden – New York: Brill, 53–69.
 • From the mountain or from the kiln? Lapis lazuli in the Amarna Letters. In: del Olmo Lete, G. – Vidal, J. – Wyatt, N. (eds.), The Perfumes of Seven Tamarisks: Studies in Honour of Wilfred G. E. Watson [Alter Orient und Altes Testament 394], Münster: Ugarit-Verlag 2012, 63–73.
 • North or South? A Note on the Provenance of EA 220. Ägypten und Levante22 (2012), 371–377.
 • The Representatives of Power in the Amarna Letters. In: Wilhelm, G. (ed.), Organization, Representation and Symbols of Power in the Ancient Near East. Proceedings of the 54thRencontre Assyriologique Internationale at Würzburg, 20–25 July, 2008, Winona Lake, IN: Eisenbrauns 2012, 551–558.
 • Expressions of Dates and Time in the Amarna Letters. Ägypten und Levante21 (2011), 123–128.
 • Wretched Fallen One of Ḫatti or Hero? An Image of the Hittite King in the Egyptian Sources. In: Mynářová, J. (ed.), Egypt and the Near East – the CrossroadsProceedings of an International Conference on the Relations of Egypt and the Near East in the Bronze Age, Prague, September 1–3, 2010. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2011, 235–247.
 • Dušek, J. – Mynářová, J., Excursus 2: Phoenician and Aramaic Inscriptions on a Phoenician storage jar (Excav. No. 826/S/10). A Preliminary Report. In: Bareš, L. – Smoláriková, K. (eds.), The Shaft Tomb of Menechibnekau. Vol. I: The Archaeology [Abusir XXV], Prague: Charles University in Prague 2011, 179–181.
 • Mynářová, J. – Coppens, F., Prostration before God and Pharaoh. In: Callender, V.G. – Bareš, L. – Bárta, M. – Janák, J. – Krejčí, J. (eds.),Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday, Prague: Charles University in Prague 2011, 283–295.

Bibliografii do r. 2008 naleznete zde a zde.

Aktualizováno 12.5.2021

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.