Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.

Mynarova_foto   jana.mynarova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 609
  Academia

Jana Mynářová je absolventkou magisterského studia egyptologie a klínopisu (FF UK) a v roce 2004 obhájila doktorát v oboru filologie – jazyky zemí Asie a Afriky. V roce 2015 byla jmenována docentkou egyptologie. Specializuje se zejména na vztahy Egypta a Předního východu ve 2. tisíciletí př. n. l., společenský a historický vývoj Egypta v době Nové říše a periferní akkadštinu. Kromě FF UK v Praze působí také jako externí vyučující na FF MU v Brně. Jana Mynářová je členkou The American Schools of Oriental Research, International Association for Assyriology a redakční rady Journal of Ancient Egyptian Interconnections a Annals of the Náprstek Museum.

 

Seznam publikací a vybrané publikace ve formátu pdf ke stažení najdete v osobním profilu na Academia.edu.

Vzdělání, stáže stipendia

1995–2000: magisterské studium klínopisu a egyptologie na FF UK (diplomová práce: Akkadské texty egyptského původu z Tell el-Amarny)
2000–2004: doktorské studium oboru filologie – jazyky zemí Asie a Afriky (disertační prace: Zdravicí formule v periferní akkadštině )
2015: habilitace pro obor egyptologie (habilitační práce: Communication and Exploitation. Egypt as an Integral Part of the Eastern Mediterranean in Antiquity)

 

2001 postgraduální studium: Departament de Filología Semítica a Institut del Pròxim Orient Antic, Universitat de Barcelona, Španělsko (stipendium Erasmus, aktivita Free-movers)
2002 přednáškový pobyt: Departament de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid (dále UAM), Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
jaro 2004 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
podzim 2004 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2005 přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2006 postdoktorské stipendium Mellonovy nadace „Mellon Research Fellow in Spain“, Instituto de Filología, Dept. de Filología Bíblica y de Oriente Antiguo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, Španělsko)

Granty

 • 2004 Kulturní antropologie Egypta a Předního východu v době bronzové (Fond rozvoje vysokých škol, 1821/2004; hlavní řešitel)
 • 2006–2008 Amarna jako křižovatka starověkého světa (GA ČR, 404/06/P058; hlavní řešitel)
 • 2009–2013Centrum či periferie? – Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.)(GA ČR, 404/09/0162; hlavní řešitel)
 • 2012–2018Historie a interpretace Bible (GA ČR, P401/12/G168, centrum excelence; odpovědný řešitel za FF UK)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Mynářová, Jana. Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty[Starověké písemnictví Levanty, VI]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2015.
 • Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Antalík, Dalibor – Dušek, Jan. Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty[Starověké písemnictví Levanty, IV]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014.
 • Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Dušek, Jan. Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické[Starověké písemnictví Levanty, II]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014.
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor. Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty[Starověké písemnictví Levanty, III]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2013.
 • Dušek, Jan – Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana. Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty[Starověké písemnictví Levanty, V], Praha: FF UK v Praze – OIKOYMENH 2013.
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Podhorný, Radek – Vrtal, Vlastimil. Poklady starého Egypta. Olomouc: Vlastivědné museum v Olomouci 2013.
 • Language of Amarna – Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters, Prague: Faculty of Arts, Charles Univerity in Prague 2007.

Editované svazky:

 • Dušek, Jan – Mynářová, Jana (eds.). Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th–8th Centuries BCE. Leiden – Boston: Brill (under contract).
 • Landgráfová, Renata – Mynářová, Jana (eds.). Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth. Prague: Charles University 2016.
 • Devecchi, Elena – Müller, Gerfrid G.W. – Mynářová, Jana (eds.). Current Research in Cuneiform Palaeography. Proceedings of a Workshop organised at the 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Warsaw 2014. Gladbeck: PeWe Verlag 2015.
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Pavúk, Peter (eds.). There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15–18, 2014. Prague: Charles University 2015.
 • Mynářová, Jana (ed.), Egypt and the Near East – the Crossroads. Prague: Charles University 2011.
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor (eds.). Písemnictví starověkého Předního východu 3000–300 př. Kr.[Starověké písemnictví Levanty, I]. Praha: Univerzita Karlova v Praze – OIKOYMENH 2011.
 • Maříková Vlčková, Petra – Mynářová, Jana – Tomášek, Martin (eds.). My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Prague: Charles University – Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i. 2009.
 • Onderka, Pavel – Maříková Vlčková, Petra – Mynářová, Jana (eds.). Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile, Praha: Národní muzeum 2008.
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel (eds.). Théby. Město bohů a faraonů – Thebes. City of Gods and Pharaohs, Praha: Národní muzeum 2007.
 • Petr Charvát – Bertrand Lafont – Jana Mynářová – Lukáš Pecha (eds.). L’état, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. Actes du Colloque assyriologique franco–tchèque. Paris, 7–8 novembre 2002, Praha: FF UK 2006.

Články:

 • Dušek, J. – Mynářová, J., Tell Fekheriye Inscription and the Western Assyrian Border in the late 9th Century BCE. In: Dušek, Jan – Mynářová, Jana (eds.), Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries BCE, Leiden – Boston: Brill (v tisku).
 • Handbook of Amarna Cuneiform Palaeography: A Project Update. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 11/4 (2016) (v tisku).
 • Dušek, J. – Mynářová, J., The Tell Fekheriyeh Inscription: A Process of Authority on the Edge of the Assyrian Empire. In: Dušek, J. – Roskovec, J. (eds.). The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts [Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27], Berlin – New York: De Gruyter Verlag 2016, 9–39.
 • Landgráfová, R. – Mynářová, J., Some Points about Structuring Points: Aspects of the Uses of the Egyptian Verspunkte. In: Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2016, 187–206.
 • Amarna Palaeography Project. The Current State of Research. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 409–421.
 • Communicating the Empire, or How to Deliver a Message of a King. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 149–161.
 • Discovery, Research and Excavation of the Amarna Tablets – the Formative Stage. In: Rainey, A.F., The El-Amarna Correspondence. A New Edition of the Cuneiform Letters from the Site of El-Amarna based on Collations of all Extant Tablets [Handbuch der Orientalistik 110], edited by W.M. Schniedewind, Leiden – New York – Köln: Brill 2015, 37–46.
 • Egypt Among the Great Powers and Its Relations to the Neighboring Vassal Kingdoms in the Southern Levant According to the Written Evidence: Thutmose III and Amarna. In: Eder, B. – Pruzsinszky, R. (eds.), Policies of Exchange. Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd Millennium B.C.E. Proceedings of the International Symposium at the University in Freiburg Institute for Archaeological Studies, 30th May – 2nd June 2012 [OREA 2], Vienna: Austrian Academy of Sciences Press 2015, 157–165.
 • Egyptians and the Cuneiform Tradition. On the Palaeography of the Amarna Documents. In: Devecchi, E. – Müller, G.G.W. – Mynářová, J. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography. Proceedings of a Workshop organised at the 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Warsaw 2014, Gladbeck: PeWe Verlag 2015, 89–102.
 • Who’s the King? An Image of the Egyptian King According to Non-Egyptian Evidence, in: Coppens, F. – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds.), Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power, Prague, June 26–28, 2013. 7. Symposium zur ägyptischen Königsideologie [Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4,4], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2015, 9–30.
 • Egyptian State Correspondence of the New Kingdom: The Letters of the Levantine Client Kings in the Amarna Correspondence and Contemporary Evidence. In: Radner, K. (ed.), State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire [Oxford Studies in Early Empires], London – New York: Oxford University Press 2014, 10–31.
 • Lost in Translation. An Egyptological Perspective on the Egyptian-Hittite Treaties. Annals of the Náprstek Museum 35/2 (2014), 3–8.
 • The Scribes of Amarna – A Family Affair? In: Marti, L. (ed.), La famille dans le Proche-Orient ancien: réalités, symbolismes et images. Proceedings of the 55th Rencontre Assyriologique Internationale, Paris, July 6-9, 2009. Winona Lake, IN: Eisenbrauns 2014, 375–381.
 • ‘A Father to Me’ – An Innovation in EA 199? A Supplement. In: Bárta, M. – Küllmer, H. (eds.), Diachronic Trends in Ancient Egyptian History (dedicated to the memory of Eva Pardey), Prague: Charles University in Prague 2013, 102–108.
 • Amarna, Amarna letters. In: Bagnall, R. – Brodersen, K. – Champion, C. – Erskine, A. – Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, vol. 1, Malden, MA – Oxford – Carlton, Victoria: Wiley-Blackwell 2013, 347–348.
 • Athribis, Tell Atrib. In: Bagnall, R. – Brodersen, K. – Champion, C. – Erskine, A. – Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, vol. 1, Malden, MA – Oxford – Carlton, Victoria: Wiley-Blackwell 2013, 921–922.
 • Being a Loyal Servant. Egypt and the Levant from the Perspective of Juridical Terminology of the 18th Dynasty. Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte, 19 (2013), 79–87.
 • Dušek, J. – Mynářová, J., Phoenician and Aramaic Inscriptions from Abusir. In: Botta, Alejandro (ed.). In the Shadow of Bezalel: Aramaic, Biblical, and Ancient Near Eastern Studies in Honor of Bezalel Porten [Culture and History of the Ancient Near East 60], Leiden – New York: Brill, 53–69.
 • From the mountain or from the kiln? Lapis lazuli in the Amarna Letters. In: del Olmo Lete, G. – Vidal, J. – Wyatt, N. (eds.), The Perfumes of Seven Tamarisks: Studies in Honour of Wilfred G. E. Watson [Alter Orient und Altes Testament 394], Münster: Ugarit-Verlag 2012, 63–73.
 • North or South? A Note on the Provenance of EA 220. Ägypten und Levante 22 (2012), 371–377.
 • The Representatives of Power in the Amarna Letters. In: Wilhelm, G. (ed.), Organization, Representation and Symbols of Power in the Ancient Near East. Proceedings of the 54thRencontre Assyriologique Internationale at Würzburg, 20–25 July, 2008, Winona Lake, IN: Eisenbrauns 2012, 551–558.
 • Expressions of Dates and Time in the Amarna Letters. Ägypten und Levante 21 (2011), 123–128.
 • Wretched Fallen One of Ḫatti or Hero? An Image of the Hittite King in the Egyptian Sources. In: Mynářová, J. (ed.), Egypt and the Near East – the Crossroads. Proceedings of an International Conference on the Relations of Egypt and the Near East in the Bronze Age, Prague, September 1–3, 2010. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2011, 235–247.
 • Dušek, J. – Mynářová, J., Excursus 2: Phoenician and Aramaic Inscriptions on a Phoenician storage jar (Excav. No. 826/S/10). A Preliminary Report. In: Bareš, L. – Smoláriková, K. (eds.), The Shaft Tomb of Menechibnekau. Vol. I: The Archaeology [Abusir XXV], Prague: Charles University in Prague 2011, 179–181.
 • Mynářová, J. – Coppens, F., Prostration before God and Pharaoh. In: Callender, V.G. – Bareš, L. – Bárta, M. – Janák, J. – Krejčí, J. (eds.), Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday, Prague: Charles University in Prague 2011, 283–295.

Bibliografii do r. 2008 naleznete zde a zde.

 

Aktualizováno 9.12.2016

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.