Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D.

 

MartinOdler   martin.odler(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia
  Research Gate

 

Martin Odler vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dvouoborové magisterské studium egyptologie a klasické archeologie, a doktorské studium egyptologie na téže fakultě. Zabývá se materiální kulturou, především měděnými artefakty. Také se věnuje reflexi starověkého Egypta ve slovenské kultuře.

Od roku 2009 se účastní expedic do Abúsíru, od roku 2011 i do Súdánu. Kromě severovýchodní Afriky má archeologickou praxi z výzkumů a dokumentace v Uzbekistánu, České a Slovenské republice.

Je správcem webu ČEgÚ FF UK, založil a spravuje   facebookovou stránku ústavu a   youtube kanál ústavu. Je členem správní rady slovenské Nadace Aigyptos, členem Historical Metallurgy Society (Velká Británie), Society for Archaeological Sciences (USA) a Slovenské orientalistické společnosti.

Spolu s medievistkou Evinou Steinovou přeložili do slovenštiny Leidenský manifest statistického hodnocení vědeckého výzkumu a je také jedním ze čtyř spoluautorů slovenského překladu Sanfranciské deklarace hodnocení vědeckého výzkumu.

Vzdělání

2004–2008 bakalářské studium pravěké a raně středověké archeologie na FF UK v Praze (bakalářská práce Príspevok ku včasnostredovekému osídleniu severozápadného Slovenska, vedoucí práce prof. J. Klápště)
2008–2010 navazujíci magisterské studium pravěké a raně středověké archeologie na FF UK v Praze (diplomová práce Príspevok ku osídleniu juhozápadného Slovenska v období Avarského kaganátu, vedoucí práce doc. J. Zábojník)
2006–2012 magisterské studium egyptologie a klasické archeologie na FF UK v Praze (diplomová práce Medené nástroje v Egypte v 3. tisícročí, vedoucí práce prof. M. Bárta)
2012–2020 doktorské studium egyptologie na ČEgÚ FF UK (disertační práce Spoločenský kontext medi v starovekom Egypte do konca Strednej ríše, vedoucí práce prof. M. Bárta)

Granty

2012–2014: Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše (GA UK č. 526112)

2015–2016: Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig (GA UK č. 38715)

2015–2016: Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Kunsthistorisches Museum Wien (Interní grant Filozofické fakulty UK č. FF_VG_2015_016)

Ocenění

Bibliografie

Knihy

 

Kapitoly v knihách a příspěvky ve sbornících

 • Kmošek, J. – Odler, M. et al., Archaeometallurgical study of copper alloy tools and model tools from the Old Kingdom necropolis at Giza. In M. Odler, Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, pp. 238–248. Archaeopress Egyptology 14. Archaeopress: Oxford 2016. PDF studie ke stažení zde.
 • Odler, M. – Dupej, J., Morphometrical and statistical case study of Old Kingdom adze blades. In M. Odler, Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, pp. 248–260. Archaeopress Egyptology 14. Archaeopress: Oxford 2016. PDF studie ke stažení zde.
 • Odler, M. 2015. Adzes in the Early Dynastic Period and the Old Kingdom. In K. Rosińska-Balik, A. Ochał-Czarnowicz, M. Czarnowicz, and J. Dębowska-Ludwin (eds), Copper and trade in the South-Eastern Mediterranean: trade routes of the Near East in antiquity. BAR international series. Archaeopress, Oxford, 85–109. PDF studie ke stažení zde.
 • Odler, M., A Travelogue of the Slovak Poet Rudolf Fabry „Salam Alekum: Stories from Old and New Egypt (1958)“, in: A. Jůnová Macková, L. Storchová, L. Jůn (eds.), Egypt and Austria X. Visualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th Centuries, 45 – 60. AMU – FAMU: Prague 2016.
 • Hudáková, Ľ. – Odler, M. The Travelogue of the First Slovak Cleric in Egypt – Ján Roháček (1910), in: Ľ. Hudáková – J. Hudec (eds.), Egypt and Austria IX, Perception of the Orient in Central Europe (1800–1918), Proceedings of the Symposium held at Betliar, Slovakia (October 21st to 24th, 2013), 114 – 137. Nadácia Aigyptos: Kraków, 2016.

Postery

 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin –Jamborová, Tereza – Msallamová, Šárka – Šálková, Kateřina – Kmoníčková, Martina 2016: “Diachronic changes of ancient Egyptian and Nubian metallurgy – Case study of material from the Egyptian Museum of Leipzig University”. PDF posteru ke stažení zde.

Studie a články v časopisech

 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin –  Fikrle, Marek – Kochergina, Yulia V. 2018: Invisible connections. Early Dynastic and Old Kingdom Egyptian metalwork in the Egyptian Museum of Leipzig University, Journal of Archaeological Science, Volume 96, August 2018, Pages 191-207, doi: 10.1016/j.jas.2018.04.004.
 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin 2016:, Neueste Analysen der altägyptischen Metallartefakte aus der Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig, aMUN 2016 (Herbst), s. 31–34. PDF studie ke stažení zde.
 • Odler, M. – Kmošek, J. a kol., Staroegyptské měděné a bronzové artefakty v Egyptském muzeu Lipské univerzity. Průběžná zpráva o projektu, Pražské egyptologické studie XVI, 2016, 37–46. PDF studie ke stažení zde.
 • Odler, M. – Hudáková, Ľ., Neither Leisure Class nor Colonialists: Pre-Great War Slovak Travelers in Egypt, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 8, 2016, 49–59.
 • Odler, M. – Dulíková, V. 2015: Social context of the Old Kingdom copper model tools, World Archaeology 47 (1), pp. 94–116, DOI: 10.1080/00438243.2014.991805.
 • Odler, M. 2015: Copper Model Tools in Old Kingdom Female Burials. In: M. S. Pinarello; J. Yoo; J. Lundock; C. Walsh (eds). Current Research in Egyptology 2014: Proceedings of the Fifteenth Annual Symposium, Oxford: Oxbow Books, 39–58. PDF studie ke stažení zde.
 • Varadzinová Suková, L. – Sůvová, Z. – Cílek, V. – Odler, M. – Pokorný, P. – Varadzin, L. 2015: Diskovité korálky ze skořápek pštrosích vajec z mezolitického sídliště Sfinga (SKB.W-60) v pohoří Sabaloka (centrální Súdán), Pražské egyptologické studie XIV, s. 66-71.
 • Dulíková, V. – Odler, M. – Březinová, H. – Havelková, P. 2015: A burial with a stamp seal depicting a Bes-like figure from Abusir, Prague Egyptological Studies XV, pp. 69-75.
 • Krejčí, J. – Arias Kytnarová, K. – Odler, M. 2015: Archaeological excavation of the mastaba of Queen Khentkaus III (tomb AC 30) in Abusir, Prague Egyptological Studies XV, pp.28-42.
 • Kmošek, J. – Jamborová, T. – Msallamová, Š. – Odler, M. 2015: Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě Případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig, poster prezentovaný na Konferenci restaurátorů-konzervátorů v Plzni 2015
 • Odler, M. – Kmošek, J. 2015: Aktuelle Forschungen: Eine Kooperation Prag – Leipzig, postery prezentované na výstavě Gegossene Götter v Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig, 11. 12. 2015 – 29. 5. 2015
 • Odler, M. – Kmošek, J. 2014: Bronzové fragmenty z Usli (Sudán), Pražské egyptologické studie XIII, s. 56–60.
 • Odler, M. – Dulíková, V. – L. Juřičková 2013: Molluscs from the Stone and Mud-brick Tombs in Abusir (Egypt) and the Provenance of so-called “Nile-mudInterdisciplinaria Archaeologica 4(1), s. 9–22.
 • Odler, M. 2012: Kráľovské súvislosti medi v Ranodynastickej dobe a Starej ríši, Pražské egyptologické studie IX, s. 60-70.
 • Dulíková, Veronika – Odler, Martin – Havelková, Petra 2011: Archeologický výzkum hrobky lékaře Neferherptaha, Pražské egyptologické studie VIII, s. 9-16.
 • Odler, M. 2011: Svedectvo prameňov z Abúsíru o hrnčiarskom kruhu v Starej ríši, in: L. Pecha (Ed.), Orientalia Antiqua Nova XI, 2011, Plzeň, 103-111.

Záznamy odborných a popularizačních přednášek

Aktualizováno 11. 12. 2018

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D.