Na Sfinze bylo objeveno rozsáhlé mezolitické pohřebiště. Dosud odkrytých 50 jedinců již nyní představuje jeden z největších vzorků lovecko-sběračských populací v Súdánu. Odhadujeme však, že zde mohlo být pohřbeno až 400–450 zemřelých. Mrtví – nalezeni byli dospělí i děti – byli do hrobů ukládáni na boku ve skrčené poloze a jen zřídka s prostými doprovodnými předměty. (foto P. Pokorný)