Obr. Usli 4

Důležitým úkolem při výzkumu v Usli je pochopení zánikových procesů spjatých se zdejšími stavbami. K němu poskytuje řadu poznatků průzkum nedávno zaniklé vesnice ležící v přilehlém palmovém háji. Ten probíhá v rámci širšího paleoekologického a geologického studia, jehož dalším cílem je poznání charakteru přírodního prostředí a dynamiky pohybu nilského koryta v minulosti. (foto L. Lisá)