Generous Patrons, Loyal Clients

V prvním zářijovém týdnu se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude konat dvoudenní mezinárodní interdisciplinární workshop Generous Patrons, Loyal Clients, zaměřený na problematiku patronátních vztahů v různých společnostech. Organizují jej doktorandské studentky Českého egyptologického ústavu FF UK Martina Bardoňová a Věra Nováková. Do Prahy se sejdou badatelé z devíti zemí (kromě České republiky z Itálie, Francie, Německa, Nového Zélandu, Španělska, Spojených států, Srbska a Velké Británie).  Patronát je pojem označující typ neformálního, nerovného avšak recipročního vztahu mezi dvěma osobami. Výše postavená z těchto osob (patron) poskytuje ochranu či jinak zaopatřuje níže postaveného partnera (klienta), který mu výměnou za to poskytuje loajalitu či jiný typ služeb. Takto široce definovaný vztah se vyskytuje ve většině lidských společností. Důležitým tématem je patronát zejména proto, že v některých společnostech se stal (je) jedním z dominantních vztahů, v těchto případech pak prorůstá do státní administrativy a je častým nástrojem výkonu moci.

Hlavním záměrem je poskytnout badatelům z různých historických disciplín poprvé možnost vzájemné diskuze na toto komplexní téma. Workshop bude rozdělen do čtyř sekcí věnovaných: 1. obecným otázkám ohledně existence patronátu v různých společenských vrstvách různých populací; 2. patronátů umělců a řemeslníků; 3. královskému patronátu; a 4. patronátu v zahraniční politice. Každá z výše vyjmenovaných sekcí bude uvedena přednáškou renomovaného specialisty na dané téma. Z domácích vystoupí Prof. Miroslav Bárta a Doc. Jana Mynářová ve spolupráci s renomovanou polskou badatelkou Lenou Fijalkowskou. Ze zahraničních hostů Dr. Mark Lehner, vedoucí amerických výzkumů v Gíze a Dr. Gersande Eschenbrenner-Diemer, která v současné době působí na University College London.

 

Podrobnosti události

Začátek události
4.9.2017 9:00
Konec události
5.9.2017 18:20
Místo konání
Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha, Místnost č. 325
Webové stránky
http://cegu.ff.cuni.cz/cs/2017/08/07/v-zari-se-v-praze-kona-mezinarodni-workshop-o-patronatu-ve-staroveku/
Organizátor
Martina Bardoňová, Věra Nováková (Český egyptologický ústav FF UK)
Typ události
Konference
Úvod > Kalendář událostí > Konference > Generous Patrons, Loyal Clients