I bohové mohou vyhynout. Vliv klimatických změn na náboženství Starého Egypta

V cyklu SPOŘILOVSKÉ EXPEDICE (Nové a významné poznatky ve vědách o Zemi) Vás Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. zve na přednášku Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu FF UK:

 

I BOHOVÉ MOHOU VYHYNOUT. VLIV KLIMATICKÝCH ZMĚN NA NÁBOŽENSTVÍ STARÉHO EGYPTA

 

Termíny ach a ba náleží ke klíčovým pojmům staroegyptského náboženství a kultury. Egypťané jimi nazývali božskou moc, její pozemské projevy a někdy také bytosti obdařené nadpřirozenou mocí. Shodou okolností jsou oba termíny v egyptském hieroglyfickém písmu zapsány pomocí znaků zobrazujících ptáky, ibisa skalního a čápa sedlatého, a oba  tyto  živočišné druhy se přestaly v Egyptě vyskytovat v souvislosti s klimatickými změnami někdy v průběhu 3. tisíciletí před Kristem.

Každý z  těchto  ptáků  opustil Egypt jindy a z jiných důvodů, ale obě tato vymizení s sebou přinesla významné změny v egyptském náboženství, myšlení i písmu. A právě na příkladu pojmů ach a ba je možné demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního prostředí.

Podrobnosti události

Začátek události
1.6.2017 16:00 - 18:00
Místo konání
Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Webové stránky
https://www.ig.cas.cz/jiri-janak-i-bohove-mohou-vyhynout-vliv-klimatickych-zmen-na-nabozenstvi-stareho-egypta
Organizátor
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Přednášky
Úvod > Kalendář událostí > Přednášky > I bohové mohou vyhynout. Vliv klimatických změn na náboženství Starého Egypta