Staroegyptské pohřebiště při Abúsíru v 1. tisíciletí před Kristem

Staroegyptské pohrebisko pri Abúsíre je známe vďaka pyramídam vládcov z doby okolo 2400 rokov pred Kristom. Novej slávy sa ale dočkalo aj o dvetisíc rokov neskoršie. V polovici 1. tisícročia pred Kristom tu vzniklo niekoľko hrobiek popredných úradníkov a vojenských veliteľov, vrátane admirála Vedžahorresneta a generála Menechibnekona. Z tejto doby pochádza aj hrobka kňaza Iufaa; jej nevylúpená pohrebná komora bola otvorená v roku 1996. Hrobky taktiež obsahovali bohatú reliéfnu výzdobu, tvorenú náboženskými textami a scénami. Popri svojich veliteľoch sa tu nechali pochovať aj zahraniční žoldnieri z Grécka a Malej Ázie, pôsobiaci v egyptských službách.

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. je egyptológ s dlhoročnou archeologickú a epigrafickou praxou v Egypte (od roku 1974). Vo vedeckej práci sa zameriava predovšetkým na otázky egyptskej archeológie a histórie v 1. tisícročí pred Kristom, dlhodobo sa podieľa na výskume pohrebiska veľkých šachtových hrobiek v Abúsíre z doby tesne pred polovicou 1. tisícročia pred Kristom. Zaoberá sa aj otázkami vývoja staroegyptského náboženstva v uvedenom období a dejinami egyptologického bádania. Je profesorom egyptológie na FF UK v Prahe, garantom študijného odboru Egyptológia a predsedom príslušnej odborovej komisie. Je členom The Egypt Exploration Society (v Londýne), The International Association of Egyptologists, Českej orientalistické spoločnosti a Spoločnosti česko-arabskej.

Podrobnosti události

Začátek události
6.4.2018 17:30 - 19:30
Místo konání
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Faustova sieň
Webové stránky
https://cegu.ff.cuni.cz/cs/2018/01/02/vypravy-do-starovekeho-egypta-v-bratislave/
Organizátor
Nadácia Aigyptos
Typ události
Akce pro veřejnost, Přednášky
Úvod > Kalendář událostí > Akce pro veřejnost > Staroegyptské pohřebiště při Abúsíru v 1. tisíciletí před Kristem