Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.

  Marie.PeterkovaHlouchova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

Marie Peterková Hlouchová graduated in Egyptology and History (MA programme) at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, where she also finished the doctoral study programme. She focuses on the Old Kingdom religion and she is also interested in wooden coffins from the 1st Millennium BC found in Abusir. Since 2015 she has participated in the archaeological excavations in Egypt and in the Sudan. She is an editor of Prague Egyptological Studies. She is also one of the organisers of the international student conference Current Research in Egyptology (CRE) 2018 in Prague. For the years 2018–2020 she is a member of the Permanent committee of CRE.

Education

2012–2020: doctoral study of Egyptology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (dissertation: Gods with solar aspects during the Old Kingdom. Atum, Shu, Kheprer, Nefertum and Weneg in the light of various evidence)

2006–2012: master studies of Egyptology and History at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (MA thesis: Sun cult during the Old Kingdom)

Research projects

2013–2014Gods with solar aspects in the Old Kingdom (Internal grant of the Faculty of Arts, Charles University in Prague)

2017–2019 – researcher in the project “The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Third Millennium BC Egypt” (GA ČR, reg. no. 17-10799S)

Fellowship

September 2017 – fellowship of The Robert Anderson Research Charitable Trust, London (UK)

Selected bibliography

 • 2019 “Protection of the sunrise. Shu, Tefnut and Re in the Pyramid Texts”, Studien zur Altägyptischen Kultur 48, pp. 241–264.
 • 2019 “Decorated coffin of an unknown beauty”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 92–93.
 • 2018 “Rostliny zbožštěné ve slunečním kultu egyptské Staré říše”, in: Pecha, Lukáš (ed.). Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky, Plzeň: Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, pp. 86–98 (https://doi.org/10.24132/ZCU.2018.07163).
 • 2018 “The god Weneg and the wng-plant in the Old Kingdom”, in: Kuraszkiewicz, Kamil O. – Kopp, Edita – Takács, Daniel (eds.). ‘The Perfection that Endures…’ Studies on the Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw: Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, pp. 177–189.
 • 2018 “35. Zdobená rakev neznámé krásky”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed –Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 92–93.
 • 2017 “New finds of Greco-Roman Period decorated wooden coffins from Abusir South”, in: Chyla, Julia M. – Dębowska-Ludwin, Joanna – Rosińska-Balik, Karolina – Walsh, Carl (eds.). Current Research in Egyptology 2016. Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium. Jagiellonian University, Krakow, Poland 4–7 May 2016, Oxford: Oxbow Books, pp. 136–149.
 • 2017 “Gods with solar aspects in selected written and epigraphic sources of the Old Kingdom”, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the year 2015, Prague: Charles University, pp. 345–354.
 • 2016 “Old Kingdom sun cult on the basis of theophoric anthroponyms”, Prague Egyptological Studies XVII, pp. 67–78.
 • 2016 “Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?”, Archiv orientální 84.2, pp. 231–248.
 • 2014 “Héliopolský bůh stvořitel Atum a jeho charakteristika ve Staré říši / The creator god of Heliopolis Atum and his Old Kingdom characteristic”, Pražské egyptologické studie XII, pp. 25–33.
 • 2013 “Méně významná staroříšská božstva se slunečními aspekty: Veneg a Nefertem / Less significant Old Kingdom gods with solar: Weneg and Nefertem”, Pražské egyptologické studie XI, pp. 44–50.
 • 2012 “Odraz vztahu panovníka a boha Rea v Textech pyramid / Reflections on the relationship between the king and the god Ra”, Pražské egyptologické studie IX, pp. 38–43.
 • 2012 Sluneční kult v době Staré říše / Sun Cult during the Old Kingdom, Prague (unpublished master thesis).

 

 • Bělohoubková, Dana – Janák, Jiří – Peterková Hlouchová, Marie 2019 “The King of the Cannibal Hymn as the New Creator”, in: Piacentini, Patrizia – Delli Castelli, Alessio (eds.). Old Kingdom Art and Archaeology 7. Proceedings of the International Conference. Università degli Studi di Milano, Milano: Libreria Antiquaria Pontremoli [Egyptian & Egyptological Documents Archives Libraries VI], pp. 334–341.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie 2019 “Limestone stela with offering scene and two engaged statues”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Brůna, Vladimír – Jirásková, Lucie 2019 “Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru”, Pražské egyptologické studie XXII, pp. 21–42.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Jirásková, Lucie – Brůna, Vladimír 2019 “A new tomb of transitional type from Abusir South – Mastaba of Nyankhseshat (AS 104)”, Prague Egyptological Studies XXIII, pp. 49–82.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie 2018 “Hrobka muže bez tváře. Předběžná zpráva o výzkumu hrobky inspektora kadeřníků královského paláce Anchirese (AS 98)”, Pražské egyptologické studie XX, pp. 12–26.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Sůvová, Zdeňka 2018 “Tomb at Abusir South from a time of change belonging to Ankhires, inspector of hairdressers of the Great House (AS 98)”, Prague Egyptological Studies XXI, 3–33.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie 2018 “43. Vápencová stéla s obětní scénou a dvěma vázanými sochami”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, pp. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra 2018 “Čtyři domy z města mrtvých. Předběžná zpráva o výzkumu komplexu hrobek AS 103 pod chrámem z Nové říše v Jižním Abúsíru”, Pražské egyptologické studie XX, pp. 27–34.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Arias Kytnarová, Katarína – Havelková, Petra 2018 “New Egyptian tomb type found at Abusir South? Report on the excavations of mud brick complex AS 103”, Prague Egyptological Studies XXI, 73–93.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie 2017 ““May you receive that favourite harpoon of yours…” Old Kingdom spears/harpoons and their contexts of use”, Studien zur Altägyptischen Kultur 46, pp. 191–222.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Sůvová, Zdeňka – Havelková, Petra 2017 “A preliminary report on the excavations of tomb AS 91 at Abusir South (autumn season 2016)”, Prague Egyptological Studies XIX, pp. 53–65.
 • Varadzinová Suková, Lenka – Varadzin, Ladislav – Hlouchová, Marie 2015 “Charles University Sabaloka Expedition: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank). Interim Report for November 5–15, 2015”.
 • Varadzinová Suková, Lenka – Varadzin, Ladislav – Hlouchová, Marie – Čuláková, Katarína – Řídký, Jaroslav – Sůvová, Zdeňka – Pokorný, Petr 2015 “Charles University Sabaloka Expedition: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank). Report on Fieldwork (November 5–29, 2015)”.

 

 • Onderka, Pavel – Bělohoubková, Dana – Peterková Hlouchová, Marie (eds.) 2020 Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the sun. Exhibition guide, Praha: Národní muzeum.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Honzl, Jiří – Novaková, Věra (eds.). 2019 Current Research in Egyptology 2018. Proceedings of the Nineteenth Annual Symposium, Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 25–28 June 2018, Oxford: Archaeopress.

Updated on 15th September 2020

Úvod > Institute > Staff > Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.