Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.

  Marie.PeterkovaHlouchova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

Marie Peterková Hlouchová graduated in Egyptology and History (MA programme) at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, where she also finished the doctoral study programme. She focuses on the Old Kingdom religion and she is also interested in wooden coffins from the 1st Millennium BC found in Abusir. Since 2015 she has participated in the archaeological excavations in Egypt and in the Sudan. She is an editor of Prague Egyptological Studies. She is also one of the organisers of the international student conference Current Research in Egyptology (CRE) 2018 in Prague. For the years 2018–2020 she is a member of the Permanent committee of CRE. From 2020 she is a postdoc researcher in the KREAS project (Creativity and adaptability as conditions for the success of Europe in an interrelated world) and for 2023–2025 she is the main researcher of the GAČR project 23-04989S “Ancient Egyptian Burial Containers of the Old Kingdom and First Intermediate Period. Evolution, Contextualisation and Significance”.

Education

2012–2020: doctoral study of Egyptology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (dissertation: Gods with solar aspects during the Old Kingdom. Atum, Shu, Kheprer, Nefertum and Weneg in the light of various evidence)

2006–2012: master studies of Egyptology and History at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (MA thesis: Sun cult during the Old Kingdom)

Research projects

2023–2025: main researcher of the GAČR project 23-04989S “Ancient Egyptian Burial Containers of the Old Kingdom and First Intermediate Period. Evolution, Contextualisation and Significance”.

2017–2019: researcher in the project “The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Third Millennium BC Egypt” (GA ČR, reg. no. 17-10799S)

2013–2014Gods with solar aspects in the Old Kingdom (Internal grant of the Faculty of Arts, Charles University in Prague)

Fellowship

September 2017 – fellowship of The Robert Anderson Research Charitable Trust, London (UK)

Selected bibliography

 • 2022 “Two groups of triple burials by the tomb of Ankhires (AS 98) at Abusir South: An insight into the late burial practices in ancient Egypt”, in: Coppens, Filip – Janák, Jiří – Smoláriková, Květa (eds.). Knowledge and Memory. Festschrift in honour of Ladislav Bareš, Prague: Faculty of Arts, Charles University, pp. 413–427.
 • 2021 “Wooden fragments from Shaft 2 of Nyankhseshat’s tomb (AS 104) at Abusir South. A preliminary analysis of the assemblage”, in: Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.). Abusir and Saqqara in the Year 2020, Prague: Faculty of Arts, Charles University, pp. 175–185.
 • 2021 “Early evidence for the Egyptian god Kheprer”, Archiv orientální 89, pp. 1–34.
 • 2021 “Significance of Shu for the king’s afterlife according to the Pyramid Texts”, in: Nuzzolo, Massimiliano – Krejčí, Jaromír (eds.). The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 33–54.
 • 2021 “Antropoidní dřevěná rakev se zbytky malované výzdoby / Anthropoid wooden coffin with remnants of painted decoration”, in: Bárta, Miroslav – Janák, Jiří – Landgráfová, Renata (eds.). Sluneční králové/Kings of the Sun. Katalog/Catalogue, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova / Faculty of Arts, Charles University, pp. 252–253.
 • 2019 “Protection of the sunrise. Shu, Tefnut and Re in the Pyramid Texts”, Studien zur Altägyptischen Kultur 48, pp. 241–264.
 • 2019 “Decorated coffin of an unknown beauty”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 92–93.
 • 2018 “Rostliny zbožštěné ve slunečním kultu egyptské Staré říše”, in: Pecha, Lukáš (ed.). Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky, Plzeň: Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, pp. 86–98 (https://doi.org/10.24132/ZCU.2018.07163).
 • 2018 “The god Weneg and the wng-plant in the Old Kingdom”, in: Kuraszkiewicz, Kamil O. – Kopp, Edita – Takács, Daniel (eds.). ‘The Perfection that Endures…’ Studies on the Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw: Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, pp. 177–189.
 • 2018 “35. Zdobená rakev neznámé krásky”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed –Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 92–93.
 • 2017 “New finds of Greco-Roman Period decorated wooden coffins from Abusir South”, in: Chyla, Julia M. – Dębowska-Ludwin, Joanna – Rosińska-Balik, Karolina – Walsh, Carl (eds.). Current Research in Egyptology 2016. Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium. Jagiellonian University, Krakow, Poland 4–7 May 2016, Oxford: Oxbow Books, pp. 136–149.
 • 2017 “Gods with solar aspects in selected written and epigraphic sources of the Old Kingdom”, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the year 2015, Prague: Charles University, pp. 345–354.
 • 2016 “Old Kingdom sun cult on the basis of theophoric anthroponyms”, Prague Egyptological Studies XVII, pp. 67–78.
 • 2016 “Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?”, Archiv orientální 84.2, pp. 231–248.
 • 2014 “Héliopolský bůh stvořitel Atum a jeho charakteristika ve Staré říši / The creator god of Heliopolis Atum and his Old Kingdom characteristic”, Pražské egyptologické studie XII, pp. 25–33.
 • 2013 “Méně významná staroříšská božstva se slunečními aspekty: Veneg a Nefertem / Less significant Old Kingdom gods with solar: Weneg and Nefertem”, Pražské egyptologické studie XI, pp. 44–50.
 • 2012 “Odraz vztahu panovníka a boha Rea v Textech pyramid / Reflections on the relationship between the king and the god Ra”, Pražské egyptologické studie IX, pp. 38–43.
 • 2012 Sluneční kult v době Staré říše / Sun Cult during the Old Kingdom, Prague (unpublished master thesis).

 

 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Dulíková, Veronika: 2021 “A Unique Piece of Old Kingdom Art: the funerary stela of Sekhemka and Henutsen from Abusir South”, Ägypten und Levante 31, pp. 403–424.
 • Nováková, Věra – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 “Pohřby v Abúsíru”, in: Bárta, Miroslav (ed.). Sluneční králové. Studie, Praha: Národní muzeum, pp. 256–269.
 • Nováková, Věra – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 “Burials at Abusir”, in: Bárta, Miroslav (ed.). Kings of the Sun. Studies, Prague: National Museum, pp. 256–269.
 • Smoláriková, Květa – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 “Abúsír v Ptolemaiovské a Římské době a v pozdní antice”, in: Bárta, Miroslav (ed.). Sluneční králové. Studie, Praha: Národní muzeum, pp. 157–165.
 • Smoláriková, Květa – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 “Abusir during the Ptolemaic and Roman Period and in the late antiquity”, in: Bárta, Miroslav (ed.). Kings of the Sun. Studies, Prague: National Museum – Charles University, pp. 157–165.
 • Bělohoubková, Dana – Janák, Jiří – Peterková Hlouchová, Marie: 2019 “The King of the Cannibal Hymn as the New Creator”, in: Piacentini, Patrizia – Delli Castelli, Alessio (eds.). Old Kingdom Art and Archaeology 7. Proceedings of the International Conference. Università degli Studi di Milano, Milano: Libreria Antiquaria Pontremoli [Egyptian & Egyptological Documents Archives Libraries VI], pp. 334–341.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2019 “Limestone stela with offering scene and two engaged statues”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Brůna, Vladimír – Jirásková, Lucie: 2019 “Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru”, Pražské egyptologické studie XXII, pp. 21–42.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Jirásková, Lucie – Brůna, Vladimír: 2019 “A new tomb of transitional type from Abusir South – Mastaba of Nyankhseshat (AS 104)”, Prague Egyptological Studies XXIII, pp. 49–82.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2018 “Hrobka muže bez tváře. Předběžná zpráva o výzkumu hrobky inspektora kadeřníků královského paláce Anchirese (AS 98)”, Pražské egyptologické studie XX, pp. 12–26.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Sůvová, Zdeňka 2018 “Tomb at Abusir South from a time of change belonging to Ankhires, inspector of hairdressers of the Great House (AS 98)”, Prague Egyptological Studies XXI, pp. 3–33.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2018 “43. Vápencová stéla s obětní scénou a dvěma vázanými sochami”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, pp. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra: 2018 “Čtyři domy z města mrtvých. Předběžná zpráva o výzkumu komplexu hrobek AS 103 pod chrámem z Nové říše v Jižním Abúsíru”, Pražské egyptologické studie XX, pp. 27–34.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Arias Kytnarová, Katarína – Havelková, Petra: 2018 “New Egyptian tomb type found at Abusir South? Report on the excavations of mud brick complex AS 103”, Prague Egyptological Studies XXI, pp. 73–93.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2017 ““May you receive that favourite harpoon of yours…” Old Kingdom spears/harpoons and their contexts of use”, Studien zur Altägyptischen Kultur 46, pp. 191–222.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Sůvová, Zdeňka – Havelková, Petra: 2017 “A preliminary report on the excavations of tomb AS 91 at Abusir South (autumn season 2016)”, Prague Egyptological Studies XIX, pp. 53–65.
 • Varadzinová Suková, Lenka – Varadzin, Ladislav – Hlouchová, Marie: 2015 “Charles University Sabaloka Expedition: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank). Interim Report for November 5–15, 2015”.
 • Varadzinová Suková, Lenka – Varadzin, Ladislav – Hlouchová, Marie – Čuláková, Katarína – Řídký, Jaroslav – Sůvová, Zdeňka – Pokorný, Petr: 2015 “Charles University Sabaloka Expedition: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank). Report on Fieldwork (November 5–29, 2015)”.

 

 • Onderka, Pavel – Bělohoubková, Dana – Peterková Hlouchová, Marie (eds.) 2020 Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the sun. Exhibition guide, Praha: Národní muzeum.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Honzl, Jiří – Novaková, Věra (eds.). 2019 Current Research in Egyptology 2018. Proceedings of the Nineteenth Annual Symposium, Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 25–28 June 2018, Oxford: Archaeopress.

 

Updated on 15th September 2020

Úvod > Institute > Staff > Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.