Mgr. Marie Peterková Hlouchová

MarieHlouchova   Marie.PeterkovaHlouchova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

Marie Peterková Hlouchová vystudovala egyptologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje doktorským studiem egyptologie. Zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Podílí se na vytváření archivní databáze ČEgÚ a je jednou z redaktorek časopisu Pražské egyptologické studie. Rovněž je jednou z organizátorů mezinárodní studentské konference Current Research in Egyptology (CRE) 2018 v Praze. V období 2018–2020 je členem Permanent Committee CRE.

Vzdělání

2012 – dosud: doktorské studium Egyptologie na FF UK (disertační práce: Božstva se slunečními aspekty v době Staré říše)

2006–2012: magisterské studium egyptologie a historie na FF UK (diplomová práce: Sluneční kult ve Staré říši)

Granty

2013–2014Božstva se slunečními aspekty v době Staré říše (vnitřní grant FF UK)

2017–2019: jeden z řešitelů projektu The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Third Millennium BC Egypt (GA ČR, reg. no. 17-10799S)

 

Studijní stáž

Září 2017: stipendium The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londýn (UK)

 

Výběr z bibliografie

 • Odraz vztahu panovníka a boha Rea v Textech pyramid“, Pražské egyptologické studie IX/2012, s. 38–43.
 • Méně významná staroříšská božstva se slunečními aspekty: Veneg a Nefertem“, Pražské egyptologické studie XI/2013, s. 44–50.
 • Héliopolský bůh stvořitel Atum a jeho charakteristika ve Staré říši“, Pražské egyptologické studie XII/2014, s. 25–33.
 • „Old Kingdom sun cult on the basis of theophoric anthroponyms“, Prague Egyptological Studies XVII/2016, s. 67–78.
 • „Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?“, Archiv orientální 84.2/2016, s. 231–248.
 • „Gods with solar aspects in selected written and epigraphic sources of the Old Kingdom“, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the year 2015, Prague: Charles University, 2017, s. 345–354.
 • „New finds of Greco-Roman Period decorated wooden coffins from Abusir South“, in: Chyla, Julia M. – Dębowska-Ludwin, Joanna – Rosińska-Balik, Karolina – Walsh, Carl (eds.). Current Research in Egyptology 2016. Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium. Jagiellonian University, Krakow, Poland 4–7 May 2016, Oxford: Oxbow Books, 2017, s. 136–149.

 

 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Sůvová, Zdeňka – Havelková, Petra: „A preliminary report on the excavations of tomb AS 91 at Abusir South (autumn season 2016)“, Prague Egyptological Studies XIX/2017, s. 53–65.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: „“May you receive that favourite harpoon of yours…” Old Kingdom spears/harpoons and their contexts of use“, Studien zur Altägyptischen Kultur 46/2017, s. 191–222.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: „Hrobka muže bez tváře. Předběžná zpráva o výzkumu hrobky Anchirese (AS 98), inspektora kadeřníků královského paláce“, Pražské egyptologické studie XX/2018, s. 12–25.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra: „Čtyři domy z města mrtvých. Předběžná zpráv o výzkumu komplexu hrobek AS 103 pod chrámem z Nové říše v Jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XX/2018, s. 26–32.

Aktualizováno 25. 7. 2018

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Marie Peterková Hlouchová