Mgr. Marie Peterková Hlouchová

MarieHlouchova   Marie.PeterkovaHlouchova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

Marie Peterková Hlouchová vystudovala egyptologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje doktorským studiem egyptologie. Zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Podílí se na vytváření archivní databáze ČEgÚ a je jednou z redaktorek časopisu Pražské egyptologické studie.

Vzdělání

2012 – dosud: doktorské studium Egyptologie na FF UK (disertační práce: Božstva se slunečními aspekty v době Staré říše)

2006–2012: magisterské studium egyptologie a historie na FF UK (diplomová práce: Sluneční kult ve Staré říši)

Grant

2013–2014: Božstva se slunečními aspekty v době Staré říše (vnitřní grant FF UK)

Výběr z bibliografie

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Marie Peterková Hlouchová