Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.

  Marie.PeterkovaHlouchova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

Marie Peterková Hlouchová vystudovala egyptologii a historii v magisterském programu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončila i doktorské studium egyptologie. Zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Podílí se na vytváření archivní databáze ČEgÚ a je výkonnou redaktorkou časopisu Pražské egyptologické studie/Prague Egyptological Studies. Rovněž je jednou z organizátorů mezinárodní studentské konference Current Research in Egyptology (CRE) 2018 v Praze. V období 2018–2020 je členem Permanent Committee CRE. Od roku 2020 je postdocem v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) a pro období 2023–2025 je hlavní řešitelkou projektu GAČR 23-04989S „Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam“.

Vzdělání

2012–2020: doktorské studium Egyptologie na FF UK (disertační práce: Gods with solar aspects during the Old Kingdom. Atum, Shu, Kheprer, Nefertum and Weneg in the light of various evidence [Božstva se slunečními aspekty ve Staré říši. Atum, Šu, Cheprer, Nefertum a Veneg ve světle různých pramenů])

2006–2012: magisterské studium egyptologie a historie na FF UK (diplomová práce: Sluneční kult ve Staré říši)

Granty

2023–2025: hlavní řešitelka projektu GAČR 23-04989S „Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam“

2017–2019: jeden z řešitelů projektu The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Third Millennium BC Egypt (GA ČR, reg. no. 17-10799S)

2013–2014Božstva se slunečními aspekty v době Staré říše (vnitřní grant FF UK)

 

Studijní stáž

Září 2017: stipendium The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londýn (UK)

 

Výběr z bibliografie

 • 2022 „Two groups of triple burials by the tomb of Ankhires (AS 98) at Abusir South: An insight into the late burial practices in ancient Egypt“, in: Coppens, Filip – Janák, Jiří – Smoláriková, Květa (eds.). Knowledge and Memory. Festschrift in honour of Ladislav Bareš, Prague: Faculty of Arts, Charles University, s. 413–427.
 • 2021 „Wooden fragments from Shaft 2 of Nyankhseshat’s tomb (AS 104) at Abusir South. A preliminary analysis of the assemblage“, in: Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.). Abusir and Saqqara in the Year 2020, Prague: Faculty of Arts, Charles University, s. 175–185.
 • 2021 „Early evidence for the Egyptian god Kheprer“, Archiv orientální 89, s. 1–34.
 • 2021 „Significance of Shu for the king’s afterlife according to the Pyramid Texts“, in: Nuzzolo, Massimiliano – Krejčí, Jaromír (eds.). The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s. 33–54.
 • 2021 „Antropoidní dřevěná rakev se zbytky malované výzdoby / Anthropoid wooden coffin with remnants of painted decoration“, in: Bárta, Miroslav – Janák, Jiří – Landgráfová, Renata (eds.). Sluneční králové/Kings of the Sun. Katalog/Catalogue, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova / Faculty of Arts, Charles University, s. 252–253.
 • 2019 „Protection of the sunrise. Shu, Tefnut and Re in the Pyramid Texts“, Studien zur Altägyptischen Kultur 48, s. 241–264.
 • 2019 „Decorated coffin of an unknown beauty“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, pps 92–93.
 • 2018 „Rostliny zbožštěné ve slunečním kultu egyptské Staré říše“, in: Pecha, Lukáš (ed.). Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky, Plzeň: Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, s. 86–98 (https://doi.org/10.24132/ZCU.2018.07163).
 • 2018 „The god Weneg and the wng-plant in the Old Kingdom“, in: Kuraszkiewicz, Kamil O. – Kopp, Edita – Takács, Daniel (eds.). ‘The Perfection that Endures…’ Studies on the Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw: Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, s. 177–189.
 • 2018 „Zdobená rakev neznámé krásky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed –Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 92–93.
 • 2017 „New finds of Greco-Roman Period decorated wooden coffins from Abusir South“, in: Chyla, Julia M. – Dębowska-Ludwin, Joanna – Rosińska-Balik, Karolina – Walsh, Carl (eds.). Current Research in Egyptology 2016. Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium. Jagiellonian University, Krakow, Poland 4–7 May 2016, Oxford: Oxbow Books, s. 136–149.
 • 2017 „Gods with solar aspects in selected written and epigraphic sources of the Old Kingdom“, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the year 2015, Prague: Charles University, s. 345–354.
 • 2016 „Old Kingdom sun cult on the basis of theophoric anthroponyms“, Prague Egyptological Studies XVII, s. 67–78.
 • 2016 „Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?“, Archiv orientální 84.2, s. 231–248.
 • 2014 „Héliopolský bůh stvořitel Atum a jeho charakteristika ve Staré říši“, Pražské egyptologické studie XII, s. 25–33.
 • 2013 „Méně významná staroříšská božstva se slunečními aspekty: Veneg a Nefertem“, Pražské egyptologické studie XI, s. 44–50.
 • 2012 „Odraz vztahu panovníka a boha Rea v Textech pyramid“, Pražské egyptologické studie IX, s. 38–43.

 

 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Dulíková, Veronika: 2021 „A Unique Piece of Old Kingdom Art: the funerary stela of Sekhemka and Henutsen from Abusir South“, Ägypten und Levante 31, s. 403–424.
 • Nováková, Věra – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 „Pohřby v Abúsíru“, in: Bárta, Miroslav (ed.). Sluneční králové. Studie, Praha: Národní muzeum, s. 256–269.
 • Nováková, Věra – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 „Burials at Abusir“, in: Bárta, Miroslav (ed.). Kings of the Sun. Studies, Prague: National Museum, s. 256–269.
 • Smoláriková, Květa – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 „Abúsír v Ptolemaiovské a Římské době a v pozdní antice“, in: Bárta, Miroslav (ed.). Sluneční králové. Studie, Praha: Národní muzeum, s. 157–165.
 • Smoláriková, Květa – Peterková Hlouchová, Marie: 2020 „Abusir during the Ptolemaic and Roman Period and in the late antikvity“, in: Bárta, Miroslav (ed.). Kings of the Sun. Studies, Prague: National Museum – Charles University, s. 157–165.
 • Bělohoubková, Dana – Janák, Jiří – Peterková Hlouchová, Marie: 2019 „The King of the Cannibal Hymn as the New Creator“, in: Piacentini, Patrizia – Delli Castelli, Alessio (eds.). Old Kingdom Art and Archaeology 7. Proceedings of the International Conference. Università degli Studi di Milano, Milano: Libreria Antiquaria Pontremoli [Egyptian & Egyptological Documents Archives Libraries VI], s. 334–341.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2019 „Limestone stela with offering scene and two engaged statues“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology, Prague: Charles University, Faculty of Arts, s. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Brůna, Vladimír – Jirásková, Lucie: 2019 „Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru„, Pražské egyptologické studie XXII, s. 21–42.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Jirásková, Lucie – Brůna, Vladimír: 2019 „A new tomb of transitional type from Abusir South – Mastaba of Nyankhseshat (AS 104)“, Prague Egyptological Studies XXIII, s. 49–82.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2018 „Hrobka muže bez tváře. Předběžná zpráva o výzkumu hrobky inspektora kadeřníků královského paláce Anchirese (AS 98)“, Pražské egyptologické studie XX, s. 12–26.
 • Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Sůvová, Zdeňka: 2018 „Tomb at Abusir South from a time of change belonging to Ankhires, inspector of hairdressers of the Great House (AS 98)“, Prague Egyptological Studies XXI, s. 3–33.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2018 „43. Vápencová stéla s obětní scénou a dvěma vázanými sochami“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 114–115.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra: 2018 „Čtyři domy z města mrtvých. Předběžná zpráva o výzkumu komplexu hrobek AS 103 pod chrámem z Nové říše v Jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XX, s. 27–34.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Arias Kytnarová, Katarína – Havelková, Petra: 2018 „New Egyptian tomb type found at Abusir South? Report on the excavations of mud brick complex AS 103“, Prague Egyptological Studies XXI, s. 73–93.
 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie: 2017 „“May you receive that favourite harpoon of yours…” Old Kingdom spears/harpoons and their contexts of use“, Studien zur Altägyptischen Kultur 46, s. 191–222.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Sůvová, Zdeňka – Havelková, Petra: 2017 „A preliminary report on the excavations of tomb AS 91 at Abusir South (autumn season 2016)“, Prague Egyptological Studies XIX, s. 53–65.

 

 • Onderka, Pavel – Bělohoubková, Dana – Peterková Hlouchová, Marie (eds.) 2020 Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the sun. Exhibition guide, Praha: Národní muzeum.
 • Peterková Hlouchová, Marie – Bělohoubková, Dana – Honzl, Jiří – Novaková, Věra (eds.) 2019 Current Research in Egyptology 2018. Proceedings of the Nineteenth Annual Symposium, Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 25–28 June 2018, Oxford: Archaeopress.

 

Aktualizováno 3. 1. 2023

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.