Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program Egypt a Přední východ ve starověku (specializace Egyptologie a Asyriologie)

V akademickém roce 2019-2020 bude otevřeno navazující magisterské studium programu Egypt a Přední východ ve starověku.

Úvod > Studium > Uchazeč > Přijímací řízení