Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na bakalářský obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku

Bakalářský obor  Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku se v akademickém roce 2017-2018 neotevírá. Další ročník bude otevřen v akademickém roce 2019-2020.

Přijímací zkoušky na navazující magisterský obor Egyptologie

Magisterský obor Egyptologie se v akademickém roce 2017-2018 neotevírá. Další ročník bude otevřen v akademickém roce 2019-2020.

Úvod > Studium > Uchazeč > Přijímací řízení