Projekt muzea

Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše

Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 526112

Projekt probíhal v letech 2012–2014 a byl zaměřen na zpracování nepublikovaných kovových artefaktů ve vybraných evropských a severoamerických muzeích. Hlavním výstupem projektu byla monografie Old Kingdom Copper Tools and Model Tools. Mezi výstupy projektu byly také studie publikována v časopisu World Archaeology o společenském kontextu modelů měděných nástrojů (se spoluautorkou Veronikou Dulíkovou), studie o staroegyptských teslicích a o modelech nástrojů v pohřbech bohatých žen Staré říše.

Navštívené instituce: Museum of Fine Arts, Boston; Roemer-Pelizaeus Museum Hildesheim; Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig; The British Museum, London; Petrie Museum, University College London; The Ashmolean Museum Oxford; Louvre, Paris; Muzeum narodowe, Warszawa; Kunsthistorisches Museum Wien

 

Výsledky projektu byly představeny v přednášce, jejíž záznam je dostupný na YouTube (pro výstupy projektu rolujte prosím níže):

 

O výsledcích projektu se také psalo na webu FF UK (pro výstupy projektu rolujte prosím níže):

V Oxfordu vychází monografie doktoranda Českého egyptologického ústavu FF UK

Výstupy projektu

  • Odler, Martin – Dulíková, Veronika 2015: Social Context of the Old Kingdom copper model tools, World Archaeology 47 (1), pp. 94–116, DOI: 10.1080/00438243.2014.991805.
    • studie se zaměřila na společenský kontext modelů měděných nástrojů, hypotézy zde představené byly rozpracovány v monografii

  • Odler, Martin 2015: Copper Model Tools in Old Kingdom Female Burials. In: M. S. Pinarello; J. Yoo; J. Lundock; C. Walsh (eds). Current Research in Egyptology 2014: Proceedings of the Fifteenth Annual Symposium, Oxford: Oxbow Books, 39–58. PDF studie ke stažení zde.
    • studie o modelech nástrojů v pohřbech bohatých žen Staré říše

 

 

  • Odler, Martin 2015: Adzes in the Early Dynastic Period and the Old Kingdom. In K. Rosińska-Balik, A. Ochał-Czarnowicz, M. Czarnowicz, and J. Dębowska-Ludwin (eds), Copper and trade in the South-Eastern Mediterranean: trade routes of the Near East in antiquity. BAR international series. Archaeopress, Oxford, 85–109. PDF studie ke stažení zde.
    • studie zaměřena na nejstarší dějiny teslic ve starověkém Egyptě, v 4. a 3. tisíciletí před Kr.