Studijní programy

 

Bakalářský – Egypt a Přední východ ve starověku

Navazující magisterský studijní program – Egypt a Přední východ ve starověku (specializace Egyptologie, specializace Asyriologie)

Doktorský studijní program – Egyptologie

Úvod > Studium > Studijní programy