Základní internetové egyptologické zdroje a publikace

Přehled základních internetových egyptologických zdrojů a publikací nelze začít jinak než nejstarší funkční egyptologickou stránkou, Egyptology Resources. Ta vznikla v polovině srpna 1994 a založil ji britský egyptolog Nigel Strudwick, jeden z průkopníků používaní výpočetní techniky v egyptologii. Stránka obsahuje odkazy na základní zdroje, egyptologické instituce a muzea, výzkumy, časopisy, vydavatele knih, egyptologické společnosti, osobní stránky a blogy egyptologů. Další samostatný seznam elektronických zdrojů pro egyptologii poskytuje Société d’Égyptologie, sídlící v Ženevě. Na užitečný zdroj aspiruje kanadský blog Nile Scribes, poskytující např. pravidelné přehledy nových objevů a egyptologických publikací.

Strudwick je i původcem dalšího často používaného rozcestníku, seznamu egyptologických publikací a článků dostupných zdarma online. V současnosti (červen 2018) obsahuje 4 943 záznamů. Podobně zpřístupňují zdigitalizované egyptologické publikace i knihovna univerzity v Heidelbergu a americká stránka ETANA se zdroji jak k egyptologickému, tak i ke klínopisnému bádaní. PDF mnoha monografií obsahuje Ancient World Digital Library Newyorské univerzity. Starší práce z 19. století má od ledna 2019 na svém webu k dispozici antikvariát Meretseger Books. Monografie dávají online i menší vydavatelství, např. MOM Éditions. Rovněž je nutné upozornit na základní a nejdůležitější (i když placený) bibliografický přehled egyptologických publikací Online Egyptological Bibliography, spravovaný z Oxfordu. Ten poskytuje rozsáhlé, pravidelně doplňované informace k egyptologickým publikacím a obsahuje více než 130 000 bibliografických záznamů.

Problémem je zejména dostupnost aktuálních zdrojů, elektronické verze nových monografií většinou ani nejsou zpřístupněné zdarma. Snad jedinou výraznou výjimkou je Oriental Institute Chicagské univerzity, který své nejnovější publikace okamžitě zpřístupňuje i online v PDF, samozřejmostí jsou i zpětně dostupné edice, např. Studies in Ancient Oriental Civilization (SAOC). Zpětně své starší publikace dává na internet Metropolitan Museum of Art v New Yorku, a to i s řadou významných katalogů k výstavám o staroegyptském umění. Podobně postupují ČEgÚ FF UK, Rakouská akademie věd, a Univerzita v Curychu se svou významnou monografickou řadou Orbis Biblicus et Orientalis. Celosvětově největší institucí na poli digitalizace knih a knihoven je internetový projekt Google Books, který v plném rozsahu uvolňuje jen volná díla s uplynulou dobou autorských práv. Čelil však soudním sporům, protože digitalizoval i autorská díla s copyrightem a poskytoval z nich zdarma úryvky, navíc někdy umožňoval vyhledávat v plných textech děl.

Otevřené webové zdroje o všech civilizacích starověku sdružuje projekt Ancient World Online knihovníka Charlese E. Jonese z Pennsylvánské státní univerzity. Pro odběr novinek uvedeného webu se lze zdarma zaregistrovat se svojí e-mailovou adresou. Neocenitelnou součástí projektu je abecední seznam všech důležitých zdrojů, seřazený podle názvů a podle klíčových slov, a rovněž seznam všech časopisů o starověku s otevřeným přístupem, tj. v režimu open access, online.

Základním encyklopedickým dílem pro obor egyptologie je sedmisvazkový Lexikon der Ägyptologie (Helck – Otto – Westendorf 1975–1992), online však dostupný není. Tento nedostatek snad odstraní nový projekt UCLA Encyclopedia of Egyptology, vznikající na Kalifornské univerzitě v Los Angeles se záměrem zpřístupňovat postupně zpracovaná a recenzovaná hesla. V současnosti je hesel více než 130, plánováno je 4 000, všechny články jsou dostupné a lze je stáhnout online. Na projektu spolupracují i čeští egyptologové: Lze zde nalézt hesla napsaná Miroslavem Bártou (2017), Jiřím Janákem (2013a, 2013b, 2014, 2016) a Hanou Vymazalovou (2016). V českém prostředí byl pokusem o internetovou encyklopedii egyptologických pojmů EgTez Jaromíra Krejčího z let 2004–2007, dál však nepokračoval. Online je dostupný biografický slovník českých a slovenských orientalistů, afrikanistů a iberoamerikanistů, obsahující i hesla o českých egyptolozích.

Speciálně pro potřeby školní a univerzitní výuky vznikl v letech 2002 a 2003 web Digital Egypt for Universities jako projekt Petrie Museum of Egyptian Archaeology, University College London. Kromě toho, že jeho hesla jsou psána zkušenými egyptology, je další výhodou webu jeho propojení se sbírkou muzea, k mnoha artefaktům je tedy online k dispozici základní muzejní dokumentace. Hesla lokalit obsahují i stručné a přehledné mapky (i když v současnosti je každá lokalita k nalezení také pomocí Google Maps).

Volně přístupná egyptologická hesla Wikipedie, populárního zdroje, je nutné používat s opatrností, protože jejich kvalita je v různých jazycích nevyrovnaná. Egyptologická hesla jsou celkem spolehlivě zpracována v anglické a německé verzi.

 

Literatura

  • Helck, Wolfgang – Otto, Eberhard – Westendorf, Wolfhart 1975–1992 Lexikon der Ägyptologie I–VII, Wiesbaden: Harrasowitz.

 Martin Odler, stránka aktualizovaná 22. 1. 2019

Úvod > Egyptologie > Odkazy > Základní internetové egyptologické zdroje a publikace