Elektronické publikace

Publikace pracovníků Českého egyptologického ústavu FF UK jsou rovněž dostupné na serveru pro vědecké pracovníky  Academia.

Řada Abusir

Abusir_I  

Miroslav Verner
Abusir I. The Mastaba of Ptahshepses: Reliefs, vol. I-II
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1982

Toto dvousvazkové dílo je věnováno zhodnocení a publikaci reliéfů, které se dochovaly v prostoru Ptahšepsesovy mastaby in situ. V prvním svazku čtenář nalezne text, zatímco druhý svazek představuje obrazovou dokumentaci jednotlivých reliéfů.

  stáhnout

Abusir_II Miroslav Verner
Abusir II. Baugraffiti der Ptahschepses Mastaba
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Praha 1992

Publikace stavebních graffit v Ptahšepsesově mastabě. Stavební graffita jsou důležitý zdroj poznání, který nám pomáhá objasnit mnohé o organizaci staroegyptské stavby, o jejím vzniku a i o lidech, kteří ji budovali.

  stáhnout

Abusir_III Miroslav Verner
Abusir III. The Pyramid Complex of Khentkaus
Univerzita Karlova v Praze – Academia, Praha 1995

Unikátní pohřební komplex významné královny je zde publikován poprvé, jde o základní monografii jedné z nejvýznačnějších královských pohřebních staveb v Abúsíru, která navíc obohatila naše znalosti egyptské historie této doby.

  stáhnout

Abusir_IV Ladislav Bareš
Abusir IV. The Shaft Tomb of Udjahorresnet
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 1999

Publikace šachtového hrobu velmože Udžahorresneta, jedné z nejvýznačnějších osobností staroegyptských dějin 1. tisíciletí př. n. l.

  stáhnout

Abusir_V Miroslav Bárta
Abusir V. The Cemeteries at Abusir South I
Set Out – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Praha 2001

Tato publikace přináší výsledky dvou výkopových sezón v letech 1991 a 1993 na pohřebišti hodnostářů z doby Staré říše v oblasti jižního Abúsíru (Itej, hrobky v blízkosti bývalého Abúsírského rybníka, Fetekti a přilehlé hrobky, Kaaper). S výjimkou korpusu keramiky se jedná o kompletní publikaci archeologického a antropologického materiálu. Přílohu tvoří také paleografická tabulka.

  stáhnout

Abusir_VI Miroslav Verner, Vivienne G. Callender
Abusir VI. Djedkare’s Family Cemetery
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav – Set Out, Praha 2002

Tato kniha je rozdělena do deseti kapitol, které doplňují dva exkurzy věnované otázkám princezen a postavení Královských dcer v době Staré říše. V publikaci se mohou čtenáři seznámit s výsledky archeologického výzkumu pohřebiště členů rodiny panovníka Džedkarea, které se rozprostírá v prostoru jižně od Niuserreovy vzestupné cesty a jejíž výzkum byl zahájen v roce 1976.

  stáhnout

Sborníky z konferencí

Barta_Abusir-Sakkara_2000 Miroslav Bárta, Jaromír Krejčí (eds.)
Abusir & Saqqara in the Year 2000
Akademie věd ČR, Orientální ústav, Praha 2000

Tento soubor příspěvků přináší základní přehled o pracích, které se uskutečnily v oblasti Abúsíru a Sakkáry v posledních padesáti letech. Kniha je uspořádána do oddílů: varia, islámské, koptské období a Pozdní doba, Nová říše a Druhá přechodná doba, Střední říše a První přechodná doba, Stará říše a Archaická doba.

  stáhnout

 Další knihy ČEgÚ

Barta_osudy-stare-4500-let Miroslav Bárta (text), Kamil Voděra (foto)
Osudy staré 4500 let
Foto-Grafika Kamil Voděra, Brandýs nad Labem 2002

Průvodce výstavou věnovanou novým objevům českých egyptologů v Jižním Abúsíru, v rodinném hrobovém komplexu vezíra Kara a soudce Intiho. Publikace je k dispozici také v anglické verzi Memories of 4500 years ago.

  stáhnout (česká verze)

  stáhnout (anglická verze)

Strouhal_Secondary-cemetery Eugen Strouhal, Ladislav Bareš
Secondary Cemetery in the Mastaba of Ptahshepses at Abusir
Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1993

Tato kniha je publikací nálezů ze sekundárního pohřebiště, které vzniklo v prostoru mastaby vezíra Ptahšepsese v Pozdní době. První větší koncentrace pohřbů pochází z tzv. sajského období (tedy 26. dynastie) a jako pohřebiště byl prostor mastaby používán až do řecké doby.

  stáhnout

Verver_CAA Miroslav Verner
CAA Tschechoslowakei Lieferung I: Altagyptische Saerge in den Museen und Sammlungen der Tschechoslowakei

Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1982

Tento rozsáhlý svazek tvořený volnými listy tvoří první svazek řady Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum z materiálu uloženého na území České republiky. Obsahem této knihy jsou staroegyptské rakve, které se nacházejí ve velkém množství českých sbírek. Jednotlivé předměty doprovází jejich detailní popis a černobílé fotografie.

  stáhnout

Verner_Ztracene-pyramidy-zapomenuti-faraoni Miroslav Verner
Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni. Abusir
Academia, Praha 1997

Tato kniha se populárně-naučnou formou obrací k nejširším vrstvám zájemců o dějiny a kulturu starověkého Egypta a seznamuje čtenáře s výsledky dosavadní práce českých egyptologů v Abúsíru od počátků jejich práce na této lokalitě až do poloviny 90. let 20. století. Kniha je k dispozici také v anglické a německé verzi.

  stáhnout (česká verze)

  stáhnout (anglická verze)

  stáhnout (německá verze)

Verner_Some-nubian-petroglyphs Miroslav Verner
Some Nubian Petroglyphs on Czech Concessions
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Acta Universitatis Carolinae, Philologia Monographia XLV 73, Praha 1973

Tento svazek přináší výsledky práce Československého egyptologického ústavu FF UK při dokumentaci skalního umění v místech, která byla následně zaplavena vodami Velké asuánské přehrady. Zde objevené petroglyfy bylo možné rozdělit do tří skupin: otisky chodidel a sandálů, znaky a symboly a „erotica“. Zdá se, že i přes problémy s datací takového druhu památek, mají zdejší petroglyfy dlouhou tradici.

  stáhnout

Verner_Objevovani Miroslav Verner et al.
Objevování starého Egypta 1958-1988
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Praha 1990

Tato publikace uvádí přehled prací Československého egyptologického ústavu FF UK mezi lety 1958 a 1988. Čtenář zde nalezne dvojjazyčné informace (anglicky, česky) o mezinárodní záchranné akci UNESCO v Núbii, pracích v Ptahšepsesově mastabě i v dalších částech české koncese v Abúsíru, přehled jednotlivých expedic a bibliografii českých egyptologických publikací.

  stáhnout

Zaba_Maximes Zbyněk Žába
Les maximes de Ptahhotep
Édition de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, Praha 1956

  stáhnout

Zaba_Orientation Zbyněk Žába
L’orientation astronomique dans l’anceinne Égypte, et la précision de l’axe du monde
Édition de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, Praha 1953

  stáhnout

Zaba_rock_inscriptions Zbyněk Žába
The Rock Inscriptions of Lower Nubia, Czechoslovak Concession
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1974

Tato rozsáhlá kniha pojednává o 293 skalních nápisech, které byly zdokumentovány v oblasti, jenž byla svěřena Československému egyptologickému ústavu FF UK při záchranné akci UNESCO v Núbii. Jednalo se o rozsáhlou oblast měřící přibližně 100 km, která se táhla podél toku Nilu mezi chrámy v Kalábše a Gerf Husseinu. Ve většině případů se jedná o egyptské nápisy, z nichž nejstarší pocházejí již z doby 1. dynastie. Nejmladší nápisy můžeme datovat až do koptského období. Kromě egyptských nápisů zde byly zdokumentovány také nápisy řecké, latinské, kárijské, merojské a aramejské.

  stáhnout

_Lexa František Lexa: zakladatel české egyptologie
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1989

Tato dvojjazyčná publikace (česky a německy) seznamuje čtenáře s životem a dílem zakladatele české egyptologie prof. Františka Lexy.

  stáhnout

_Preliminary-report Zbyněk Žába, Miroslav Verner et al.
Preliminary Report on Czechoslovak Excavations in Mastaba of Ptahshepses at Abusir
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1976

Ptahšepses byl významným hodnostářem za vlády králů 5. dynastie. Jeho mastaba byla poprvé objevena již v roce 1893, ale její detailní výzkum byl zahájen až v roce 1960 expedicí Československého egyptologického ústavu. Práce zde probíhaly mezi lety 1960 a 1974. Tato kniha obsahuje předběžné zprávy o prvních sedmi expedicích.

  stáhnout

Úvod > Věda a výzkum > Elektronické publikace