Profil absolventa

Profil absolventa navazujícího magisterského oboru Egyptologie

Absolvent oboru egyptologie získá detailní znalosti egyptské archeologie a její metodologii a jednotlivých vývojových fází staroegyptského jazyka. Získá rovněž přehled o dějinách egyptského státu v daném období, tj. zhruba 3. tis. př. n. l. – počátek 1. tis. n. l. V rámci specializace si prohloubí znalosti o některém z odvětví egyptologického bádání (archeologie, jazyka, dějin, hmotné a duchovní kultury).

 

Profil absolventa bakalářského oboru Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku

Absolvent oboru získá v geograficky vymezeném území Egypta a Syropalestiny, ucelené znalosti vybraných vývojových fází staroegyptského jazyka: klasické egyptštiny a koptštiny a akkadštiny pro oblast Syropalestiny, včetně schopnosti číst a interpretovat texty. Získá rovněž přehled o dějinách států východního Středomoří v období 3. tis. př. n. l. do počátku 1. tis. n. l. V rámci specializace získá prohloubené znalosti z vybraných odvětví egyptologie a klínopisu, zejména v oblasti dějin, jazyka, vývoje hmotné nebo duchovní kultury.

Úvod > Studium > Uchazeč > Profil absolventa