Profil absolventa

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu, zejména se zaměřením na danou oblast (např. egyptologie nebo asyriologie). Absolvent se může rovněž uplatnit v institucích zaměřených na shromažďování a studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea, galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může působit v hromadných sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu, obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast.

Úvod > Studium > Uchazeč > Profil absolventa