Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.

Lenka Varadzinová   lenka.varadzinova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština v magisterském programu a tamtéž egyptologii v programu doktorském. V dubnu 2015 obhájila dizertační práci s názvem The rock art of Northeast Africa: A case study of rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia. V letech 2003–2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá ekonomickým, technologickým, kulturním a společenským vývojem v oblasti SV Afriky ve starším a středním holocénu (asi 9000–3000 př. Kr.) a vědecky zpracovává epigrafickou a archeologickou dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka a na 6. nilském kataraktu v Súdánu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi domovského pracoviště v Súdánu – na lokalitě Usli.

Vzdělání

2008 – 2015: doktorské studium egyptologie na FF UK v Praze, téma doktorské práce „The rock art of Northeast Africa: A case study of the rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia“
2002–2008: magisterské studium egyptologie a indologie se specializací hindština na FF UK v Praze, zakončené obhajobou diplomové práce „Skalní umění Dolní Núbie“
1997–2001: bakalářské jednooborové studium hindštiny na FF UK v Praze, zakončené obhajobou bakalářské práce „Obraz Indie v české společnosti a literatuře 19. století“

Granty

2017–2019: Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze (projekt GAČR č. 17-03207S; spoluřešitelka: RNDr. Petra Havelková, Ph.D., Národní muzeum Přírodovědecké muzeum, Antropologické oddělení)

2009–2011: Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém (GA UK č. 15009)

Výběr z bibliografie

Knihy

 • Varadzinová L. 2016. From Aswan to Khartoum: Czech archaeological explorations between the Nile cataracts. Prague: Charles University in Prague.
 • Onderka P., Vrtal V. et al. 2014. Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014. Praha: Národní muzeum.
 • Dospěl M., Suková L. eds. 2013. Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague.
 • Suková L. 2011. The Rock Art of Lower Nubia (Czechoslovak Concession). Prague: Charles University in Prague.
 • Suková L. 2011. The Rock Paintings of Lower Nubia (Czechoslovak Concession). Prague: Charles University in Prague.
 • Lisá L., Suková L., Cílek V., Lisý P. 2011. Sabaloka a Šestý nilský katarakt. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Kapitoly v knihách a příspěvky ve sbornících

 • Varadzinová Suková L., Varadzin L., Lisá L., Pacina J., Pokorný P. (v tisku). Exploration of the site of Sphinx (SBK.W-60), Jebel Sabaloka (West Bank): Findings of the 2014 field campaign. In: Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M. (eds.) Proceedings of the International Symposium “Desert and the Nile: Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara” (Poznań, 1–4 July, 2015). Poznań: Poznań Archaeological Museum.
 • Varadzinová Suková L. (v tisku). Sacred places in the profane landscapes of Lower Nubia: a case study from the Czechoslovak concessions. In: Bárta M., Janák J. (eds.) Profane Landscapes, Sacred Spaces. New Directions in Anthropological Archaeology, Equinox.
 • Varadzinová Suková L., Sůvová Z., Cílek V., Odler M., Pokorný P., Varadzin L. (v tisku). The production and consumption of ostrich eggshell beads at the Mesolithic site of Sphinx (SBK.W-60), Jebel Sabaloka: view from Trench 2 (2012). In: Honegger M. (ed.) Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies (Neuchâtel, 16 September 2014) – “Nubian Archaeology in the XXIst Century. Orientalia Lovaniensia Analecta, Peeters Editions.
 • Varadzinová L., Varadzin L. 2016. Od lovců k pastevcům: počátky svébytné africké cesty dějinami. In: Pokorný P. (ed.) et al., Afrika zevnitř. Kontinentem sucha a věčných proměn, 265–293. Praha: Nakladatelství Academia.
 • Suková L. 2015. Pictures in place: a case study from Korosko (Lower Nubia). In: Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M. (eds.) Hunter-Gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, 119–143. Poznań: Poznań Archaeological Museum.
 • Suková L., Varadzin L., Pokorný P. 2014. Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011–2014). In: Sázelová S., Hupková A., Mořkovský T. (eds.) Mikulov Anthropology Meeting, 149–153. Brno.
 • Dospěl M., Suková L. 2013. Exploration of the El-Hayz Oasis: Issues, approaches, challenges. In: Dospěl M., Suková L. (eds.) Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis, 3–18. Prague.

Studie a články

 • Varadzinová L. (v tisku). The rock art of Northeast Africa: Methodological achievements and perspectives of further research. Journal of African Archaeology 15 (2017).
 • Varadzin L., Varadzinová L., Pacina J. (v tisku). From holes to huts: reconstructing an extinct type of architecture at the Sixth Nile Cataract (Sudan). Antiquity 91 (2017).
 • Varadzinová L., Varadzin L., Čuláková K., Řídký J., Sůvová Z. 2016. Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2015. Pražské egyptologické studie XVI: 47–61.
 • Varadzinová Suková L., Varadzin L., Bajer A., Lisá L., Pacina J., Pokorný P. 2015. Tracing Post-depositional Processes at Mesolithic Occupation Sites in Central Sudan: View from the Site of Sphinx (SBK.W-60) at Jebel Sabaloka. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology VI (2): 133–150.
 • Varadzinová Suková L., Varadzin L. 2015. Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2014. Pražské egyptologické studie XIV: 56–65.
 • Varadzinová Suková L., Sůvová Z., Cílek V., Odler M., Pokorný P., Varadzin L. 2015. Diskovité korálky ze skořápe pštrosích vajec z mezolitického sídliště Sfinga (SBK.W-60), pohoří Sabaloka (centrální Súdán). Pražské egyptologické studie XIV: 66–71.
 • Varadzinová Suková L., Varadzin L., Havelková P., Novák J., Pokorná A., Pokorný P. 2015. Raně postmerojský pohřeb lučištníka z pohoří Sabaloka. Pražské egyptologické studie XIV: 72–78.
 • Lisá L., Bajer A., Brůna V., Varadzinová Suková L., Bárta M. 2015. Archeologie versus archeologizace: příkladová studie Usli, Súdán. Pražské egyptologické studie XIV: 115–120.
 • Sůvová Z., Suková L. 2014. Ryby a rybolov v súdánském mezolitu a neolitu: předběžné výsledky z pohoří Sabaloka. Pražské egyptologické studie XIII: 61–67.
 • Cílek V., Adamovič J., Suková L. 2014. Sandstone columns of the 3rd Nile Cataract (Nubia, Northern Sudan). Zeitschrift für Geomorphologie 58, Suppl. 4, 149–163.
 • Suková L. 2014. František Lexa v Egyptě. Zpráva o studijní cestě zakladatele egyptologie v Československu do Egypta v letech 1930–1931. Pražské egyptologické studie XII: 40–50.
 • Bárta M., Suková L., Brůna V. 2013. The latest explorations at Usli, Northern Province. Sudan & Nubia 17: 66–69.
 • Suková L., Varadzin L. 2013. Od lovců k pastevcům: otázka neolitizace severovýchodní Afriky. Živá archeologie 15 (1): 25–31.
 • Suková L., Varadzin L. 2012. Sabaloka Project: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank), 2009-2012. Sudan & Nubia 16: 118–131.
 • Suková L., Varadzin L. 2012. Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu. Pražské egyptologické studie 10: 3–10.
 • Suková L., Cílek V. 2012. The Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract, Sudan. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology III (2): 189–201.
 • Suková L. 2011. The “Venus” of Jebel Uweinat (SE Libya). Sahara 22: 117–124.

Aktualizováno 13.1.2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.