Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.

Lenka Varadzinová   lenka.varadzinova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština v magisterském programu a tamtéž egyptologii v programu doktorském. V dubnu 2015 obhájila dizertační práci s názvem The rock art of Northeast Africa: A case study of rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia. V letech 2003–2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá kulturním a společenským vývojem v severovýchodní Africe ve starším a středním holocénu (asi 9000–3000 př. Kr.) a vědecky zpracovává epigrafickou a archeologickou dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od r. 2009 působí v Súdánu, kde se účastní výzkumu pracoviště na archeologické koncesi v Usli a vede vlastní interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu. Od r. 2020 se jako expert na pravěk Súdánu účastní výzkumného Projektu Šakadúd zaměřeného na kulturní adaptace v neakvatických prostředích centrálního Súdánu ve starším a středním holocénu (Archeologický ústav AV ČR, Praha, řešitel Ladislav Varadzin) a projektu Biologická antropologie a archeothanatologie v centrálním Súdánu (CNRS-InEE a Univerzita v Bordeaux, ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, řešitelky Isabelle Crevecoeur, Petra Brukner Havelková). Na Filozofické fakultě přednáší v rámci studijního programu Egypt a Přední Východ ve starověku (Archeologie Súdánu, Egypt a Núbie, Archeologické teorie a interpretace I, II – s M. Bártou).

Vzdělání

2008–2015: doktorské studium egyptologie na FF UK v Praze, dizertační práce: „The rock art of Northeast Africa: A case study of the rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia“ (vedoucí práce: Miroslav Bárta; oponenti: Dirk Huyge, Břetislav Vachala)
2002–2008: magisterské studium egyptologie a indologie se specializací hindština na FF UK v Praze, zakončené obhajobou diplomové práce „Skalní umění Dolní Núbie“
1997–2001: bakalářské jednooborové studium hindštiny na FF UK v Praze, zakončené obhajobou bakalářské práce „Obraz Indie v české společnosti a literatuře 19. století“

Granty

2017–2019: Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze (projekt GAČR č. 17-03207S; spoluřešitelka: RNDr. Petra Havelková, Ph.D., Národní muzeum Přírodovědecké muzeum, Antropologické oddělení)

2009–2011: Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém (GA UK č. 15009)

Terénní výzkum v severovýchodní Africe

od 2021: pohoří Šakadúd, Západní Butana, centrální Súdán, interdisciplinární výzkum pravěkého a historického osídlení v neakvatickém prostředí, archeoložka

od 2009: pohoří Sabaloka, centrální Súdán, interdisciplinární výzkum pravěkého a historického osídlení, vedoucí výzkumu

od 2009: Usli, severní Súdán, výzkum napatského a merojského chrámového a palácového komplexu, dokumentátorka (2009), archeoložka (2010–2015)

2009–2011: Jebel Uweinat (Libye), egyptská Západní poušť, Súdán (různé regiony), studium skalního umění

2006: jižní oáza Bahríja, egyptská Západní poušť, krajinný a archeologický průzkum, dokumentátorka

Výběr z bibliografie za roky 2011–2022

Knihy

 • Strouhal, E. et al. 2020. Wadi Qitna and Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumulus Cemeteries in Egyptian Nubia, Volume II. Anthropology. Prague: Charles University, Faculty of Arts (komentovaná edice nepublikovaného rukopisu, red. L. Varadzinová a P. Havelková).
 • Bárta, M. et al. (eds) 2019. Created for Eternity: The Greatest Discoveries of Czech Egyptology. Prague: Charles University, Faculty of Arts.
 • Bárta, M. et al. (eds) 2018. Stvořené pro věčnost:  největší objevy české egyptologie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • Varadzinová, L. 2016. From Aswan to Khartoum: Czech archaeological explorations between the Nile cataracts. Prague: Charles University, Faculty of Arts.
 • Onderka, P., Vrtal, V. et al. 2014. Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014. Praha: Národní muzeum.
 • Dospěl, M., Suková, L. (eds) 2013. Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts.
 • Suková, L. 2011. The Rock Art of Lower Nubia (Czechoslovak Concession). Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts.
 • Suková, L. 2011. The Rock Paintings of Lower Nubia (Czechoslovak Concession). Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts.

 

Kapitoly v knihách a příspěvky ve sbornících

 • Varadzinová, L., Bárta, M., Kosinová, A., Lisá, L., Kallistová, A., Malátková, J., Dvořák, M. (in press). Wall paintings from the ‘southern wing’ of the brick complex at Usli. In: P. Onderka et al. (eds), Proceedings of the 12th International Conference for Meroitic Studies (National Museum in Prague, 5–9 September 2016). Prague: National Museum.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Garcea, E.A.A., Kapustka, K., Pacina, J. (in press). Prehistoric occupation of Jebel Sabaloka. In: M. Millet, F. Payraudeau, P. Tallet, V. Rondot, (eds), Proceedings of the 14th International Conference for Nubian Studies. Paris: Musée du Louvre.
 • Garcea, E.A.A., D’Ercole, G., Varadzin, L., Varadzinová, L. (in press). Pottery and settlement dynamics in the late prehistory of Jebel Sabaloka: Results of the 2019 season. In: J. Kabaciński et al. (eds), Society and Subsistence in the Prehistory of Northeastern Africa. Proceedings of the International Symposium in Poznań, 1–4 July 2019, Poznań: Institute of Archaeology and Ethnology and Poznań Archaeological Museum.
 • Varadzinová, L. 2020. Sacred places in the profane landscapes of Lower Nubia: a case study from the Czechoslovak concessions. In: M. Bárta, J. Janák (eds), Profane Landscapes, Sacred Spaces, 170–190. New Directions in Anthropological Archaeology, Equinox.
 • Varadzinová, L., Havelková, P. 2020. Editors’ preface. In: E. Strouhal et al., Wadi Qitna and Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumulus Cemeteries in Egyptian Nubia, Volume II. Anthropology (edited by L. Varadzinová, P. Havelková), 25–28. Prague: Charles University, Faculty of Arts.
 • Strouhal, E., Havelková, P., Varadzinová, L. 2020. Appendix I. Catalogue of the skeletal remains of individuals from the Wadi Qitna cemetery. In: E. Strouhal et al., Wadi Qitna and Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumulus Cemeteries in Egyptian Nubia, Volume II. Anthropology (edited by L. Varadzinová, P. Havelková), 283–300. Prague: Charles University, Faculty of Arts.
 • Strouhal, E., Havelková, P., Varadzinová, L. 2020. Appendix II. Demography and preservation of the Kalabsha-South individuals. In: E. Strouhal et al., Wadi Qitna and Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumulus Cemeteries in Egyptian Nubia, Volume II. Anthropology (edited by L. Varadzinová, P. Havelková), 301–302. Prague: Charles University, Faculty of Arts.
 • Sůvová, Z., Varadzinová, L., Cílek, V., Odler, M., Pokorný, P., Varadzin, L. 2018. The production and consumption of ostrich eggshell beads at the Mesolithic site of Sphinx (SBK.W-60), Jebel Sabaloka: view from Trench 2 (2012). In: M. Honegger (ed.), Nubian Archaeology in the XXIst Century. Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies, Neuchâtel, 1st–6th September 2014), 195–202. Orientalia Lovaniensia Analecta 273. Leuven, Paris, Bristol, CT: Peeters Editions.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Lisá, L., Pacina, J., Pokorný, P. 2018. Exploration of the Site of Sphinx (SBK.W-60), Jebel Sabaloka (West Bank): Findings of the 2014 Field Campaign. In J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, M. Winiarska-Kabacińska (eds), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf, 193–205. Studies in African Archaeology, Vol. 15. Poznań: Poznań Archaeological Museum.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L. 2016. Od lovců k pastevcům: počátky svébytné africké cesty dějinami. In: P. Pokorný P. (ed.) et al., Afrika zevnitř. Kontinentem sucha a věčných proměn, 265–293. Praha: Nakladatelství Academia.
 • Suková, L. 2015. Pictures in place: a case study from Korosko (Lower Nubia). In: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (eds), Hunter-Gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, 119–143. Poznań: Poznań Archaeological Museum.
 • Suková, L., Varadzin, L., Pokorný, P. 2014. Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011–2014). In: S. Sázelová, A. Hupková, T. Mořkovský (eds), Mikulov Anthropology Meeting, 149–153. Brno.
 • Dospěl, M., Suková, L. 2013. Exploration of the El-Hayz Oasis: Issues, approaches, challenges. In: M. Dospěl, L. Suková (eds), Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis, 3–18. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts.

Studie a články

 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Brukner Havelková, P., Crevecoeur, I., Garcea, E.A.A. (2022). Archaeology of Holocene hunter-gatherers at the Sixth Nile Cataract, central Sudan. Bulletin d’archéologie Marocaine 27: 101–118.
 • Varadzinová, L., Jakoubek, M. (2022). On Food, Pots, Gender, Iron, and Archaeological Theory: Interview with Professor Randi Haaland. African Archaeological Review 39: 113–132.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Garcea, E.A.A., D’Ercole, G., Řídký, J., McCool, J.-P., Altayeb Abdallah, Bushara Abdallah Adam. 2021. Prehistoric research in the western part of Jebel Sabaloka (spring 2019). Der Antike Sudan 32: 5–27.
 • Klokočník, J., Kostelecký, J., Varadzinová, L., Bezděk, A., Kletetschka, G. 2020. A Gravity Search for Oil and Gas and Groundwater in Egypt Using the Strike Angles Derived from EIGEN 6C4. Applied Sciences 10 (8950). doi:10.3390/app10248950
 • Varadzinová, L., Varadzin, L. 2020. The first notes on the second Khartoum Mesolithic cemetery at Jebel Sabaloka (Sudan). Archaeologia Polona 58: 121–133.
 • Garcea, E.A.A., D’Ercole, G., Sterba, J.H., Dunne, J., Manning, K., Gillard, T., Evershed, R.P., Varadzin, L., Varadzinová, L. 2020. Technological variability in foragers’ pottery productions at the early-mid  Holocene site of Sphinx, western bank of Jebel Sabaloka, Sudan. Quaternary International 555: 110–125.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Crevecoeur, I., Kapustka, K., McCool, J.-P., Sůvová, Z. 2019. Výzkum pravěkého osídlení v západní části pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2018. Pražské egyptologické studie XXII: 43–53.
 • Kapustka, K., Lisá, L., Bajer, A., Buriánek, D., Varadzin, L., Varadzinová, L. 2019. Gouges: Iconic Artifacts of the Early Neolithic Period in Central Sudan. African Archaeological Review 36: 505–534. https://doi.org/10.1007/s10437-019-09352-y
 • Varadzin, L., Varadzinová, L., Fuller, D. Q., Hamad Mohamed Hamdeen. 2019. Unknown hafir at Jebel Shaqadud: new evidence on water management in central Sudan. Der Antike Sudan 30: 111–116.
 • Vachala, B., Varadzinová, L. 2018. Pavel Červíček (1942–2015): list of publications on rock art. Ägypten und Levante 28: 21–24.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Kapustka, K., Pacina, J. 2018. Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2017. Pražské egyptologické studie XX: 35–45.
 • Varadzinová, L. 2017. The rock art of Northeast Africa: Methodological achievements and perspectives of further research. Journal of African Archaeology 15: 234–255.
 • Varadzinová, L., Vachala, B. 2017. Pavel Červíček (1942–2015). Rock Art Research 34 (2): 223–224.
 • Varadzinová, L. 2017. The rock art of Northeast Africa: Methodological achievements and perspectives of further research. Journal of African Archaeology 15: 234–255.
 • Varadzin, L., Varadzinová, L., Pacina, J. 2017. From holes to huts: reconstructing an extinct type of architecture at the Sixth Nile Cataract (Sudan). Antiquity 91: 589–604.
 • Varadzinová, L., Varadzin, L., Čuláková, K., Řídký, J., Sůvová, Z. 2016. Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2015. Pražské egyptologické studie XVI: 47–61.
 • Varadzinová Suková, L., Varadzin, L., Bajer, A., Lisá, L., Pacina, J., Pokorný, P. 2015. Tracing Post-depositional Processes at Mesolithic Occupation Sites in Central Sudan: View from the Site of Sphinx (SBK.W-60) at Jebel Sabaloka. Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology VI (2): 133–150.
 • Varadzinová Suková, L., Varadzin, L. 2015. Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2014. Pražské egyptologické studie XIV: 56–65.
 • Varadzinová Suková, L., Sůvová, Z., Cílek, V., Odler, M., Pokorný, P., Varadzin, L. 2015. Diskovité korálky ze skořápek pštrosích vajec z mezolitického sídliště Sfinga (SBK.W-60), pohoří Sabaloka (centrální Súdán). Pražské egyptologické studie XIV: 66–71.
 • Varadzinová Suková, L., Varadzin, L., Havelková, P., Novák, J., Pokorná, A., Pokorný, P. 2015. Raně postmerojský pohřeb lučištníka z pohoří Sabaloka. Pražské egyptologické studie XIV: 72–78.
 • Lisá, L., Bajer, A., Brůna, V., Varadzinová Suková, L., Bárta, M. 2015. Archeologie versus archeologizace: příkladová studie Usli, Súdán. Pražské egyptologické studie XIV: 115–120.
 • Sůvová, Z., Suková, L. 2014. Ryby a rybolov v súdánském mezolitu a neolitu: předběžné výsledky z pohoří Sabaloka. Pražské egyptologické studie XIII: 61–67.
 • Suková, L. 2014. František Lexa v Egyptě. Zpráva o studijní cestě zakladatele egyptologie v Československu do Egypta v letech 1930–1931. Pražské egyptologické studie XII: 40–50.
 • Bárta, M., Suková, L., Brůna, V. 2013. The latest explorations at Usli, Northern Province. Sudan & Nubia 17: 66–69.
 • Suková, L., Varadzin, L. 2013. Od lovců k pastevcům: otázka neolitizace severovýchodní Afriky. Živá archeologie 15 (1): 25–31.
 • Suková, L., Varadzin, L. 2012. Sabaloka Project: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank), 2009–2012. Sudan & Nubia 16: 118–131.
 • Suková, L., Varadzin, L. 2012. Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu. Pražské egyptologické studie 10: 3–10.
 • Suková, L., Cílek, V. 2012. The Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract, Sudan. Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology III (2): 189–201.
 • Suková, L. 2011. The “Venus” of Jebel Uweinat (SE Libya). Sahara 22: 117–124.

Aktualizováno 17.5.2022

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.