Věda a výzkum

Český egyptologický ústav FF UK je jediným univerzitním pracovištěm v České republice, které se zabývá egyptologickým výzkumem. Na podstránkách této sekce se můžete seznámit s vědeckou činností ústavu.

Hlavním projektem ČEgÚ FF UK, ze kterého je financován výzkum, je v současnosti projekt PRVOUK P14. Pracovníci ústavu jsou take hlavními řešiteli a řešiteli dalších grantů. Téměr každý rok se v Praze konají mezinárodní konference s hojnou účastí zahraničních badatelů. Přehled najdete v sekcích Konference v letech 2005–2011 a Konference od roku 2013.

 

Nejdůležitějším terénním projektem v Egyptě je práce na koncesi na lokalitě Abúsír. ČEgÚ dále pracoval na koncesi v egyptské Západní poušti. V Súdánu se nacházejí dvě koncese, na lokalitách Usli a Sabaloka.

Úvod > Věda a výzkum