Bibliografie

Arias Kytnarová, Katarína

 • 2010 „Pohrebné rituály a keramika v rituálnom kontexte v období Starej ríše“, Pražské egyptologické studie VII, s. 23–30.
 • 2011a „Abusír Juh 2007: Predbežná keramická správa. Hrobka Inpunefera a anonymná hrobka AS 47“, Památky archeologické CII, s. 117–158.
 • 2011b „Analýza vybraných keramických celkov z hrobky princa Verkaurea v kráľovskom Abusíre“, in: Pecha, Lukáš (ed.). Orientalia Antiqua Nova XI, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 7–18.
 • 2013 „Jedlo a pitie pre zásvetie – keramické nálezy z komplexu princeznej Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie X, s. 35–46.
 • 2014 „Princezná a jej príbuzní? Keramické nálezy z vybraných pohrebných kontextov z komplexu Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie XIII, s. 11–19.
 • 2018a „Džbány z pohřební výbavy dámy pohřbené v hrobce AC 31“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 72–73.
 • 2018b „Médúmská miska z anonymní hrobky AS 54“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 110–111.
 • 2018c „Miniaturní nádobky z hrobky dvořana Kakaibaefa“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 60–61.
 • 2018d „Pivní džbán jako zásvětní dar“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 162–163.
 • 2018e „Soubor nádob z balzamovacího depozitu v Intiho hrobce“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 178–179.
 • 2018f „Stojan na obětiny in situ před Kaisebiho nepravými dveřmi“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 168–169.

Arias Kytnarová, Katarína – Havelková, Petra – Jirásková, Lucie – Sůvová, Zdeňka – Bárta, Miroslav

 • 2013 „Záhady hrobky AS 67. Jedna hrobka pro dvě generace?“, Pražské egyptologické studie X, s. 80–94.

Balík, Michael – Vachala, Břetislav – Macek, Karel

 • 2002 Mastaba. Objevování a rekonstrukce staroegyptské hrobky, Praha: Grada.

Bareš, Ladislav

 • 2002 „Archeologické výzkumy v Abúsíru na jaře 2002“, Pražské egyptologické studie I, s. 24–32.
 • 2003 „Vedžahorresnet: tradicionalista, pragmatik nebo zrádce?“, Pražské egyptologické studie. Suplementa, s. 81–89.
 • 2009 „Abúsír – podzim 2008“, Pražské egyptologické studie VI, s. 3–4.
 • 2010 „Úřad je úřad aneb i mrtví potřebují ‚razítko‘ (K nálezu pečetítka se znakem pohřebiště v Menechibnekonově hrobce v Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie VII, s. 31–32.
 • 2018a „Dvojitý sarkofág kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 222–223.
 • 2018b „Kanopy kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 226–227.
 • 2018c „Korálková síť na mumii kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 224–225.
 • 2018d „Pečeť pohřebiště“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 256–257.
 • 2018e „Personifikace denních a nočních hodin v Menechibnekonově pohřební komoře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 246–247.
 • 2018f „Procesí démonů na Iufaově vnitřním sarkofágu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 228–229.
 • 2018g „Reliéf ‚tančících krav‘ na stěně Iufaovy pohřební komory“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 230–231.
 • 2018h „Skříňka s nádobkami na posvátné oleje z Iufaovy pohřební komory“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 238–239.
 • 2018i „Socha bohyně Hathory v podobě krávy“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 254–255.

Bareš, Ladislav – Bělohoubková, Dana

 • 2016 „Objeví se další Iufaa? (Jaro 2015 v šachtových hrobkách v Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie XVI, s. 3–6.

Bareš, Ladislav – Bělohoubková, Dana – Landgráfová, Renata – Smoláriková, Květa

 • 2018 „Další šachtová hrobka v Abúsíru: zatím více otázek než odpovědí (jarní sezóna 2017 v prostoru velkých šachtových hrobek z poloviny 1. tisíciletí př. Kr. v západním Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie XX, s. 3–11.

Bárta, Miroslav

 • 2002a „Abúsír a Sakkára v době 3. tis. př. Kr. – I. Hrobky s kaplí ve tvaru kříže z doby 3. a počátku 4. dynastie (ca 2600 – 2500 př. Kr.)“, Pražské egyptologické studie I, s. 70–85.
 • 2002b „České národní egyptologické centrum – projekt jižní Abúsír (2000–2001)“, Pražské egyptologické studie I, s. 33–42.
 • 2002c Osudy staré 4500 let, Brandýs nad Labem: Foto-Grafika Kamil Voděra.
 • 2003 „České národní egyptologické centrum – projekt jižní Abúsír 2002“, Pražské egyptologické studie II, s. 224–228.
 • 2006 „Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005–2006“, Pražské egyptologické studie V, s. 1–5.
 • 2008 Život a smrt ve stínu pyramid, Praha – Litomyšl: Paseka.
 • 2009 „Zapomenutý vezír Kar a jeho synové“, Pražské egyptologické studie VI, s. 21–26.
 • 2011 „Jižní Abúsír, Intiho hrobka. Neferova vápencová soška“, in: Verner, Miroslav (ed.). Poklady z písku: české objevování civilizace na Nilu, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 84–85.
 • 2013 „Krásní kněží a tajemná princezna: tajemství rodinného pohřebiště v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie X, s. 17–25.
 • 2014a „Největší z lékařů. Hrobka Šepseskafancha, lékaře Horního a Dolního Egypta“, Pražské egyptologické studie XII, s. 3–10. 2014b „Objev pohřební komory hodnostáře Nefera“, Pražské egyptologické studie XIII, s. 3–6.
 • 2018a „Blok s motivem života v papyrové houštině“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 176–177.
 • 2018b „Dřevěný člun“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 112–113.
 • 2018c „Dvojsocha staroegyptského hodnostáře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 124–125.
 • 2018d „Hetepiho obětní scéna“, in: Bárta, Miroslav  – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 106–107.
 • 2018e „Importované nádoby pro Kara mladšího“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 194–195.
 • 2018f „Kanopické nádoby z hrobky kněze Neferinpua“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 158–159.
 • 2018g „Meriherišefovy vázané sochy“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 198–199.
 • 2018h „Neferova socha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 118–119.
 • 2018i „Neferovy nepravé dveře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 120–121.
 • 2018j „Nejstarší vešebti z Abúsíru“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 206–207.
 • 2018k „Nepravé dveře kněze Neferinpua“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 154–155.
 • 2018l „Obličejová maska“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 180–181.
 • 2018m „Otisky pečeti z Neferinpuovy hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 160–161.
 • 2018n „Písařská paleta“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 188–189.
 • 2018o „Sanchuptahův oltář“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 170–171.
 • 2018p „Schrány na obětiny z hrobky Intiho Pepiancha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 184–185.
 • 2018q „Šepseskafanchovy nepravé dveře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 152–153.
 • 2018r „Socha královského důvěrníka Kairese“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 78–79.
 • 2018s „Soubor kosmetických kamenných nádobek“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 190–191.

Bárta, Miroslav – Brůna, Vladimír – Hegrlík, Ludvík – Novotný, Vít

 • 2010 „Inpuneferova hrobka vydává tajemství“, Pražské egyptologické studie VII, s. 33–36.

Březinová, Helena – Wollnerová, Dorotea

 • 2018 „Látka s vyobrazením boha Hora“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 94–95.

Brůna, Vladimír – Brejcha, Marcel – Bárta, Miroslav

 • 2014 „Laserové skenování Duaptahovy skalní hrobky v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XIII, s. 31–37.

Coppens, Filip

 • 2018a „Korektury v Padihorově pohřební komoře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 260–261.
 • 2018b „Padihorův vešebt“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 258–259.

Dulíková, Veronika

 • 2013 „Nepravé dveře jistého Chaje aneb malá brána z onoho světa“, Pražské egyptologické studie X, s. 65–69.
 • 2016 „Korálkové šperky pro onen svět. Předběžná zpráva o souborech z hrobky hodnostáře Nefera (AS 68d) “, Pražské egyptologické studie XVI, s. 20–24. 2017 „Ptahšepses, vezír a králův zeť, v kontextu společnosti Staré říše“, Pražské egyptologické studie XVIII, s. 64–71.
 • 2018a „Dřevěná socha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 204–205.
 • 2018b „Fragment reliéfní výzdoby z hrobky inspektora kadeřníků Anchirese“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 132–133.
 • 2018c „Hemšezemtetův překlad se zeleným nápisem“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 200–201.
 • 2018d „Kalcitová podhlavnička ze Setibiny pohřební komory“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 172–173.
 • 2018e „Obětiny nad pohřbem dítěte v hrobce hodnostáře Nefera“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 122–123.
 • 2018f „Rekonstrukce korálkového náhrdelníku“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 130–131.
 • 2018g „Uši a vous z pohřební komory Kaapera mladšího“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 116–117.
 • 2018h „Vějíř z Hemšezemtetovy hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 202–203.
 • 2018i „Žezlo cherep z hrobky inspektora kadeřníků Anchirese“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 134–135.

Dulíková, Veronika – Arias Kytnarová, Katarína – Cílek, Václav

 • 2014 „Hetepuni, kněz ze dvora princezny Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie XIII, s. 38–48.

Dulíková, Veronika – Bárta, Miroslav – Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie

 • 2018 „Hrobka muže bez tváře. Předběžná zpráva o výzkumu hrobky Anchirese (AS 98), inspektora kadeřníků královského paláce“, Pražské egyptologické studie XX, s. 12–26.

Dulíková, Veronika – Jirásková, Lucie – Arias Kytnarová, Katarína

 • 2016 „Jižní Abúsír – předběžná zpráva o výzkumu v roce 2015. Kaisebiho hrobka a okolí (AS 76–78)“, Pražské egyptologické studie XVI, s. 25–36.

Dulíková, Veronika – Odler, Martin – Havelková, Petra

 • 2011 „Archeologický výzkum hrobky lékaře Neferherptaha“, Pražské egyptologické studie VIII, s. 9–16.

Dvořák, Martin

 • 2004 „Osazení 32 nalezených fragmentů reliéfní výzdoby Intiho hrobky na původní místa“, Pražské egyptologické studie III, s. 38–44.

Havelková, Petra

 • 2013 „Staří Egypťané pohřbení v hrobovém komplexu princezny Šeretnebtej (AS 68)“, Pražské egyptologické studie X, s. 47–54.

Janák, Jiří – Bělohoubková, Dana

 • 2018 „Texty k magické ochraně těla zesnulého“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 240–241.

Janák, Jiří – Landgráfová, Renata

 • 2018 „Nekonova dřevěná Kniha mrtvých“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 242–243.

Jirásková, Lucie

 • 2011 „Kamenné nádoby z mastaby AS 54 v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie VIII, s. 16–21.
 • 2018a „Kamenná nádoba se jménem panovníka Huneje“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 108–109.
 • 2018b „Soubor travertinových modelů z Chekeretnebtejiny hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 84–85.

Kampp-Seyfried, Friederike

 • 2006 „Abúsír v První přechodné době a na počátku Střední říše / Abusir in Turbulent Times: the First Intermediate Period and the Middle Kingdom”, in: Benešovská, Hana – Maříková Vlčková, Petra (eds.). Abúsír. Tajemství pouště a pyramid / Abusir. Secrets of the desert and the pyramids, Praha: Národní Muzeum, s. 152–161.

Korecký, Miroslav

 • 1983 Objevy pod pyramidami. Zrod architektoniky ve starověkém Egyptě III.–V. dynastie, Praha: Odeon.

Krejčí, Jaromír

 • 2002 „Mastaba vezíra Ptahšepsese a její architektura“, Pražské egyptologické studie I, s. 126–136.
 • 2003 „Pyramidové komplexy královen na abúsírském pohřebišti“, Pražské egyptologické studie II, s. 70–77.
 • 2004 „Hrobový komplex Lepsius č. 25 v Abúsíru (Sezóna 2003–2004) “, Pražské egyptologické studie III, s. 203–212.
 • 2006 „Ptahšepsesova mastaba / The Mastaba of Ptahshepses“, in: Benešovská, Hana – Maříková Vlčková, Petra (eds.). Abúsír. Tajemství pouště a pyramid / Abusir. Secrets of the desert and the pyramids, Praha: Národní Muzeum, s. 146–151.
 • 2010 „České výzkumy abúsírské královské nekropole v letech 2006–2010“, Pražské egyptologické studie VII, s. 3–8.
 • 2011a „Abúsír, pyramidový komplex L XXIV, měděné modely“, in: Verner, Miroslav (ed.). Poklady z písku: české objevování civilizace na Nilu, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 84–85.
 • 2011b Egypt v době stavitelů pyramid, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • 2013 „Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu hrobky AC 29 v Abúsíru (sezóna 2013)“, Pražské egyptologické studie XI, s. 17–27.
 • 2015 „Objev neznámé královny Chentkaus III.“, Vesmír 94, s. 276–280.
 • 2017„‚Ptačí kůstka dutá‘ – role Zbyňka Žáby při archeologickém výzkumu Ptahšepsesovy mastaby“, Pražské egyptologické studie XVIII, s. 52–63.
 • 2018a „Dřevěná soška ženy z Verkaureovy mastaby“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 98–99.
 • 2018b „Dřevěný podstavec z hrobky AC 31“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 65–66.
 • 2018c „Fajánsový přívěsek ve tvaru oka vedžat“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 96–97.
 • 2018d „Kamenné nádoby s královskými jmény z Raneferefova zádušního chrámu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 42–43.
 • 2018e „Model husy nebo kachny z Nachtsareovy hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 58–59.
 • 2018f „Mumie panovníka Raneferefa“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 24–25.
 • 2018g „Obětované dobytče z hrobky AC 31“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 68–69.
 • 2018h „Princezna Chekeretnebtej přihlíží přinášení obětin“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 82–83.
 • 2018i „Ptahšepsesovy sarkofágy“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 76–77.
 • 2018j „Rituální nůž peseškef z hrobky AC 31“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 64–65.
 • 2018k „Stavební nápis se jménem královny Chentkaus III.“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 62–63.
 • 2018l „Stavební nápis z pyramidy Lepsius č. 24“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 56–57.
 • 2018m „Vezírův sochařský portrét“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 74–75.

Krejčí, Jaromír – Landgráfová, Renata

 • 2005 „Královny 5. dynastie“, Pražské egyptologické studie. Suplementa 2004. Staroegyptské královny. Jejich životy a doba, s. 35–58.

Landgráfová, Renata

 • 2004 „Svět pro sochy egyptského panovníka. Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu krále Neferefrea“, Pražské egyptologické studie III, s. 49–53.
 • 2011 „Abúsír, pyramidový komplex Chentkaus II. Fragmenty fajánsových výplní“, in: Verner, Miroslav (ed.). Poklady z písku: české objevování civilizace na Nilu, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 61.
 • 2018a „Démoničtí ochránci z Menechibnekonovy hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 244–245.
 • 2018b „Fajánsové výplně z Raneferefova zádušního komplexu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 32–33.
 • 2018c „Královský očistný rituál z hrobky kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 234–235.
 • 2018d „Texty proti Apopovi z hrobky kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 236–237.

Landgráfová, Renata – Janák, Jiří

 • 2016 „Hadí encyklopedie egyptského kouzelníka: z textů v pohřební komoře kněze Iufay v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XVI, s. 65–74.
 • 2018a „‚Hadí encyklopedie‘ z pohřební komory kněze Iufay“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 232–233.
 • 2018b „Menechibnekonův mumifikační manuál“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 250–251.

Leichmann, Jaromír – Hrubá, Jana – Kotková, Jana – Vlčková, Petra

 • 2004 „Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie III, s. 54–59.

Megahed, Mohamed

 • 2018 „Modely pohřebních člunů“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 126–127.

Míčková, Diana

 • 2016 „Slova v čase a prostoru: Z Textů rakví z Iufaovy hrobky v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XVI, s. 75–81.

Mynářová, Jana

 • 2011 „Umění Nové říše“, in: Verner, Miroslav (ed.). Poklady z písku: české objevování civilizace na Nilu, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, s. 155–165.
 • 2018a „Foinická nádoba“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 252–253.
 • 2018b „Kartuše Ramesse II.“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 208–209.

Odler, Martin

 • 2013 „Medené nálezy z hrobového komplexu rodiny princeznej Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie X, s. 62–64.
 • 2018a „Měděné nádoby a jejich modely z pohřební komory Intiho Pepiancha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 182–183.
 • 2018b „Měděné zrcadlo z Neferherptahovy hrobky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 164–165.
 • 2018c „Měděný oltář a soubor nádobek z pohřební komory Intiho Pepiancha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 186–187.
 • 2018d „Soubor měděných modelů nástrojů a nádob z hrobky AC 31“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 70–71.
 • 2018e „Soubor měděných modelů nástrojů z pohřební komory Intiho Pepiancha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 192–193.

Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie

 • 2018 „Vápencová stéla s obětní scénou a dvěma vázanými sochami“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 114–115.

Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra

 • 2018 „Čtyři domy z města mrtvých. Předběžná zpráva o výzkumu komplexu hrobek AS 103 pod chrámem z Nové říše v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XX, s. 27–34.

Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie – Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka – Arias Kytnarová, Katarína – Brůna, Vladimír – Jirásková, Lucie

 • 2019 „Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XXII, s. 21–42.

Peterková Hlouchová, Marie

 • 2018 „Zdobená rakev neznámé krásky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 92–93.

Smoláriková, Květa

 • 2002 „Importy a ich vzťah k šachtovým hrobom“, Pražské egyptologické studie I, s. 63–67.
 • 2009 „Depozit balzamovačů u Menechibnekonovy šachtové hrobky“, Pražské egyptologické studie VI, s. 5–7.
 • 2018a „Arybalovitý lékythos se sfingou“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 212–213.
 • 2018b „Mumifikační depozit u hrobky generála Menechibnekona“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 248–249.
 • 2018c „Základové depozity hrobky admirála Vedžahorresneta“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 220–221.

Strouhal, Evžen

 • 2004 „Co vypovídají pozůstatky osob z Iufaovy šachtové hrobky v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie III, s. 134–149.

Sůvová, Zdeňka – Krejčí, Jaromír

 • 2016 „Potrava sovy pálené (Tyto alba) ze starověkého Abúsíru: nálezy z Kakaibaefovy hrobky (AC 29)“, Pražské egyptologické studie XVI, s. 82–88.

Sůvová, Zdeňka – Vymazalová, Hana

 • 2013 „Nálezy zvířecích kostí z komplexu princezny Šeretnebtej (AS 68) v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie X, s. 55–61.

Tomášek, Martin

 • 2003 „Abúsír Jih: Keramické soubory ze šachet JJ-L a LL-5 Karova hrobového komplexu“, Pražské egyptologické studie II, s. 165–171.

Vachala, Břetislav

 • 2003 „Výzdobný program Intiho hrobní kaple v Abúsíru (EAR)“, in: Hašek, Vladimír – Nekuda, Rostislav – Unger, Josef (eds.). Sborník k 75. narozeninám Prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc., Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
 • s. 319–326. 2004 „Publikace zlomků reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie III, s. 150–151.
 • 2018a „Hudební scéna s milostnou písní“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 174–175.
 • 2018b „Tabulka sedmi posvátných olejů“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 196–197.

Varadzin, Ladislav – Bárta, Miroslav

 • 2013 „Objev chrámu nebo paláce z Nové říše v jižním Abúsíru? Předběžná zpráva o výzkumuAS 70–73“, Pražské egyptologické studie XI, s. 27–30.

Verner, Miroslav

 • 2005 „Jedinečný Neferreův zádušní chrám“, Pražské egyptologické studie IV, s. 1–7.
 • 2006 „O pečlivosti staroegyptských inspektorů“, Pražské egyptologické studie V, s. 1–3.
 • 2008 Pyramidy, Praha: Academia.
 • 2014 „K výzdobnému programu Sahureova zádušního chrámu“, Pražské egyptologické studie XIII, s. 68–71.
 • 2017a Abúsír. V srdci pyramidových polí, Praha: Academia.
 • 2017b „Tajemství Ptahšepsesovy rodiny“, Pražské egyptologické studie XVIII, s. 42–51.
 • 2018a „Abúsírská pyramidia“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 54–55.
 • 2018b „Faafův sarkofág“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 90–91.
 • 2018c „Klečící asijský zajatec“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 44–45.
 • 2018d „Kráčející socha krále Raneferefa s hornoegyptskou korunou“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 26–27.
 • 2018e „Ostrakon se jménem Sahureova paláce Veces-neferu-Sahure“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 46–47.
 • 2018f „Otisk pečeti se jménem krále Šepseskarea“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 40–41.
 • 2018g „Pilíř ze zádušního chrámu Chentkaus II. v Abúsíru“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 50–51.
 • 2018h „Raneferef sedící na trůnu pod ochranou boha Hora“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 28–29.
 • 2018i „Socha princezny Hedžetnebu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 80–81.
 • 2018j „Stavební nápis s datem z Raneferefovy pyramidy“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 32–33.
 • 2018k „Tisethořiny nepravé dveře“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,s. 88–89.

Vymazalová, Hana

 • 2010a „Hrobka hodnostáře Kaiemceneneta a okolní struktury“, Pražské egyptologické studie VII, s. 18–22.
 • 2010b „Myší příběh“, Pražské egyptologické studie VII, s. 86–88.2014 „Skalní hrobky v hrobovém komplexu princezny Šeretnebtej (AS 68): výzkum pohřebních šachet“, Pražské egyptologické studie XII, s. 10–19.
 • 2018a „Dekret krále Džedkarea o jmenování do funkce“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 34–35.
 • 2018b „Hieratický nápis v hrobové kapli hodnostáře Šepespuptaha“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 150–151.
 • 2018c „Inventář Raneferefova kultovního náčiní“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 36–37.
 • 2018d „Naos se třemi vázanými sochami“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 128–129.
 • 2018e „Párová socha Šeretnebtej a jejího manžela“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 138–139.
 • 2018f „Pohřeb myši v sarkofágu kněze Neferinpua“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 156–157.
 • 2018g „Pohřební výbava manžela princezny Šeretnebtej“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 142–143.
 • 2018h „Popis soch královny Chentkaus II.“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 50–51.
 • 2018i „Reliéf hodnostáře Anchiemaptaha a jeho manželky“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 166–167.
 • 2018j „Socha hodnostáře Itiho“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 144–145.
 • 2018k „Socha princezny Šeretnebtej se synem“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 136–137.
 • 2018l „Účetní záznam o výplatách pro zaměstnance Raneferefova pyramidového komplexu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 38–39.
 • 2018m „Výzdoba vstupu do Duaptahovy skalní kaple“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 146–147.
 • 2018n „Zátka s otiskem pečeti z Duaptahovy pohřební komory“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 148–149.
 • 2018o „Zlomky nepravých dveří princezny Šeretnebtej”, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 140–141.
 • 2019 „Abúsírská nařízení krále Džedkarea a písaři královské kanceláře“, Pražské egyptologické studie XXII, s. 95–105.

Vymazalová, Hana – Coppens, Filip

 • 2009 „Iymeriho hrobka a okolní mastaby v jihovýchodním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie VI, s. 8–15.

Vymazalová, Hana – Dulíková, Veronika

 • 2012 „O princezně Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie IX, s. 10–17.
 • 2013 „Výzkum komplexu princezny Šeretnebtej v jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie X, s. 26–34.

Vymazalová, Hana – Megahed, Mohamed

 • 2013 „Předběžný průzkum struktur AS 66 a AS 69 a tři dřevěné modely lodí ze Staré říše“, Pražské egyptologické studie X, s. 78–81.

Wollnerová, Dorotea

 • 2018a „Textilie s nápisem z hrobky princezny Chekeretnebtej“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 86–87.
 • 2018b „Zvířecí figurky z Raneferefova zádušního chrámu“, in: Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (eds.). Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 48–49.