Staroegyptský jazyk

V oblasti výzkumu staroegyptského jazyka je digitalizace pramenů – textů, konkrétně jejich transliterace a překladů (ve srovnání s trojrozměrnými archeologickými stavbami a předměty), technicky o trochu jednodušší. Již na počátku 80. let 20. století byl vytvořen systém přepisu transliterace staroegyptštiny do kódování znaků ASCII (k problematice Polis – Winand 2013). Existují i softwary na zápis hieroglyfů, z nich je volně přístupný je JSesh. Ve skupinách pro uplatnění výpočetní techniky v egyptologii pracují zejména lingvisté, archeologů je mnohem méně.

Nejdůležitější slovník je zároveň i nejpřístupnější. Zdarma, pouze po registraci, je dostupný německý projekt Thesaurus Linguae Aegyptiae, slovník starověké egyptštiny, který vychází z digitalizace podkladů pro slovník Wörterbuch der ägyptischen Sprache (Erman – Grapow 1926–1953) a přidává další prameny. Nejpodrobnější informace jsou dostupné v němčině, řada hesel obsahuje i stručný anglický překlad. Kromě jednotlivých slov obsahuje slovník i celé anotované staroegyptské texty, vesměs s německým překladem. Před jeho používáním je dobré pročíst si úvod na stránkách projektu. Projekt univerzity Montpellier 3 VÉgA – Slovník starověké egyptštiny (Vocabulary of ancient Egyptian) obsahuje v současnosti více než 6000 záznamů, dlouhodobý přístup do databáze je však zpoplatněn. Univerzita v Basileji poskytuje na svých stránkách soupis bibliografických odkazů na diskuse o jednotlivých slovech staroegyptského jazyka, a to pod názvem Wortdiskussionen. Volně stažitelný je i tzv. Beinlichův seznam, soupis všech známých staroegyptských slov se stručnými odkazy na hlavní slovníky.

Soupis psaných pramenů s jejich archeologickým kontextem z Egypta obsáhl oxfordský projekt Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs, and Paintings, stažitelný v PDF online. Představuje systematický zeměpisný seznam všech nálezů hieroglyfických, hieratických a démotických nápisů. Postupně přechází na nový způsob propojené hyperlinkované prezentace dat, pro něž jsou dostupné lokality Tuna el-Gebel a Tell el-Faraún.

Specializované přehledy písemných pramenů seskupují soubory textů podle časového nebo věcného hlediska. Databázi nápisů z Raně dynastické doby poskytuje stránka univerzity v Münsteru a její autorkou je egyptoložka Ilona Regulski. Texty pyramid z Venisovy pyramidy v Sakkáře se zabývá stránka Pyramidtextsonline. Speciálně egyptské Knize mrtvých se věnuje bonnský Totenbuch-Projekt. Bibliografii k příběhu o Sinuhetovi, jednomu z nejdůležitějších staroegyptských literárních děl, poskytuje Univerzita v Basileji. Soupis neliterárních ostrak z Dér el-Medíny obsahuje stránka mnichovské univerzity a podobný leidenský projekt. Magické texty Střední a Nové říše zpřístupnil na webu projekt Lipské univerzity.

Kopštině se věnuje např. projekt zaměřený na koptské magické papyry.

Zejména s pozdějšími obdobími egyptských dějin souvisí známý nizozemský projekt Trismegistos. Původně se specializoval na papyrologické a epigrafické zdroje z údolí Nilu v období zhruba 800 před Kr. do 800 po Kr., dnes zahrnuje i další zdroje pro starověký svět. Má za cíl obsáhnout všechny známé písemné prameny z uvedeného období. V sekci textů obsahuje 711 957 položek, zaměřuje se zejména na shromažďování metadat o textech. Čtyři podřazené databáze, jejichž základ je tvořen egyptskými texty, obsahují přehled sbírek s písemnými prameny, archivů (tzn. starověkých souborů pramenů), lidí (497 125 jmen z nekrálovského prostředí, jež se v uvedeném období z Egypta zachovala) a místních jmen (aktuálně 217 448 toponym z celého starověkého světa).

Literatura

  • Erman, Adolf – Grapow, Herrmann (eds.) 1926–1953 Wörterbuch der aegyptischen Sprache im Auftrage der Deutschen Akademien I–V.
  • Polis, Stéphane – Winand, Jean (eds.) 2013 Texts, Languages & Information Technology in Egyptology: Selected papers from the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique & Égyptologie), Liège, 6–8 July 2010, Liège: Presses Universitaires de Liège.

 Martin Odler, stránka aktualizovaná 20. 1. 2019

Úvod > Egyptologie > Odkazy > Staroegyptský jazyk