Pracovníci

Ředitel Českého egyptologického ústavu

  Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2023-2025 naleznete zde

Ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě

  Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2016-2018 naleznete zde
  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2012-2015 naleznete zde

Zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu

  Doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2020-2022 naleznete zde

Tajemník Českého egyptologického ústavu pro projekty

  Doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

  Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.
  Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
  Ing. Vladimír Brůna
  Doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.
  Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
  Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.
  Mgr. Věra Nováková
 Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.
  Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
  Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. †

Emeritní profesor

  Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

Sekretářka a administrativa

  Alexandra Hejduková
  Luděk Markvart

Knihovna a archiv

  PhDr. Jiřina Růžová
 Mgr. Alexandra Pastoreková
  Mgr. Ivana Vlková

Grafické oddělení

  Ing. Jolana Malátková
  Petr Košárek (fotograf)
  Lucie Vařeková (grafička)

Externí spolupracovníci

  Mgr. Martina Bardoňová, PhD.
  Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. (ředitelka Ústavu starého Předního východu FF UK)
  Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.

Úvod > Ústav > Pracovníci