Pracovníci

Ředitel Českého egyptologického ústavu

  Doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2020-2022 naleznete zde

Ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě

  Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2016-2018 naleznete zde
  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2012-2015 naleznete zde

Zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu

  Doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D.

Tajemník Českého egyptologického ústavu pro projekty

  Doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

  Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.
  Mgr. Martina Bardoňová, PhD.
  Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
  Ludovica Bertolini, Ph.D.
  Ing. Vladimír Brůna
  Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.
  Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
  Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
  Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.
  Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. (ředitelka Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK)
  Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D.
  Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.
 Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.
  Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
  Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.
  Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.
  Federico Zangani, M.A., Ph.D.

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. †

Sekretářka a administrativa

  Alexandra Hejduková

  Luděk Markvart

Knihovna a archiv

  PhDr. Jiřina Růžová
 Mgr. Alexandra Pastoreková
  Mgr. Ivana Vlková

Grafické oddělení

  Ing. Jolana Malátková

  Petr Košárek (fotograf)
  Lucie Vařeková (grafička)

Úvod > Ústav > Pracovníci