Staroegyptská metalurgie

Studium staroegyptské metalurgie se v současné egyptské archeologii nerozvíjí dostatečně, potenciál nových poznatků a objevů je přitom velký, zejména pro 3. tisíciletí před Kr. a v něm Starou říši, dobu stavitelů pyramid. Staroegyptskou metalurgií se ve svých projektech zabývá vědecký pracovník a doktorand ústavu Mgr. et Mgr. Martin Odler. Nedávno probíhaly projekty ve spolupráci s Ägyptisches Museum der Universität Leipzig, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a další projekt ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien. Výsledky projektů jsou postupně publikovány.

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Další projekty > Staroegyptská metalurgie