Konference (2005–2011)

THE HERITAGE OF ANCIENT EGYPT IN THE CULTURE OF ISLAMIC AND MODERN EGYPT

Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
has the pleasure of inviting you to the workshop THE HERITAGE OF ANCIENT EGYPT IN THE CULTURE OF ISLAMIC AND MODERN EGYPT

Date of the workshop: June 7, 2011
Venue of the workshop: Faculty of Arts, Charles University in Prague, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 2nd floor, room no. 201.

Program of the workshop:
9:50 Opening of the workshop
10:00–10:30 Fayza Haikal (American University in Cairo)
„Tradition and religion: transmission of culture versus similarity of beliefs“
10:30–11:00 Hosna Abdel-Samie Mahmoud (Ain Shams University)
“The representations of fire: from icon to symbol”
11:00–11:30 Iman Abdulfatah (New York University) – Jiří Janák – Mohamed Megahed – Hana Vymazalová (Charles University in Prague)
“Healing water”

11:30–12:15 Break (coffee, tea and sandwiches)

12:15–12:45 Samah A. Mahmoud–Heba I. M. Mahran (Minia University)
“The iconography of caricature scenes in Egypt (from ancient Egypt to modern times)”
12.45–13:15 Hana Benešovská (Charles University in Prague)
“Batman and Anubis: pharaonic culture in the work of the Egyptian artist Khaled Hafez”
13:15–13:45 Ahmad Zakaria (Ain Shams University)
“The influence of the archaeological excavations on the national identity”

13:45–14:15 Break (coffee, tea and cookies)

14:15–14:45 Hana Navrátilová (Oxford) –František Ondráš (Charles University in Prague)
“An amateur orientalist?”
14:45–15:15 Martina Hainová (Charles University in Prague)
“The quest of the Egyptian national identity at the novel Abath al-Aqdar by N. Mahfouz”
15:15–15:45 Gabriela Šifaldová (Charles University in Prague)
“The ancient Egyptian idea of desert in the modern Arabic literature”
15:45–16:15 František Ondráš (Charles University in Prague)
“The contemporary literary (re)flection of the ancient Egypt”
16:15 End of the workshop

EGYPT AND THE NEAR EAST – THE CROSSROADS

INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE RELATIONS BETWEEN EGYPT AND THE NEAR EAST IN THE BRONZE AGE

The symposium will take place from Wednesday September 1st until Friday September 3rd 2010, at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, at Náměstí Jana Palacha 2, 110 00 Prague 1 (room 104).

The main objective of the workshop is to enhance our understanding of the historical processes and the development of the abundant and complex relation of Egypt with the Near East during the period defined by the end of Chalcolithic and the dawn of Iron Age. In light of this special attention will be given to the region of Syria-Palestine. In order to obtain a well-balanced insight, we would like the subject to be discussed both from an archaeological and philological point of view. We believe that bringing together archaeologists, philologists as well as historians and other experts is not merely highly desirable, but a necessity for gaining a deeper insight into the particular historical, social, cultural and economic developments of this region at this particular moment in time. During the workshop a particular section will be devoted specifically to the subject of the Amarna letters. We hope that this discussion will not only provide a new view on and understanding of the corpus itself, but we also intend to focus on the character of the political and social organization of the region and the impact Egypt, Hatti and the other Great Powers had on its cultural development.

Abstracts and Contributions
* The workshop’s working language will be English.
* Should you be interested to present a paper at the workshop, we would like to ask you to fill in the registration form and send it together with the abstract before May 1st, 2010 (preferable a MS Word document, max. 500 words).
* Contributions should be approximately 20 minutes long with an additional 10 minutes for discussion.
* The proceedings of the workshop shall appear in 2011.

Practical information
* More detailed information on the workshop itself, but also practical information on lodging and transport in Prague, will be sent to you in subsequent circulars and will also be made available at the website of the Czech Institute of Egyptology.
* There will be no registration fee for speakers. The registration fee for other participants and visitors is 20 EUR (10 EUR for students). Participants are asked to arrange and fund their own transport and lodging.

 

ABUSIR AND SAQQARA IN THE YEAR 2010

Since 2001, every five years the Czech Institute of Egyptology organises symposium Abusir and Saqqara in order to discuss the latest research results connected to the history, archaeology, art, environment, excavation techniques and languages relating to the areas of Abusir, Saqqara and Dahshur. The contributions cover all periods, from the Prehistory until the Coptic era. We are therefore pleased announce the third meeting in a row, Abusir and Saqqara in the Year 2010 organized by the Czech Institute of Egyptology

The symposium will take place from Monday May 31st until Friday June 4st 2010 at the Charles University, Prague – for the venue of the conference, see practical information file.

There will be no registration fee for participants to the symposium, but participants are asked to arrange and fund their own transport and lodging.

SOCIAL AND RELIGIOUS DEVELOPMENT OF EGYPT IN THE FIRST MILLENNIUM BCE

International workshop

1.–4. září 2009
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ve dnech 1. do 4. září 2009 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil mezinárodní workshop „Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE“. Příspěvky přednesené na tomto setkání vyjdou v letošním roce rok formou sborníku.

 

BAHARIYA WORKSHOP

9. a 10. prosince 2008
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ve dnech 9. a 10. prosince 2008 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil „Bahariya Workshop“.

Toto pracovní setkání odborníků pořádal Český egyptologický ústav FF UK, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, a Laboratoř geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na závěr druhé etapy projektu výzkumu egyptské Západní pouště (grantový projekt „Výzkum egyptské Západní pouště“, GAČR 404/06/0513).

Vedle členů českého badatelského týmu, kteří prezentovali dosavadní výsledky vlastních výzkumů v odlehlé oáze el-Hajez v jižní části oázy Bahríja, byli přizváni i zahraniční egyptologové, archeologové a odborníci z dalších oborů, kteří se zabývají výzkumem oázy Bahríja a přilehlých oblastí egyptské Západní pouště.

Příspěvky přednesené na tomto setkání vyjdou následující rok formou sborníku.

Miroslav Bárta, Lenka Suková, Marek Dospěl

Kontakt
bahariya.workshop@gmail.com

Český výzkum v egyptské Západní poušti: http://westerndesert.geolab.cz/

ČESKÉ ZEMĚ A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU

Pracovní kolokvium „České země a východní Středomoří ve středověku a raném novověku“ proběhlo dne 28.11.2008 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, místnost 108.

RESEARCH AND ACADEMIC WORKSHOP EGYPT AND AUSTRIA IV/CROSSROADS
BRNO 2007

Workshop Egypt and Austria IV

BRNO, SEPTEMBER 2007

The project was an academic interdisciplinary meeting of the scholars from Ljubljana, Prague, Brno and Vienna. The meeting presented the state of research and discussed plans for further cooperation, which should be achieved under Culture 2007 or other EC-funded initiative (7th Framework programme).

CHRONOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF EGYPT

The late Fourth and the Third millennium BC

The workshop was held from June 11 to June 14, 2007, at the main building of the Czech Academy of Sciences on Národní Třída 3 and organised by the Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague, Celetná 20, Prague 1.

The workshop addressed specific issues associated with the chronology and archaeology of Egypt during the late Fourth and the Third millennium BC. The meeting brought together experts from different fields of Egyptology and related disciplines to share and discuss their experience and ideas about the subject.

PODUNAJSKÁ MONARCHIE A ORIENT

Mezinárodní workshop

uspořádal Český egyptologický ústav ve spolupráci s Českou orientalistickou společností a Akademií věd české republiky a Egyptologickým ústavem Vídeňské univerzity

11. –14. 9. 2006 Akademie věd České republiky, Národní třída 3

program workshopu naleznete zde (.pdf).

EGYPT A RAKOUSKO II

Praha, Österreichisches Kulturforum, 5. – 7. října 2005
AKTION projekt 42p3, 2005

Ve dnech 5. – 7. 10. 2005 se uskutečnilo sympózium „Egypt a Rakousko II“. Toto sympózium se již tradičně věnovalo novodobým dějinám (tj. 1526-1918) vztahů mezi rakouskou Habsburskou monarchií a Egyptem a jejich kontextu. Vztahy Habsburské monarchie a Egypta byly vykresleny v širší perspektivě rakouské východní politiky a v kontextu vyvíjejícího se rakouského orientalismu, se zvláštním důrazem na fenomén tzv. Egyptománie a souvisejících kulturně-historických jevů. Sympózium navazovalo na setkání „Egypt a Rakousko I“, které se již dočkalo publikace příspěvků pod patronací Českého egyptologického ústavu, a je součástí dlouhodobého projektu česko-rakouské spolupráce.

Setkání se uskutečnilo v prostorách Österreichisches Kulturforum, Jungmannovo nám. 18. Slavnostní zahájení se konalo v prostorách Univerzity Karlovy.

ABÚSÍR A SAKKÁRA V ROCE 2005
(Abusir and Saqqara in the Year 2005)

mezinárodní egyptologická konference
Praha, 27. června – 30. června 2005

V červnu 2005 pořádal Český egyptologický ústav FF UK druhou mezinárodní konferenci věnovanou oblasti Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Široký ohlas první konference, pořádané v roce 2001 a publikace sborníku „Abusir and Saqqara in the Year 2000“ prokázal potřebu pravidelných setkání mezinárodní skupiny vědců pracujících na pyramidových polích a pohřebištích Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Pět let po prvním setkání tak druhá konference opět umožnila archeologům, egyptologům a antropologům vzájemnou výměnu informací a představení nejnovějších výsledků svých výzkumů v této části Egypta nejen sobě navzájem, ale i široké veřejnosti. Konference byla zaměřena na všechna období staroegyptských dějin, a to od Archaické až po Arabskou dobu.

Konference organizovaná v pravidelných pětiletých intervalech a zaměřená především na historické, archeologické, ale i další aspekty vývoje Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru se tak stává tradicí, v níž Český egyptologický ústav hodlá pokračovat i v budoucnosti. V pořadí druhé setkání se uskutečnilo na Karlově univerzitě v Praze od pondělí 27. června do pátku 1. července 2005.

Své příspěvky zde přednesli například dr. Dieter Arnold (Metropolitní muzeum umění v New Yorku) na téma nekrálovských hrobek v Dahšúru, dr. Christiane Zieglerová (Muzeum Louvre, Paříž) na téma nejnovější výzkumy v Sakkáře, dr. Ludwig Morenz (Egyptologický ústav univerzity v Lipsku) na téma role oblasti Memfidy ve vývoji egyptského písemnictví, a prof. Miroslav Verner (Český egyptologický ústav, Praha) na téma abúsírské papyrové archivy. Příspěvky přednesené na konferenci budou v podobě sborníku vydány v roce 2006.

Úvod > Věda a výzkum > Konference (2005–2011)