Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

  Ladislav.Bares(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 616

L. Bareš je egyptolog s dlouholetou archeologickou a epigrafickou praxí v Egyptě (od r. 1974). Ve vědecké práci se zaměřuje především na otázky egyptské archeologie a dějin v 1. tis. př. n. l., dlouhodobě se podílí na výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru z doby těsně před polovinou 1. tis. př. n. l. Zabývá se i otázkami vývoje staroegyptského náboženství (zejména v 1. tis. př. n. l.) a dějinami egyptologického bádání u nás. Při výuce oboru egyptologie na FF UK v Praze se podílí na přednáškách a seminářích egyptského jazyka, dějin, archeologie a náboženství, vedení a oponování bakalářských, diplomních a disertačních prací; je garantem studijního oboru Egyptologie a předsedou příslušné oborové rady. Je členem The Egypt Exploration Society (Londýn), The International Association of Egyptologists, České orientalistické společnosti a Společnosti česko-arabské.

Vzdělání, stáže, stipendia

1975: absolovování FF UK, obory egyptologie – arabština
1979: PhDr. (rigorózní práce: Historický vývoj staroegyptského pohřebiště u Abúsíru )
1991: CSc. (disertační práce: Abúsírské pohřebiště v 2. a 1. tisíciletí př.n.l. [na základě čs. archeologických výzkumů]
1994: habilitace (habilitační práce: Udžahorresnetova šachtová hrobka v Abúsíru)
2006: jmenován profesorem pro obor egyptologie

Granty

 • 1994-1996 The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir (GA ČR 404/94/0033; hlavní řešitel)
 • 2000-2002 Náboženské texty v egyptských šachtových hrobkách Pozdní doby (GA ČR 404/00/0061; hlavní řešitel)
 • 2000-2004 České národní egyptologické centrum (projekt MŠMT LN00A064; vedoucí řešitelského týmu)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Verner, L. Bareš, B. Vachala, Encyklopedie starého Egypta, Praha: Libri 2007.
 • The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir (ABUSIR, IV); with a chapter on pottery by Květa Smoláriková and an appendix by Eugen Strouhal, Praha: Univerzita Karlova 1999.
 • Bareš – K. Smoláriková, The shaft tomb of Iufaa, Vol. I: Archeology (ABUSIR, XVII), Praha: Czech Inst. of Egyptology 2008;
 • Bareš – E. Gombár – R. Veselý, Dějiny Egypta, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009
 • Bareš – K. Smoláriková, The shaft tomb of Menekhibnekau, Vol. I: Archaeology (ABUSIR, XXV), Praha: Charles University, Faculty of Arts, Czech Inst. of Egyptology 2011

Články:

 • Bareš – J. Janák – R. Landgráfová – K. Smoláriková, “The shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir – Season of 2008”, ZÄS 137 (2010), 91-97
 • „A seal of the necropolis from the Late Period shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir“, in: L. Bareš – F. Coppens – K. Smoláriková, Proceedings of the Workshop Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague, September 1-4, 2010, Praha 2010, 15-21
 • „Procession of the deities and demons on the inner sarcophagus of Iufaa“, in: H. Győry (ed.), Aegyptus and Pannonia IV. Acta symposiae anno 2006, Budapest 2010, 1-12
 • „Family ties among the owners of the large Late Period tombs at Abusir (Egypt)“, Anthropologie (Brno) 48/2 (2010), 121-125
 • „A new example of the solar text (‘kosmographischer Begleittext zur kultischen Sonnenhymnik’) from the tomb of Iufaa at Abusir“, in: V. G. Callender et al. (eds.), Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of his Seventieth Birthday, Prague: Faculty of Arts, Charles University 2011, 31-40
 • „Magické cihly a ochranné symboly v šachtových hrobkách Pozdní doby v Abúsíru (Egypt)“, PES VIII (2011), 27-30
 • „Royal names in the Late Period shaft tombs at Abusir“, in: Zahi A. Hawass, Khaled A. Daoud, Ramadan B. Hussein (eds.), Scribe of Justice. Egyptological Studies in Honor of Schafik Allam (Supplément aux ASAE, 42), Cairo 2011, 95-98
 • „Egyptské umění ve Třetí přechodné a v Pozdní době“, in: M. Verner (ed.), Poklady z písku. České objevování civilizace na Nilu, Praha: FF UK – Togga 2011, 167-199
 • „Předkové stavěli pyramidy, potomci nám je pomáhají odkrýt (50 let spolupráce s rodinou el-Kerétiů při českých archeologických výzkumech v Egyptě)“, PES IX (2012), 27-31
 • „The development of shaft tomb burials in Egypt during the Persian Period“, in: M. Bárta – H. Kühlmer (eds.), Diachronic Trends in Ancient Egyptian History. Studies dedicated to the memory of Eva Pardey, Praha: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2013, 15-23
 • B. Oerter – L. Bareš, „Sto let egyptologických přednášek v Praze (K počátkům egyptologie v českých zemích)“, PES XI (2013), 65-78
 • „Object frieze in the burial chamber of the Late Period shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir“, Études et Travaux 26 [=Fs K.Mysliwiec] (2013), 75-85
 • „František Lexa“, in. P. Bukovec (ed.), Christlicher Orient im Porträt – Wissenschaftsgeschichte des christlichen Orients. Kongreßakten der 1. Tagung der RVO (4. Dezember 2010, Tübingen), Hamburg: Vlg Dr. Kovač 2014, 629-642
 • „Magical bricks and protective amulets from the Saite-Persian shaft tombs at Abusir“, in: Fayza Haikal (ed.), Mélanges offerts à Ola el-Aguizy (BdE, 164), Le Caire: IFAO 2015, 51-60
 • „The architecture of the Late Period shaft tombs at Abusir“, in: S. V. Ivanov – G. Tolmačeva (eds.), And the Earth is Joyous…/I zemlja v likovaniji… Essays in Honour of Galina A. Belova/Sbornik statěj v česť G. A. Bělovoj, Moskva 2015, 37-44
 • „A rare Late Period attestation of the counting of the year’s seasons scene“, in: R. Landgráfová – J. Mynářová (eds.), Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thovt, Prague: Charles University, Faculty of Arts 2016, 9-13
 • Bareš – D. Bělohoubková, „Objeví se další Iufaa? (Jaro 2015 v šachtových hrobkách v Abúsíru)“, PES XVI (2016), 3-6

 

Aktualizováno 23.1.2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.