Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. †

Nekrolog prof. Břetislava Vachaly.

 

Zaměřoval se na egyptské dějiny 3. a 2. tisíciletí př. n. l., filologii, paleografii a literaturu, kterou též přednášel na FF UK v Praze. Pravidelně se účastnil českých egyptologických výprav do Abúsíru. Zpracovával staroegyptské památky z českých sbírek a muzeí. Věnoval se překládání a vydávání staroegyptských literárních děl. Účastnil se mezinárodních egyptologických a archeologických konferencí a seminářů. V letech 1993-1997 působil jako velvyslanec ČR v Egyptě a Súdánu a v období 2000-2005 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu UK.

Vzdělání, stáže a stipendia

1970-1975: magisterské studium egyptologie a arabštiny na FF UK
1978: získal titul PhDr. na FF UK
1988: získal vědeckou hodnost kandidáta věd a umění
2003: habilitace
2007: profesura

1975-1976 postgraduální studium egyptologie na Fakultě archeologie Káhirské univerzity
1979 a 1981 postgraduální studium arabštiny na Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu

Výběr z bibliografie

Monografie (výběr):

 • Lékařství starých Egypťanů I. Academia, Praha 2010 (společně s E.Strouhalem
  a H.Vymazalovou).
 • Staří Egypťané. 2. vyd., Libri, Praha 2010
 • Staroegyptská Kniha mrtvých. Dokořán, Praha 2009
 • Bibliografie 1975-2007. Rodomax, Nové Město nad Metují
 • Encyklopedie starověkého Egypta. Libri, Praha 2007 (společně s L.Barešem a M.Vernerem)
 • Abúsír – staroegyptské královské pohřebiště, Brno: CERM 2005.
 • Die Relieffragmente aus der Mastaba des Ptahschepses in Abusir, Praha 2004.
 • Milostné písně starého Egypta, Praha 2003.
 • Egypt, Praha 2003.
 • Guide des sites d’Abousir, Le Caire 2002.
 • Staří Egypťané, Praha 2001.
 • Nejstarší literární texty v nekrálovských hrobkách egyptské Staré říše, Brno 2000.

Články:

 • Zádušní chrám Amenhotepa III. v Thébách (Egypt). In: V.Hašek, R.Nekuda, M.Ruttkay (eds.), Ve službách archeologie 2007, č.2, s. 183-191. MZM Brno, AÚ SAV Nitra, Brno 2007 (spoluautor M.Balík)
 • Restaurátorské práce v hrobce vezíra Kara v jižním Abúsíru (Egypt). In: V.Hašek, R.Nekuda, M.Ruttkay (eds.), Ve službách archeologie 2007, č.2, s. 192-200. MZM Brno, AÚ SAV Nitra, Brno 2007 (spoluautor M.Dvořák)
 • Manželky, matky a královny. O postavení ženy ve starém Egyptě, Dějiny a současnost 29 (2007), č.2, s. 20-23
 • Obřízka ve starém Egyptě. Ikonografické a textové doklady, Vesmír 86 (2007), č.10, s. 660-664
 • Oslnivé slunce Egypta. Osudy panovníka Amenhotepa III., Dějiny a současnost 29 (2007), č.11, s. 24-26
 • Starověký Egypt. In: J.Malina a kol., Kruh prstenu. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti, I. CERM, Brno 2007, s. 421-467
 • Fifty years of the Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague and Cairo. In: V.Hašek, R.Nekuda, M.Ruttkay (eds.), Ve službách archeologie 2008, č.2, s. 265-273. Helbich, AÚ SAV Nitra, Brno 2008
 • Člověk ze země. Golem ve staroegyptské povídce, Dějiny a současnost 31 (2009), č.3, s. 25-27
 • Domácí mazlíčci ve starém Egyptě a jejich jména, Ve službách archeologie 3 (2009), č.1, s. 112-120
 • Egyptologická hesla. In: J.Malina a kol., Antropologický slovník. CERM, Brno 2009
 • Jiná láska ve starém Egyptě. Postoj Egypťanů k homosexualitě, Vesmír 89 (2010), č. 2, s. 124-127
 • Havran v egyptské kultuře, Anthropologia integra 1 (2010), č.2, s. 55-61
 • Papyrus Edwina Smitha, nejstarší lékařská kniha světa, Vesmír 90 (2011), č.2, s. 100-103
 • Der Weg der Stele des Sebekhotep … und die Sternbergs, Göttinger Miszellen 228 (2011), s. 107-111
 • H+Z und Zakaria Goneim, Göttinger Miszellen 231 (2011), s. 101-105
 • Egypťan Sinuhet. Realita, nebo fikce? Dějiny a současnost 33 (2011), č.12, s. 21-23
 • The Abusir Necropolis in Prospecting and Research, Študijné zvesti AÚ SAV 49 (2011), s. 83-114 (spoluautoři V.Hašek a L.Maštera)
 • Egyptologická hesla. In: J.Malina a kol., Encyklopedie antropologie. 2. vyd. MU, Brno 2011
 • Der Brief einer gescholtenen Ehefrau an ihre Schwester (O Prag 1826). In: V.G.Callender, L.Bareš, M.Bárta, J.Janák, J.Krejčí (eds.), Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner … Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague 2011, s. 423-427
 • „Das Vorfeld der Literatur“ in den Privatgräbern des AR: ein Fall aus Abusir. In: M.Bárta, F.Coppens, J.Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010, II. Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague 2011, s. 317-327

Bibliografii do r. 2008 naleznete zde.

Aktualizováno 8.4.2012

Úvod > Ústav > Pracovníci > Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. †