Sociální sítě

V posledních letech se jako opravdu rychlý způsob šíření informací ukázaly sociální sítě, zejména ta světově nejoblíbenější, Facebook. Všechny zmíněné weby mají i svou facebookovou stránku a celý článek by mohl být napsán jenom o nich. Určitý přehled poskytuje uvedený link se seznamem egyptologických stránek na Facebooku. Například tam ale chybí oficiální facebooková stránka ČEgÚ FF UK. Má v současnosti více než 2 900 fanoušků a rovněž odběratelů obsahu. Většina pochází z České republiky, ale najdou se fanoušci z téměř každé země na světě. K egyptologickým informacím se dá dostat také na Twitteru nebo Instagramu. Neobvyklé řešení zvolila britská EES. Její postupně skenovaný vzácný a jedinečný fotoarchiv se nachází na komunitním webu Flickr.

Sociální sítě sice nejsou vlastníky ani držiteli autorských práv pro cizí obsah na internetu, ale zveřejněním svého obsahu vlastníci práv souhlasí s jeho možným dalším použitím a licencováním prostřednictvím sociální sítě (Gill et al. 2017). I když momentálně mají stejný přístup všechny organizace (jinak než obrazově se některé informace, například obálky knih nebo fotografie nových nálezů, šířit nedají), jež se prezentují na sociálních sítích, můžou být autorská práva zdrojem potenciálních budoucích problémů.

Vlastní sociální sítě mají i vědci, dvě nejpopulárnější jsou kalifornská Academia.edu, kde spíše najdete společenské a humanitní vědce, a německá Research Gate, oblíbenější mezi přírodovědci. Princip je podobný, vědec na sebepropagaci používá prostor poskytnutý firmou: Každý uživatel má svůj profil, kde kromě informací o své vědecké specializaci a kariéře může zpřístupňovat své vědecké publikace. I laický zájemce se může na těchto sítích zaregistrovat zdarma jako nezávislý badatel. Podle údajů Academia.edu obsahuje stránka 20 milionů vědeckých publikací ve formátu PDF. ČEgÚ FF UK má na Academia.edu 27 zaměstnanců a studentů s 909 dokumenty, na Research Gate je 11 zaměstnanců a studentů. Obě sítě byly původně plně dostupné zdarma.

Nespokojenost s těmito dvěma nejpoužívanějšími vědeckými sociálními sítěmi však narůstá. Research Gate i Academia.edu někdy poskytují obsah, který zveřejnili autoři, i když vydavatel takové publikování zakázal ve smlouvě. Vyhledávat v databázi Academia.edu nebo vidět, kdo navštěvuje váš profil, můžete nyní jenom po zaplacení poplatku. Historička starověku Sarah E. Bondová (2017) vyzvala ke smazání profilů na Academia.edu a navrhla dvě otevřené a neziskové alternativy, Zenodo a Humanities Commons. Protože však Academia.edu i Research Gate zajišťují viditelnost publikací vysoko ve vyhledávání Googlu i jiných vyhledávačů, bude počet odhlášených akademiků nízký. Nejzávažnějším bodem kritiky Academia.edu (Duffy – Pooley 2017) je právě deklarované prosazovaní otevřeného přístupu k informacím, neboť je ve skutečnosti motivováno dosahováním zisku v podnikání. Obě společnosti se zodpovídají pouze svým akcionářům a nelegální obsah stránky stáhnou pouze v případě soudního řízení (Tennant 2017). Mezi uživateli platforem dokonce existují takoví, kteří zveřejňují online publikace, na jejichž použití nemají žádná práva, a dokonce ani nejsou jejich autory.

 Martin Odler, stránka aktualizovaná 1. 10. 2018

Úvod > Egyptologie > Odkazy > Sociální sítě