Pražské egyptologické studie (PES)

Pražské egyptologické studie (PES) jsou odborným časopisem vydávaným Českým egyptologickým ústavem FF UK. Časopis vychází pravidelně od roku 2002. V roce 2011 se stal recenzovaným periodikem. PoslánímPražských egyptologických studií je informovat českou a slovenskou veřejnost především o současných (nejen archeologických) výzkumech na území Egypta a Súdánu. První rubrika je proto věnovaná zprávám z terénního výzkumu, případně z konferencí a jiných zajímavých akcí. Další část představují jednotlivé studie zaměřené na různé aspekty dějin starověkého Egypta a bádání o něm, v nichž je záběr egyptologického bádání rozšířen díky příspěvkům z oborů historie, orientalistiky a přírodních věd.

Časopis má svou oficiální samostatnou stránku, kde se nacházejí všechny články všech čísel časopisu v pdf.

ISSN 1214-3189
ISSN 1801-3899 (on-line, pro elektronickou podobu časopisu)

Aktuální číslo

 

 

 

Pražské egyptologické studie – starší čísla

 

Redakční rada:

 • Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Mgr. Dušan Magdolen, Ph.D., Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied
 • Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • PhDr. Lukáš Pecha, Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odpovědní redaktoři:

 • Marie Peterková Hlouchová
 • Katarína Arias Kytnarová
 • Alexandra Pastoreková
 • Martin Odler

Vydavatel:

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Sídlo redakce:

 • Český egyptologický ústav FF UK, Celetná 20, 110 00 Praha 1

V roce 2019 a 2020 budou přijímány příspěvky do dvou čísel časopisu.

PES XXIV/2020
Do tohoto čísla budou přijímány příspěvky v českém nebo slovenském jazyce, na volná témata související s bádáním v oblasti dějin Egypta a Súdánu.

PES XXV/2020
Toto číslo bude otevřeno příspěvkům na volná témata související s bádáním v oblasti dějin Egypta a Súdánu ve 3. tisíciletí před Kr. Přijímány budou příspěvky pouze v anglickém jazyce. Podrobné informace o anglické verzi časopisu naleznete zde.

Uzávěrky čísel:

 • XXIV/2020 je 31. 12. 2019
 • XXV/2020 je 28. 2. 2020

Rukopisy jsou přijímány v elektronické podobě na adrese prazske.egyptologicke.studie@gmail.com, rukopisy pro anglické vydání na adrese prague.egyptological.studies@gmail.com. Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky odevzdávali v podobě, která odpovídá pokynům redakce (viz odkazy níže). Každý příspěvek prochází nezávislým recenzním řízením se dvěma posudky. Teprve po doporučení k publikování recenzenty může být rukopis přijat do tisku.

Časopis je možné zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha 1) a přes e-shop FF UK. Na Slovensku časopis distribuuje Martinus. Časopis je k dostání také v elektronické podobě.

Pražské egyptologické studie IV (2005) a Pražské egyptologické studie V (2006) byly vydány pouze v internetové verzi. Starší ročníky časopisu PES a dva svazky Suplement jsou dostupné ve formě pdf na této internetové stránce. Plná pdf článků všech čísel Pražských egyptologických studií budou postupně zpřístupněna zde.

Úvod > Věda a výzkum > Pražské egyptologické studie (PES)