Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.

Veronika Dulíková   veronika.dulikova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

 

Veronika Dulíková vystudovala historii – muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě a egyptologii – dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze. Obhájila doktorát v oboru egyptologie tamtéž. Věnuje se dějinám, archeologii a zejména společnosti, materiální kultuře, prosopografii, administrativě a analýze sociálních sítí v období Staré říše. Od roku 2006 vytváří databázi hodnostářů, jejich titulů a rodinných vazeb (Maat-base). V rámci interdisciplinárního projektu s kybernetikem Radkem Maříkem aplikuje metodu analýzy komplexních sítí na společnost v období Staré říše. Od roku 2010 se pravidelně účastní archeologického výzkumu v Egyptě.

Vzdělání

2008–2016: doktorské studium egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze (disertační práce: Vláda Niuserrea a její vliv na vývoj egyptského státu. Skokové období v době Staré říše, školitel Miroslav Bárta)

2003–2008: magisterské studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze (diplomová práce: Instituce vezirátu ve Staré říši, vedoucí Miroslav Bárta)

1998–2005: magisterské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (diplomová práce: Obraz měst Bzence a Vracova v urbáři z roku 1604. Na pozadí situace na bzeneckém panství, vedoucí Irena Korbelářová)

Granty a ocenění

2017  Bolzanova cena (v kategorii společenskovědních včetně teologických oborů) za disertační práci

2016–2018    „Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré říše (2700–2180 př. Kr.)“, GA ČR, No. 16-07210S, hlavní řešitel: Miroslav Bárta, Veronika Dulíková, Radek Mařík

Výběr z bibliografie

  • Dulíková, V., „Some notes on the title of ’Vizier‘ during the Old Kingdom, especially on the hieroglyphic phallus-sign in the vizier’s title“, in: M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds). Abusir and Saqqara in the year 2010. Proceedings of the conference held in Prague (May 31 – June 4, 2010), Prague 2011, 327–336.
  • Dulíková, V., „One of the minor gods: A case study on Khentytjenenet, an Old Kingdom deity of the Memphite necropolis”, Prague Egyptological Studies 17/2016, 34–44.
  • Bárta, M. – Dulíková, V., „Divine and Terrestrial: The Rhetoric of Power in Ancient Egypt (the case of Nyuserra)“ in: Coppens, F. – Janák, J. – Vymazalova, H. (eds.). 7. Tagung zur Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology: Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power, Wiesbaden: Harrassowitz 2015 [KSGH 4,4], 31–48.
  • Dulíková, V., „Ztracená a zapomenutá opavská kolekce egyptských nálezů. Příběh egyptiak z vykopávek proslulého Flinderse Petrieho“, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, 71–83.
  • Dulíková, V. – Odler, M. – Březinová, H. – Havelková, P., “A burial with a stamp seal depicting a Bes-like figure from Abusir”, Prague egyptological studies 15, 2015, 67–74.
  • Odler, M. – Dulíková, V., „Social context of the Old Kingdom copper model tools“, World Archaeology 47/1, 2015, 94–116.
  • Vymazalová, H. – Dulíková, V., „New Evidence on Princess Sheretnebty from Abusir South“, Archiv orientální / Oriental Archive 82/2014, 1–19.

 

Kompletní bibliografie zde.

Aktualizováno 4.3.2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.