Doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

  hana.vymazalova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 617
  Academia

Hana Vymazalová absolvovala magisterské studium egyptologie a logiky na FF UK, roku 2005 obhájila doktorát pro obor Egyptologie a v roce 2016 byla jmenována docentkou egyptologie na FF UK. Zabývá se vývojem staroegyptského hospodářství a zaměřuje se především na účetní dokumenty z doby 5. dynastie a hospodářství královských zádušních komplexů ve Staré říši. Věnuje se rovněž staroegyptské vědě, zejména matematice starověkého Egypta, jejímu vývoji a praktickému využití v písařské praxi, a egyptskému lékařství. Ve spolupráci s Institut français d’archéologie orientale du Caire se podílí na projektu paleografie starohieratických textů ze 3. tis. př. Kr. Od roku 2006 se účastní českých archeologických výzkumů v Abúsíru a od roku 2015 je členem egyptské archeologické mise v jižní Sakkáře. Přednáší studentům egyptologie na FF UK. Je členem The International Association of Egyptologists (IAE).

Vzdělání, stáže, stipendia

 • 1996-2001: magisterské studium egyptologie na FF UK (diplomová práce: Řešení matematických problémů v egyptských textech)
 • 1998-2001: magisterské studium logiky na FF UK v Praze
 • 2001-2005: doktorské studium egyptologie na FF UK (doktorská práce: The accounting documents from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology)
 • 2016: habilitace pro obor egyptologie (habilitační práce: The administration and economy of the pyramid complexes and royal funerary cults in the Old Kingdom)
 • 2000–2001: vládní stipendijní pobyt, Fakulta archeologie Káhirské university (Egypt)
 • 2003: studijní pobyt na Archäologisches Institut, Universität Hamburg (Německo)
 • 2004: stipendium The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londýn (Velká Británie)
 • 2004–2005: stipendium UNESCO Fellowship Programme in Support of Priority Programme Areas 2004–2005, spolupráce s Institut français d’archéologie orientale du Caire (Egypt)
 • 2006: studijní pobyt na Archäologisches Institut, Universität Hamburg (Německo)
 • 2008-2009: stipendium Institut français d’archéologie orientale du Caire (Egypt)

 

Granty

 • 2001 Matematika ve starém Egyptě (Fond rozvoje vysokých škol; 2120G5; spoluřešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Eugen Strouhal – Břetislav Vachala – Hana Vymazalová, Medicine of the Ancient Egyptians I, Cairo – New York 2014.
 • Hana Vymazalová – Vassil Dobrev – Miroslav Verner, Old Hieratic Palaeography I. The Builders‘ Inscriptions and Mason’s Marks from Saqqara and Abusir, Prague 2011.
 • Hana Vymazalová et al., Abusir XXII. The Tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the Surrouding Structures AS 57–60, Prague 2011.
 • Hana Vymazalová – Filip Coppens, Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Praha 2011.
 • Paule Posener–Kriéger – Miroslav Verner – Hana Vymazalová, Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive, Prague 2006.

Články:

 • a M. Megahed, “The south-Saqqara circumcision scene: a fragment of an Old Kingdom birth-legend? In F. Coppens, J. Janák, H. Vymazalová, eds., Symposium zur ägyptischen Königsideologie: Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power, KSGH 4,4, Wiesbaden 2015, 275–287.
 • “The royal cult in the pyramid temples and the sun temples in Abusir”, In N. Strudwick, H. Strudwick: Old Kingdom: New Perspectives. Egyptian Art and Archaeology 2750–2150 BC, Oxbow 2011, 295-303.
 • a F. Coppens, “Statues and Rituals for Khentkaus II. A Reconsideration of Some Papyrus Fragments from the Queen’s Funerary Complex”, In M. Bárta, F. Coppens, eds., Abusir and Saqqara in the Year 2010 vol. II, Prague 2011, 335-350.
 • a J. Janák, F. Coppens, “The Fifth Dynasty ‘sun temples’ in a broader context”, In M. Bárta, F. Coppens, eds., Abusir and Saqqara in the Year 2010 vol. I, Prague 2011, 430-442.
 • a Filip Coppens, “Long Live the King! Notes on the Renewal of Divine Kingship in the Temple”, in L. Bareš – F. Coppens – K. Smoláriková (eds.), Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Praha 2010, 73-102.

 

Aktualizováno 9.12.2016

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.