Ústavy výzkumu starověkého Egypta

Aktuální informace o činnosti jednotlivých egyptologických institucí lze nalézt na jejich webových stránkách. Informace zde jsou často podrobnější a přesnější než v mediálních výstupech určených pro širokou veřejnost a již převzatých a upravených novináři.

Egyptology celosvětově sdružuje na svých stránkách International Association of Egyptologists. E-mailové fórum pro egyptology i vážné zájemce o obor existuje na stránce Egyptologists’ Electronic Forum. Pro aktuální informace z Egypta je zcela zásadní oficiální facebooková stránka Ministry of Antiquities (stránka Ministerstva pro památky Egypta), jež poskytuje nejnovější informace a tiskové zprávy k objevům v Egyptě v arabské i anglické verzi, většinou i s fotografickou přílohou (PDF jednotlivých newsletterů se nacházejí i na této adrese). Velké egyptologické ústavy a organizace mají svoje stránky, z těch největších americké ARCE (The American Research Center in Egypt), britská EES (Egypt Exploration Society), francouzské IFAO (Institut français d’archéologie orientale du Caire), německý DAI (Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo), australské ACER (Australian Centre for Egyptology), polské PCMA (Polish Centre of Mediterranean Archaeology), rakouský ÖAI (Österreichisches Archäologisches Institut) a švýcarský Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde (Švýcarský ústav výzkumu staroegyptské architektury a starožitností). Jednotlivé expedice také uveřejňují své publikace, např. expedice Arizonské univerzity. Co se děje v české egyptologii, je k nalezení na stránkách ČEgÚ FF UK a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, slovenskou egyptologii reprezentuje stránka nadace Aigyptos a Ústav orientalistiky SAV v Bratislavě.

 Martin Odler, stránka aktualizovaná 20. 1. 2019

Úvod > Egyptologie > Odkazy > Ústavy výzkumu starověkého Egypta