Knihovna Jaroslava Černého

Egyptolog Jaroslav Černý

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého – byla založena v roce 1925. O její založení a dlouhodobé budování se, v rámci činnosti egyptologického semináře Filozofické fakulty UK, zasloužil především František Lexa. Tehdy byly získávány fondy z různých zdrojů, a je možné, že některé starší tisky získal právě v této době pro knihovnu F. Lexa sám.

Knihovnu významně zvětšil převod soukromé egyptologické knihovny Jaroslava Černého po jeho smrti v roce 1971. Tímto do fondu knihovny přešlo mnoho důležitých a již nedostupných publikací. Jaroslav Černý svou knihovnu vytvářel dlouhodobě a systematicky a získal díky svým rozsáhlým kontaktům s egyptologickými kruhy výměnou za své publikace či jako jinou protislužbu řadu cenných titulů včetně nejrůznějších separat. Do knihovny se v průběhu let dostaly i knihy z pozůstalostí dalších osobností spojených s českou egyptologií, například z knihovny Dr. Ludmily Matiegkové, Lexovy žačky.

Výměny – za vlastní publikace ústavu – zůstávaly významným zdrojem i v následujících dvou desetiletích. Nové možnosti přinesl zvětšující se objem vlastní produkce i dostupných fondů v posledních zhruba 15 letech a knihovna se rozrůstá tempem průměrně 300 až 350 svazků ročně. Kromě koupí nadále získáváme řadu titulů i výměnami a dary. O výměnu knih s partnery a distribuci publikací vydaných ústavem se stará PhDr. Jiřina Růžová .

Kromě toho, že knihovna shromažďuje nejnovější egyptologickou produkci a udržuje tak vysoký odborný standard, je také domovem vzácných tisků, starých cestopisů, dobových průvodců a obrazových publikací. Historické publikace z fondu ústavu dlouhodobě restauruje Ateliér Krupka z Úval, dva staré tisky restaurovala před několika lety dílna Národní knihovny ČR.

V současnosti knihovna shromažďuje kolem 9000 monografií, více než 5000 separátů a kolem 2500 svazků periodik. Knihovna nabízí přímou výměnu egyptologických monografií publikovaných Univerzitou Karlovou s dalšími knihovnami, institucemi a soukromými osobami. Knihovna svým rozsahem představuje jednu z nejrozsáhlejších egyptologických knihoven v Evropě a jedinou svého druhu v ČR.

…Prospěšnější je kniha než vytesaná stéla,
než pevná stěna hrobky.
Knihy zastupují chrámy i pyramidy …

Chvála mudrců a knih, neznámý egyptský autor

Zájemce upozorňujeme, že knihovna provádí pouze prezenční zápůjčky (viz otevírací hodiny). Mimopražští uživatelé mohou po dohodě využít prezenčních služeb knihovny i v jiném termínu: kontaktujte Mgr. Ivanu Vlkovou  nebo dr. Jiřinu Růžovou 

Otevírací doba knihovny Českého egyptologického ústavu:

Pondělí – pátek 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00

Preferovaná forma je po předchozí domluvě (libcegu@ff.cuni.cz). Pokud Vám čas nevyhovuje, je možné se domluvit i na jiném termínu.

 

Centrální katalog Univerzity Karlovy je dostupný na  tomto linku. Je nutné upozornit, že některé publikace (a také periodika) dosud čekají na své zpracování v internetovém systému Aleph.

Vypůjční řád Knihovny FF UK

Dne 9. 12. 2016 vstoupil Opatřením děkana č. 25/2016 v platnost nový Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho plně znění najdete  zde.

Další odkazy

Úvod > Ústav > Knihovna Jaroslava Černého