Filip Coppens, Ph.D.

  Filip.Coppens(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 609
  Academia

Filip Coppens se specializuje na dějiny a náboženství starověkého Egypta v Pozdní době a řecko-římském období. Zvláštní pozornost věnuje otázkám spojeným s ptolemaiovskými a římskými chrámy v oblasti Horního Egypta (architektuře, reliéfům, ptolemaiovským nápisům). V letech 1995-2000 působil jako vědecký pracovník při Belgické archeologické a epigrafické misi v Šenhuru v Horním Egyptě (Katolická univerzita v Lovani). Od roku 2001 působí v Praze a od roku 2005 se podílí na vykopávkách Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. F. Coppens je členem belgické Foundation Egyptologique Reine Elisabeth a členem a spolupracovníkem Egyptologica Vlaanderen. V letech 1996-2000 přednášel na Katolické univerzitě v Lovani (Oddělení starověkého Předního východu) a od r. 2003 také pravidelně přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vzdělání, stáže, stipendia

1989-1993: magisterské studium archeologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: The Royal Tombs of the New Kingdom. An Architectural Study)
1993-1995: magisterské studium egyptologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: Egyptian Temples of the Roman Period in the Thebais)
2004-2008: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: The Complex of Wabet and Court in Temples of the Thirtieth Dynasty and Ptolemaic and Roman Period)

Výběr z bibliografie

Monografie

 • Coppens, F., The Wabet. Tradition and Innovation in Temples of the Ptolemaic and Roman Period, Prague: Charles University 2007.
 • Vymazalová, H. – Coppens, F., Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Prague: Charles University 2011.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53, Prague: Charles University 2010.
 • Coppens, F. – Smoláriková, K., Abusir XX. Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3, Prague: Charles University 2009.
 • Willems, H. – Coppens, F. – De Meyer, M., The Temple of Shanhûr I. The Sanctuary, the Wabet, and the Gates of the Central Hall and the Great Vestibule (1-98), (Orientalia Lovaniensia Analecta 124), Leuven: Peeters 2003.

Editované svazky

 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2015, Prague: Charles University 2017 [in print].
 • Coppens, F – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds), 7. Symposium zur Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology: Royal versus Divine Autority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power. Prague, June 26-28, 2013, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/4, Wiesbaden: Harrassowitz 2015.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010, vols I–II, Prague: Charles University 2011.
 • Bareš, L. – Coppens, F. – Smoláriková, K. (eds.), Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague: Charles University 2010.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27– July 5, 2005), Prague: Charles University 2006.
 • Coppens, F. (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2001. Proceedings of the Symposium (Prague, September 25th – 27th 2001), Archiv Orientální Supplementa 70.3 (2002), 261–425.

Články

 • Coppens, F., “Hb Ssp mnx.t. A Feast of Harsomtus of Khadi on Mesore 29”, in Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich in Years, Great in Victories: Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University 2016, 29–38.
 • Coppens, F., “The Valley of the Kings from the End of the New Kingdom to the Late Twentieth Century. Chapter 31: Late Dynastic, Graeco-Roman, and Christian Times; Post-New Kingdom Graffiti”, in Wilkinson, R. H. – Weeks. K. R. (eds.), The Oxford Handbook of the Valley of the Kings, Oxford: Oxford University Press 2016, 469–480.
 • Coppens, F. – Janák, J. “The Ogdoad and Divine Kingship in Dendara”, in Coppens, F – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds), 7. Symposium zur Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power. Prague, June 26-28, 2013, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/4, Wiesbaden: Harrassowitz 2015, 83–94.
 • Coppens, F., “The so-called ‘Lichthof’ once more. On the Transmission of Concepts between Tomb and Temple”, in Budka, J. – Pischikova, E. – Griffin, K. (eds.), Thebes in the First Millennium BC, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2014, 343–356.
 • Coppens, F., “Designing the Sacred in early Ptolemaic times: A Continuum of Concepts”, in Frood, E – Raja, R. (eds.), Redefining the Sacred: Religious Architecture and Text in the Near East and Egypt 1000 BC – AD 300, (Contextualising the Sacred I), Turnhout: Brepols 2014, 107–150.
 • Coppens, F., “Processions with Linen and Oils. Reflections on the soubassement-processions in the “chambers of linen” (H.t-mnx.t) at Philae and Dendara”, in Rickert, A. – Ventker, B. (eds.), Altägyptische Enzyklopädien: Die Soubassements in den Tempeln der griechisch-römischen Zeit, Soubassementstudien I, (Studien zur spatägyptischen Religion 7), Wiesbaden: Harrassowitz 2014, 465–481.

 

Aktualizováno 6.6.2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Filip Coppens, Ph.D.