Filip Coppens, Ph.D.

  Filip.Coppens(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 609
  Academia

Filip Coppens se specializuje na dějiny a náboženství starověkého Egypta v Pozdní době a řecko-římském období. Zvláštní pozornost věnuje otázkám spojeným s ptolemaiovskými a římskými chrámy v oblasti Horního Egypta (architektuře, reliéfům, ptolemaiovským nápisům). V letech 1995-2000 působil jako vědecký pracovník při Belgické archeologické a epigrafické misi v Šenhuru v Horním Egyptě (Katolická univerzita v Lovani). Od roku 2001 působí v Praze a od roku 2005 se podílí na vykopávkách Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. F. Coppens je členem belgické Foundation Egyptologique Reine Elisabeth a členem a spolupracovníkem Egyptologica Vlaanderen. V letech 1996-2000 přednášel na Katolické univerzitě v Lovani (Oddělení starověkého Předního východu) a od r. 2003 také pravidelně přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vzdělání, stáže, stipendia

1989-1993: magisterské studium archeologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: The Royal Tombs of the New Kingdom. An Architectural Study)
1993-1995: magisterské studium egyptologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: Egyptian Temples of the Roman Period in the Thebais)
2004-2008: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: The Complex of Wabet and Court in Temples of the Thirtieth Dynasty and Ptolemaic and Roman Period)

Granty

2019-2021 Kontinuita, diskontinuita a změna. Adaptační strategie jednotlivců a komunit v Egyptě v obdobích vnitřních a vnějších transformací (GA ČR 19-072685)

Ocenění

2017 Christoffel Plantijn Oorkonde (Cena Christoffela Plantijna: Belgická cena udělovaná belgickým občanům žijícím v zahraničí za významný přínos na poli kultury, umění a vědy)

Výběr z bibliografie

Monografie

 • Coppens, F., The Wabet. Tradition and Innovation in Temples of the Ptolemaic and Roman Period, Prague: Charles University 2007.
 • Vymazalová, H. – Coppens, F., Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Prague: Charles University 2011.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53, Prague: Charles University 2010.
 • Coppens, F. – Smoláriková, K., Abusir XX. Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3, Prague: Charles University 2009.
 • Willems, H. – Coppens, F. – De Meyer, M., The Temple of Shanhûr I. The Sanctuary, the Wabet, and the Gates of the Central Hall and the Great Vestibule (1-98), (Orientalia Lovaniensia Analecta 124), Leuven: Peeters 2003.

Editované svazky

 • Coppens, F – Vymazalová, H. (eds.), XI. Tempeltagung: The Discourse between Tomb and Temple, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3/6, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag [to be published in 2019].
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2015, Prague: Charles University 2017.
 • Coppens, F – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds), 7. Symposium zur Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology: Royal versus Divine Autority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power. Prague, June 26-28, 2013, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/4, Wiesbaden: Harrassowitz 2015.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010, vols I–II, Prague: Charles University 2011.
 • Bareš, L. – Coppens, F. – Smoláriková, K. (eds.), Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague: Charles University 2010.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27– July 5, 2005), Prague: Charles University 2006.
 • Coppens, F. (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2001. Proceedings of the Symposium (Prague, September 25th – 27th 2001), Archiv Orientální Supplementa 70.3 (2002), 261–425.

Články

 • Coppens, F., “Heh(u) (“Infinity”). A personification of an aspect of the Nile inundation in the Temples of Dendara and Edfu”, Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution LVI/3, Brno, 173–184.
 • Coppens, F., “The Gifts of “Darkness” (kkw). The dark waters of the Nile inundation in hydrological processions of the Ptolemaic and Roman era”, Annals of the Naprstek Museum 38/2 (2017), 5–16.
 • Janák, J. – Coppens, F., “The Near and the Distant King. Two Oppositions in the Concept of Divine Authority of the Egyptian King”, in Bács, T. A. – Beinlich, H. (eds.), 8. Symposium zur Königsideologie / 8th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Constructing Authority: Prestige, Reputation and the Perception of Power in Egyptian Kingship, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017, 131–144.
 • Landgráfová, R. – Coppens, F. – Janák, J. – Míčková, D., “Myth and Ritual in the Burial Chamber of the Shaft Tomb of Iufaa at Abusir: Snakes and Snake-like Beings”, in Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2015, Prague: Charles University in Prague 2017, 613–626.
 • Coppens, F., “@b Ssp mnx.t. A Feast of Harsomtus of Khadi on Mesore 29”, in Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich in Years, Great in Victories: Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University 2016, 29–38.
 • Coppens, F., “The Valley of the Kings from the End of the New Kingdom to the Late Twentieth Century. Chapter 31: Late Dynastic, Graeco-Roman, and Christian Times; Post-New Kingdom Graffiti”, in Wilkinson, R. H. – Weeks. K. R. (eds.), The Oxford Handbook of the Valley of the Kings, Oxford: Oxford University Press 2016, 469–480.

 

Aktualizováno 12.2.2019

Úvod > Ústav > Pracovníci > Filip Coppens, Ph.D.