Doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D.

  Filip.Coppens(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 609
  Academia

Filip Coppens se specializuje na dějiny a náboženství starověkého Egypta v Pozdní době a řecko-římském období. Zvláštní pozornost věnuje otázkám spojeným s ptolemaiovskými a římskými chrámy v oblasti Horního Egypta (architektuře, reliéfům, ptolemaiovským nápisům). V letech 1995-2000 působil jako vědecký pracovník při Belgické archeologické a epigrafické misi v Šenhuru v Horním Egyptě (Katolická univerzita v Lovani). Od roku 2001 působí v Praze a od roku 2005 se podílí na vykopávkách Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. F. Coppens je členem belgické Foundation Egyptologique Reine Elisabeth a členem a spolupracovníkem Egyptologica Vlaanderen. V letech 1996-2000 přednášel na Katolické univerzitě v Lovani (Oddělení starověkého Předního východu) a od r. 2003 také pravidelně přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vzdělání, stáže, stipendia

2020: habilitace pro obor egyptologie, FF UK (habilitační práce: Continuity, Discontinuity and Change. Reflections on Egyptian Temples in the Ptolemaic and Roman Era)

2008: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: The Complex of Wabet and Court in Temples of the Thirtieth Dynasty and Ptolemaic and Roman Period)

1995: magisterské studium egyptologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: Egyptian Temples of the Roman Period in the Thebais)

1993: magisterské studium archeologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: The Royal Tombs of the New Kingdom. An Architectural Study)

Granty

2019–2021 Kontinuita, diskontinuita a změna. Adaptační strategie jednotlivců a komunit v Egyptě v obdobích vnitřních a vnějších transformací (GA ČR 19-072685)

Ocenění

2017 Christoffel Plantijn Oorkonde (Cena Christoffela Plantijna: Belgická cena udělovaná belgickým občanům žijícím v zahraničí za významný přínos na poli kultury, umění a vědy)

Ph.D. školitel

Jiří Honzl, Latin in Egypt (od 2016)

Dorotea Wollnerová, Rituals with linen in Ptolemaic and Roman Temples (od 2017)

Výběr z bibliografie

Monografie

 • Coppens, F., The Wabet. Tradition and Innovation in Temples of the Ptolemaic and Roman Period, Prague: Charles University 2007.
 • Vymazalová, H. – Coppens, F., Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Prague: Charles University 2011.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53, Prague: Charles University 2010.
 • Coppens, F. – Smoláriková, K., Abusir XX. Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3, Prague: Charles University 2009.
 • Willems, H. – Coppens, F. – De Meyer, M., The Temple of Shanhûr I. The Sanctuary, the Wabet, and the Gates of the Central Hall and the Great Vestibule (1-98), (Orientalia Lovaniensia Analecta 124), Leuven: Peeters 2003.

Editované svazky

 • Coppens, F. – Vymazalová, H. (eds.), XI. Tempeltagung: The Discourse between Tomb and Temple, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3/6, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2020.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2015, Prague: Charles University 2017.
 • Coppens, F. – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds), 7. Symposium zur Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology: Royal versus Divine Autority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power. Prague, June 26-28, 2013, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/4, Wiesbaden: Harrassowitz 2015.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010, vols I–II, Prague: Charles University 2011.
 • Bareš, L. – Coppens, F. – Smoláriková, K. (eds.), Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague: Charles University 2010.
 • Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27– July 5, 2005), Prague: Charles University 2006.
 • Coppens, F. (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2001. Proceedings of the Symposium (Prague, September 25th – 27th 2001), Archiv Orientální Supplementa 70.3 (2002), 261–425.

Články

 • Coppens, F., “Kingship of God and Man. Continuity, Discontinuity and Change in the Transfer of Authority in Egyptian Temples in Ptolemaic and Roman Times”, in Peter Juhás – Róbert Lapko – Reinhard Müller (eds.), Theokratie. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze, Berlin: de Gruyter [in print].
 • Coppens, F., “Light into Darkness. Reflections on Light and Light-well Chambers in Tombs and Temples of the First Millennium BC”, in: F. Coppens – H. Vymazalová (eds.), XI. Tempeltagung. The Discourse between Tomb and Temple, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3/6, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2020, 73–88.
 • Coppens, F., “The Ptolemaic Basileus in proskynesis before the Gods of Egypt. The ritual sn-tA (‘Kissing the Earth’) in Temples of the Ptolemaic Era”, in: Julia Budka (ed.), 9th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Egyptian Royal Ideology and Kingship under Periods of Foreign Rulers. Case Studies from the First Millennium BC, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/6, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2019, 207–231.
 • Coppens, F., “Heh(u) (“Infinity”). A personification of an aspect of the Nile inundation in the Temples of Dendara and Edfu”, Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution LVI/3, Brno, 173–184.
 • Coppens, F., “The Gifts of “Darkness” (kkw). The dark waters of the Nile inundation in hydrological processions of the Ptolemaic and Roman era”, Annals of the Naprstek Museum 38/2 (2017), 5–16.
 • Janák, J. – Coppens, F., “The Near and the Distant King. Two Oppositions in the Concept of Divine Authority of the Egyptian King”, in Bács, T. A. – Beinlich, H. (eds.), 8. Symposium zur Königsideologie / 8th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Constructing Authority: Prestige, Reputation and the Perception of Power in Egyptian Kingship, Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4/5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017, 131–144.
 • Landgráfová, R. – Coppens, F. – Janák, J. – Míčková, D., “Myth and Ritual in the Burial Chamber of the Shaft Tomb of Iufaa at Abusir: Snakes and Snake-like Beings”, in Bárta, M. – Coppens, F. – Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2015, Prague: Charles University in Prague 2017, 613–626.
 • Coppens, F., “@b Ssp mnx.t. A Feast of Harsomtus of Khadi on Mesore 29”, in Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich in Years, Great in Victories: Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University 2016, 29–38.
 • Coppens, F., “The Valley of the Kings from the End of the New Kingdom to the Late Twentieth Century. Chapter 31: Late Dynastic, Graeco-Roman, and Christian Times; Post-New Kingdom Graffiti”, in Wilkinson, R. H. – Weeks. K. R. (eds.), The Oxford Handbook of the Valley of the Kings, Oxford: Oxford University Press 2016, 469–480.

Aktualizováno 8.7.2020

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D.