Mgr. Alexandra Pastoreková

AlexandraPastorekova   alexandra.pastorekova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 613

Alexandra Pastoreková vystudovala egyptologii a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Karlově univerzity v Praze. Po studiu pracovala pro neziskovou organizaci Archaia o.p.s., která se věnuje archeologickým výzkumům na území Prahy a střední Čech. V současnosti pracuje jako technický pracovník na Českém egyptologickém ústavu, kde je od roku 2015 též studentkou doktorandského studia. Specializuje se na dobu římskou v Egyptě se zaměřením na umění a hmotnou kulturu. Věnuje se též popularizaci oboru v rámci přednášek pro širokou veřejnost a je jednou ze spolupořadatelů Mezinárodního dne archeologie.

Vzdělání

2015-dosud doktorandské studium egyptologie na Českém egyptologickém ústavu FF UK v Praze (disertační práce: The Julian-Claudian Dynasty in Egypt. A Study of Roman Imperial Sculpture, školitel: PhDr. Filip Coppens, Ph.D.)

2003-2008 magisterské studium oboru egyptologie na FF UK v Praze

1999-2005 magisterské studium oboru klasická archeologie na FF UK v Praze (diplomová práce: Detský portrét v rímskom umení, vedoucí práce: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.)

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Alexandra Pastoreková