Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.

KatarinaAriasKytnarova   katarina.arias(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
 
Academia


Vystudovala klasickou archeologii, dějiny a kulturu islámských zemí a egyptologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a v roce 2017 dokončila doktorské studium v oboru egyptologie. Od roku 2007 působí jako vědecký pracovník na Českém egyptologickém ústavu. Zajímá se především o materiální kulturu starého Egypta, v rámci své magisterské práce zpracovala keramiku pozdní Staré říše z vykopávek Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru. Ve své egyptologické disertaci Social dynamics in the material culture – Pottery of the late Old Kingdom from the complex of Princess Sheretnebty at Abusir South” se zabývala celkovým chronologicko-historickým a sociálně-ekonomickým významem staroegyptské keramiky 5. a 6. dynastie. Zabývá se také recepcemi klasického umění v raně islámské době.

Má archeologické zkušenosti z výzkumů v Německu, Rakousku, Británii, Jordánsku, Čechách a především v Egyptě, kde se pravidelně účastní výzkumů od roku 2007. Přednáší v rámci bakalářského i magisterského studia na FF UK a také v rámci jiných programů univerzity. Od roku 2016 je jednou z redaktorek Pražských egyptologických studií.

Vzdělání

 • 1999–2005: magisterské studium klasické archeologie na FF UK v Praze (práce „Antické vplyvy na umenie Umajjovskej doby“, vedúci práce: Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.)
 • 2002–2009: magisterské studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na FF UK v Praze (práce „Pottery of the Fifth and Sixth Dynasty from the excavations of the Czech Institute of Egyptology in the cemeteries of Abusir South“, vedoucí práce: Prof. Miroslav Bárta, Dr.)
 • 2009–2017: doktorské studium egyptologie na FF UK, disertační práce Social dynamics in the material culture – Pottery of the late Old Kingdom from the complex of Princess Sheretnebty at Abusir South” (vedoucí práce: Prof. Miroslav Bárta, Dr.)

Granty

 • 2006-2008: „Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské umění a architekturu“ (GA UK č. 336/2006/A-HN/FF; hlavní řešitel)
 • 2017-2019: „Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě / The rise and development of the solar cult and architecture in Third Millennium BC Egypt“ (GA ČR, reg. č. 17-10799S; spoluřešitel)

Pedagogická činnost

 • zimní semestr 2008: „Úvod do raně křesťanské archeologie“ (semestrální výběrová přednáška na Ústavu pro klasickou archeologii, FF UK, spolupřednášející: Mgr. Helena Sekavová)

Výběr z bibliografie

Knihy

 • Krejčí, J. – Arias Kytnarová, K. et al., Abusir XXIV. Mastaba of Werkaure I (Old Kingdom strata), Prague: Charles University in Prague, 2014.

Kapitoly v knihách 

 • Arias Kytnarová, K., “Dating of select Old Kingdom archaeological contexts in the Memphite region based on pottery and ceramic finds”, in: Odler, M. et al., Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, Oxford: Archaeopress, 2016, s. 264–70.
 • Arias Kytnarová, K. „Pottery“, in: Bárta, M. et al., Abusir XXIII. The tomb of the Sun Priest Neferinpu, Prague: Charles University in Prague, 2014, s. 109–143.
 • Arias Kytnarová, K., „Pottery from the tomb of Kaiemtjenenet and the neighboring structures“, in: Vymazalová, H. and al., Abusir XXII. The Tomb of Kaiemtjenenet and the surrounding structures; Prague: Charles University in Prague, 2011, s. 63–108.
 • Arias Kytnarová, K., “Chronological relevance of bread-baking forms – A case study from the Abusir South cemetery”, v: Bárta, M., Krejčí, J. a Coppens, F. (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2010; Vol. I, Praha 2011, s. 200–222.
 • Arias Kytnarová, K., „Pottery from the tomb of Hetepi (AS 20)“, in: Bárta, M., Coppens, F., Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. The tomb of Hetepi and Abusir South tombs 3335 and 5053, Prague: Charles University in Prague, 2010, s. 25–47.
 • Arias Kytnarová, K., „Pottery from the eastern group of tombs (AS 34–35 and 50–53), in: Bárta, M., Coppens, F., Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. The tomb of Hetepi and Abusir South tombs 3335 and 5053, Prague: Charles University in Prague 2010, s. 278–317.
 • Arias Kytnarová, K., „Appendix. Several notes on the Abusir South pottery classification“, in: Bárta, M., Coppens, F., Vymazalová, H. et al., Abusir XIX. The tomb of Hetepi and Abusir South tombs 3335 and 5053, Prague: Charles University in Prague, 2010, s. 370–80.

Studie a články v časopisech

 • Arias Kytnarová, K.,  “Preliminary report on ceramic finds from the funerary contexts in the tomb of Duaptah (AS 68a)”, in: Bulletin de liaison de la céramique égyptienne XXVI (2016), Cairo: Institut français d’archéologie orientale, s. 111–29.
 • Dulíková, V. – Jirásková, L. – Arias Kytnarová, K., “Jižní Abúsír – předběžná zpráva o výzkumu v roce 2015. Kaisebiho hrobka a okolí (AS 76–78)“, in: Pražské egyptologické studie XVI (2016), s. 25–36.
 • Arias Kytnarová, K., „Burial shafts and chambers of Nefer and Neferhathor in tomb AS 68d. A comparative evaluation of the ceramic finds”, in: Prague Egyptological Studies XV (2015), s. 3–14.
 • Krejčí, J. – Arias Kytnarová, K. – Odler, M., “Archaeological excavation of the mastaba of Queen Khentkaus III in Abusir (Tomb AC 30)”, in: Prague Egyptological Studies XV (2015), s. 28–42.
 • Bárta, M. – Vymazalová, H. – Dulíková, V. – Arias, K. – Megahed, M. – Varadzin, L., „Exploration of the necropolis at Abusir South in the season of 2012. Preliminary report“, in: Ägypten und Levante 24 (2014), s. 15–38.
 • Arias Kytnarová, K. „Princezná a jej príbuzní? Keramické nálezy z vybraných pohrebných kontextov z komplexu princeznej Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie XIII, 2014, s. 11–19.
 • Arias Kytnarová, K. „Ritual ceramic deposit from the tomb of prince Werkaure? A tentative interpretation“, in: Bulletin de liaison de la céramique égyptienne XXIV, 2014; Cairo: Institut français d’archéologie orientale, s. 71–82.
 • Dulíková, V. – Arias Kytnarová, K. – Cílek, V., „Hetepuni, kněz ze dvora princezny Šeretnebtej“, Pražské egyptologické studie XIII, 2014, s. 38–48.
 • Arias Kytnarová, K., „Jedlo a pitie pre zásvetie – keramické nálezy z komplexu princeznej Šeretnebtej“, in: Pražské egyptologické studie X (2013), s. 35–46.
 • Arias Kytnarová, K., Havelková, P., Jirásková, L., Sůvová, Z. a  Bárta, M., „Záhady hrobky AS 67. Jedna hrobka pro dvě generace?“, in: Pražské egyptologické studie X (2013), s. 82–96.
 • Arias Kytnarová, K., “Analýza vybraných keramických celkov z hrobky princa Verkaurea v kráľovskom Abusíre“, v: Orientalia Antiqua Nova XI, Plzeň 2011, s. 7-18.
 • Arias Kytnarová, K., „Abusir South 2007: Preliminary ceramics report. The tomb of priest Inpunefer and the anonymous tomb AS 47. Abusír Juh 2007: Predbežná keramická správa. Hrobka Inpunefera a anonymná hrobka AS 47 “, v: Památky archeologické CII (2011), s. 117–158.

Aktualizováno 3. 10. 2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.