Projekt Lipsko

Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig

Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 38715

 

Archeometalurgie je jedním z klíčových oborů na pomezí společenských a přírodních věd, má rozhodující úlohu pro poznání metalurgických technologických postupů v minulosti. Archeometalurgický výzkum doplňuje možnosti tradičních archeologických přístupů (typologie, morfologie) o poznání materiálů a výrobních postupů artefaktů. Tento projekt navazuje na předchozí projekt hlavního řešitele, Mgr. et Mgr. Martina Odlera, který se zabýval typologickým studiem artefaktů a dokumentací nepublikovaných souborů z vybraných evropských a amerických muzeí.

Projekt byl zaměřen na analýzu vybraného souboru předmětů z lokalit starověkého Egypta a Núbie, které se nacházejí ve sbírkách Ägyptisches Museum der Universität Leipzig. Je to jedno z nejdůležitějších muzeí se staroegyptskými artefakty v Evropě, dlouhodobě spolupracuje na různých mezinárodních projektech. Obsahuje velkou kolekci kovových artefaktů, včetně předmětů z německých výzkumů v Abúsíru, který je v současnosti koncesí Českého egyptologického ústavu.

Koordinující institucí je Český egyptologický ústav FF UK, zastoupen hlavním řešitelem a vedoucím projektu, dále na něm pracují studenti FF UK Markéta Kobierská, Dana Chmelíková, Valéria Uramová. Hlavní spolupracující institucí byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a v současnosti je Univerzita Pardubice zastoupená Ing. Jiřím Kmoškem, který je zároveň PhD studentem na Institute of Science and Technology in Art, Akademie der Bildenden Künste Wien u prof. Manfreda Schreinera. Dále na projektu spolupracovaly odborné asistentky a studentky VŠCHT Ing. Tereza Jamborová, Ing. Šárka Msallamová, Bc. Kateřina Šálková, Bc. Martina Kmoníčková. Ägyptisches Museum der Universität Leipzig je zastoupeno kurátorem sbírky dr. Dietrichem Rauem a restaurátorem sbírky Karl-Heinrichem von Stülpnagelem.

Hlavním cílem předloženého projektu je provedení ukázkového zpracování souboru měděných artefaktů ze sbírek konkrétního muzea. Výsledky zpracování budou mít význam nejen pro archeometalurgické bádaní, ale rovněž i pro egyptskou archeologii, která dosud plně nevyužila možností archeometalurgie.

Výsledky projektu byly představeny v přednášce, jejíž záznam je dostupný na YouTube (pro výstupy projektu rolujte prosím níže):

 

O průběžných výsledcích projektu se také psalo na webu FF UK (pro výstupy projektu rolujte prosím níže):

Abúsír opět pomohl českým vědcům. 5000 let starou nádobu z Egypta zhotovili z kovu užívaného v Anatólii

Interdisciplinární poster ocenila americká Společnost pro archeologické vědy

V Oxfordu vychází monografie doktoranda Českého egyptologického ústavu FF UK

Interdisciplinární archeometalurgický projekt přinesl první výsledky

Výstupy projektu

 

 • Odler, Martin – Peterková Hlouchová, Marie 2017: „“May you receive that favourite harpoon of yours…” Old Kingdom spears/harpoons and their contexts of use“, Studien zur Altägyptischen Kultur 46, s. 191–222.
  • studie zkoumá používání harpun v nejstarších obdobích staroegyptských dějin, v 4. a 3. tisíciletí před Kr.

 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin 2016:, Neueste Analysen der altägyptischen Metallartefakte aus der Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig, aMUN 2016 (Herbst), s. 31–34. PDF studie ke stažení zde.
  • krátký souhrn cílů a výsledků projektu v německém jazyce

 

 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin – Jamborová, Tereza – Msallamová, Šárka – Šálková, Kateřina – Kmoníčková, Martina 2016: Archaeometallurgical study of copper alloy tools and model tools from the Old Kingdom necropolis at Giza. In M. Odler, Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, pp. 238–248. Archaeopress Egyptology 14. Archaeopress: Oxford 2016. PDF studie ke stažení zde.
  • případová studie nástrojů a modelů nástrojů ze sbírky muzea

 • Odler, Martin – Dupej, Ján 2016: Morphometrical and statistical case study of Old Kingdom adze blades. In M. Odler, Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, pp. 248–260. Archaeopress Egyptology 14. Archaeopress: Oxford. PDF studie ke stažení zde.
  • případová studie geometrické morfometrie čepelí teslic ze Staré říše

 • Kmošek, Jiří – Odler, Martin –Jamborová, Tereza – Msallamová, Šárka – Šálková, Kateřina – Kmoníčková, Martina 2016: “Diachronic changes of ancient Egyptian and Nubian metallurgy – Case study of material from the Egyptian Museum of Leipzig University”. PDF posteru ke stažení zde.
  • poster o prvních výsledcích projektu prezentovaný na  41st International Symposium on Archaeometry, Kalamata (Řecko), květen 2016

 • Odler, Martin – Kmošek, Jiří  – Jamborová, Tereza – Msallamová, Šárka – Šálková, Kateřina – Kmoníčková, Martina 2016: Staroegyptské měděné a bronzové artefakty v Egyptském muzeu Lipské univerzity. Průběžná zpráva o projektu, Pražské egyptologické studie XVI, 2016, 37–46. PDF studie ke stažení zde.
  • představení prvních výsledků projektu čtenářům Pražských egyptologických studií

Poster KKR Plzeň150906b.cdr