Pseudoarcheologie

Každý člověk má právo na svobodu projevu a na volný přístup k informacím, jak je definováno v článku 17 Základní listiny práv a svobod. I proto najdete na internetu organizace, jež například propagují teorii o ploché Zemi, a popírají tak výsledky přírodovědných výzkumů, které se po celá staletí zabývaly poznáváním světa kolem nás. Obdobou jsou stránky a fóra zaměřené na Egypt, kde jsou pyramidy považovány za elektrárny, sýpky, výtvory jiné civilizace než egyptské nebo mimozemšťanů (přehled pyramidologických teorií u Derricourta 2014; v češtině se k nim vyjádřil např. Miroslav Verner 2008: 385–392). Místo faktů a argumentů však prezentují manipulace a polopravdy. Ve vědě má toto „odvětví“ označení pseudoarcheologie nebo alternativní archeologie. Její přístupy upírají starověkému Egyptu předchozí vývoj v pravěku, přitom staroegyptský pravěk je zkoumán mnoha institucemi a badateli; v češtině lze nalézt přehled například u Shawa (2003). Z teorií těchto „odvětví“ vyplývá, že lidstvo samo není schopno vývoje, neboť jej posunují pouze „vyšší síly“, například mimozemští návštěvníci – moderním souvislostem Hvězdné brány a jiných „alternativních“ výkladů se věnoval Frederic Krueger (2017). Jen pro ilustraci, k nejdivočejším teoriím patří ta o celosvětovém komplotu směřujícím k návratu héliopolského Devatera bohů jako světovládců.

Chronologie staroegyptské civilizace je dílem generací badatelů a moderní přírodovědné metody tuto chronologii dále zpřesňují (Bronk Ramsey – Shortland 2013). Pokud by bylo datování zcela nesprávné, přírodovědné datovací metody by to byly dávno ukázaly. Síla lidského vědění je v neustálém shromažďování a ověřování poznatků. Navrhnout něco skutečně nového lze jenom se znalostí práce předchozích generací badatelů. A když chcete prokázat, že se mýlili, je třeba předložit argumenty, ne dojmy. Egyptologové se do diskusí s „alternativními“ interpretacemi pouštějí velmi sporadicky, protože „alternativě“ chybějí základy v ověřeném egyptologickém poznání a diskutovat v tomto případě znamená opakovat něco, co již bylo jednou nebo vícekrát publikováno a ověřeno. Cestou je poskytovat odpovědi na problémy pomocí argumentů, třeba o Sfinze nebo o stáří pyramid, bez nutnosti citovat a dále šířit manipulace faktů.

Literatura

  • Bronk Ramsey, Christopher – Shortland, Andrew J. (eds.) 2013 Radiocarbon and the Chronologies of Ancient Egypt, Oxford: Oxbow Books.
  • Derricourt, Robin 2012 „Pyramidologies of Egypt: a Typological Review“, Cambridge Archaeological Journal 22/3, s. 353–363.
  • Verner, Miroslav 2008 Pyramidy, Praha: Academia.

 

 Martin Odler, stránka aktualizovaná 1. 10. 2018

Úvod > Egyptologie > Odkazy > Pseudoarcheologie