Pohřebiště nižších úředníků v jižním Abúsíru

Jeho výzkum byl zahájen v r. 1991. Po důkladné povrchové prospekci byly zahájeny sondážní práce na několika místech v oblasti jižního Abúsíru, přibližně 1 km na jih od královského pohřebiště. Zde se rozkládá několik hřbitovů úředníků z doby Staré říše. V některých případech má práce charakter záchranného výzkumu, protože hrobky jsou zde ohroženy četnými zásahy zlodějů památek. Tak tomu bylo v r.1991 v případě Kaaperovy mastaby, pocházející z počátku 5. dynastie, nebo v r. 1995 v případě Karovy hrobky ze 6. dynastie.

V l. 1991-93 byl prozkoumán rodinný hřbitov kolem Hetepiho hrobky, na němž byly pohřbíváni nižší úředníci doby 5. a 6.dynastie. V prvé řadě tu šlo o ověření přesné polohy Fetektiho hrobky, která byla prozkoumána ve 40. letech minulého století Lepsiovou pruskou královskou expedicí a z jejíž výzdoby pocházejí velice důležité scény pro poznání běžného života starých Egypťanů (např. neobvyklá scéna trhu, apod.). Při zpracování epigrafického materiálu pocházejícího z hrobek tohoto hřbitova se podařilo identifikovat některé osoby zde pohřbené s osobami zmíněnými v královských chrámových archivech pocházejících ze stejné doby.

V r.1993 byla prozkoumána Itejova hrobka na východ od Kaaperovy hrobky, ve své podstatě nejstarší objekt na české archeologické koncesi v Abúsíru – pochází patrně z počátku 4. dynastie. Její architektura obsahuje několik zajímavých prvků a představuje přechodný typu hrobek mezi tradicí Archaické doby a novou módou doby 4. dynastie v hrobové architektuře. Ve stejném roce byl prozkoumán i rodinný hřbitov u tzv. Abúsírského rybníka. Zde, kromě zajímavých projevů zádušního kultu, byla zachycena závislost hloubky a velikosti pohřebních šachet a komor na sociální stratifikaci jednotlivých členů rodin.

Rok 1995 znamenal objev nového neznámého pohřebiště úředníků z konce Staré říše v jiné části jižního Abúsíru. Podle zatím dvou prozkoumaných hrobek vezíra Kara a Isesiseneba je možné konstatovat, že hrobky se zde nacházejí v relativně dobrém stavu uchování, což znamená, že mohou přinést mnoho poznatků o reáliích života ve starém Egyptě. Důležitější jsou však některé doklady týkající se královského dvora, z nichž některé nepřímo vypovídají o dynastické krizi v průběhu 6.dynastie. Hrobky také přinášejí bohatý epigrafický materiál týkající se správního systému egyptského státu této doby.

Význam výzkumu hřbitovů úředníků v jižním Abúsíru tkví, kromě jiného v tom, že umožňuje studovat horizontální stratigrafii této části lokality jako celku. Jižní Abúsír spolu s bezprostředně sousedícími pohřebišti v severní Sakkáře fungoval jako nekropole úředníků, kněží a dalších obyvatel hlavního města Egypta té doby Mennoferu (Memfidy). Rozrůstání pohřebišť patrně souvisí s růstem této sídelní aglomerace. Hrobky a výzdoba na jejich stěnách jsou důležitým pramenem pro studium (především) administrativy Staré říše.

  Miroslav Bárta

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Terénní projekty > Abúsír > Pohřebiště nižších úředníků v jižním Abúsíru