Studium

V této části webu najdete informaci o studijních programech a studijních plánech Českého egyptologického ústavu FF UK. Dále obsahuje aktuální rozvrhy výuky a sylaby aktuálních přednášek. Konzultace probíhají po dohodě s jednotlivými pracovníky ústavu.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Zapojte se, prosím, do studentského hodnocení výuky zimního semestru, které potrvá do 2. února 2020.

 

Uchazeči o studium najdou podrobné informace zde.

Český egyptologický ústav každoročně pořádá cyklus přednášek v rámci U3V. Zájemci o navštěvování tohoto kurzu naleznou bližší informace na této webové stránce.

Úvod > Studium