Studium

V této části webu najdete informaci o studijních programech a studijních plánech Českého egyptologického ústavu FF UK. Dále obsahuje aktuální rozvrhy výuky a sylaby aktuálních přednášek. Konzultace probíhají po dohodě s jednotlivými pracovníky ústavu.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Bakalářský a navazující magisterský studijní program „Egypt a Přední východ ve starověku“ se neotevírají každoročně! 

Více informací o bakalářském programu naleznete na tomto odkazu.

Více informací o navazujícím magisterském programu naleznete na tomto odkazu.

Český egyptologický ústav každoročně pořádá cyklus přednášek v rámci U3V. Zájemci o navštěvování tohoto kurzu naleznou bližší informace na této webové stránce.

 

 

Úvod > Studium