PhDr. Jiřina Růžová

  Jirina.Ruzova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 611

Jiřina Růžová zpracovává a spravuje fond knihovny (částečně ve spolupráci s SVI na FF UK) a podílí se i na vytváření dokumentografického fondu ústavu. Od r. 1988 se účastní archeologických expedic do Egypta (v letech 1988-89, 1994, 1996). V rámci výzkumného záměru na léta 2005-2011 má za úkol připravit vydání biografie profesora Jaroslava Černého a ve spolupráci s dalšími kolegy realizaci projektu spolupráce ústavu s egyptskými regionálními univerzitními knihovnami.

Vzdělání, stáže, stipendia

1968-1974: magisterské studium knihovnictví a VI, orientalistika [koreanistika] (diplomová práce: Informační systém v KLDR)
1983: získání titulu PhDr

2003 stáž na egyptských regionálních univerzitních knihovnách (na základě čl. 2 Kulturní dohody mezi ČR a EAR)
2005 studijní cesta do středního Egypta (Minia, Asjút)

Granty

  • 1996-1998 Projekt a realizace databáze tematicky specializovanéhoinformačního fondu oboru egyptologie FF (Interní grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, 362/1006/A HN, INF; hlavní řešitel)
  • 2000 Digitalizace plánové a kresebné dokumentace Českého egyptologického ústavu (Fond rozvoje vysokých škol, 202182; řešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:

  • Catalogue of the Library of the Czech Institute of Egyptology, Vol. 2. , Prague Libri 2003.

Články:

  • „Zahájení spolupráce českých informačních pracovníků a odborníků egyptských regionálních univerzitních knihoven“, Ikaros 10 (2006).

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 4.9.2013

Úvod > Ústav > Pracovníci > PhDr. Jiřina Růžová