Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. †

KvetaSmolarikova   kveta.smolarikova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 615

Květa Smoláriková je egyptoložka a klasická archeoložka s archeologickou a epigrafickou praxí v Egyptě. Specializuje se na archeologii 1. tisíciletí př.n.l. (TIP/Pozdní doba) a na problematiku vztahů Egypta a východního Středomoří v 1. tis. př.n.l. Od roku 1993 se podílí na archeologických výzkumech v rámci české koncese v Abúsíru. Od roku 2013 vede rovněž výzkumy (vedoucí koncese) v egyptské Západní poušti. Intenzívně se věnuje oblasti nilské Delty: v období 2004-2012 na výzkumech Britského muzea (Londýn) v západní Deltě, na lokalitě Kom Firin, od 2015 na polsko-slovenských výzkumech na lokalitě Tell el-Retába. Na pedagogické činnosti ČEgú FF UK participuje od akademického roku 1999-2000 (kurzy: Regionální archeologie starověkého Egypta, Archeologie Egypta II; Hmotné prameny k řeckým koloniím v Egyptě). Je členkou The International Association of Egyptologists.

Vzdělání a stipendia

1986-1991: magisterské studium klasické archeologie a historie na FF UK (diplomová práce: Terakoty z grécko-rímskej doby v múzejných zbierkach )
1989-1994: magisterské studium egyptologie na FF UK
1994-1998: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační prace: Grécke importy v Egypte. Egyptsko-grécke vzťahy v 1. tisícročí p.n.l.)
2010: habilitace pro obor egyptologie, docentkou UK pro tento obor od r. 2011 (habilitační práce: Saite Forts in Egypt. Political-Military History of the Saite Dynasty)

1994 a 1996: stipendium – Německý akademický výměnný program DAAD, studijní pobyt na Univerzitě v Hamburku
1995: stipendium Rakouského egyptologického ústavu (Univerzita Vídeň) pro účast na archeologických vykopávkách v Tell el-Dabě (Egypt)
2000: stipendium na American School of Classical Studies at Athens v rámci Mellon Research Fellowships

Granty

  • 1999-2001 Egyptsko-grécke vzťahy v 1. tisícročí p.n.l. (GA UK, 308/1999/A HN/FF; hlavní řešitelka)

Výběr z bibliografie

Monografie:

  • Antická Libye, Praha: Foto–Grafika 2006.
  • Abusir VII, Greek Imports in Egypt. Graeco-Egyptian Relations during the First Millennium B.C., Praha 2002.
  • The Saite Forts in Egypt. Political-military history of the Saite Dynasty. Praha 2008.
  • Ladislav Bareš – Květa Smoláriková, The shaft tomb of Iufaa, Vol. I: Archaeology. Abusir XVII, Praha 2008.
  • F. Coppens – K. Smoláriková, Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3. Abusir XX, Praha 2009.
  • Egyptské terakoty, Praha 2010.
  • Ladislav Bareš – Květa Smoláriková (eds.), The Shaft Tomb of Menekhibnekau. Volume I – Archaeology. Abusir XXV, Praha 2011.

Články:

▪ ‘Greek Cemetery in Abusir’, ArOr, Supplementa IX (2000.) Abusir and Saqqara in the year 2000, 67-72.

▪ ‘The Great Temenos in Naukratis Once Again.’ ArOr, Vol.68/4, 2000, 571-578.

▪ ‘À propos Wynn and their presence in Memphis,’ in: N. Kloth, K. Martin, E. Pardey (eds.), Es werde niergelegt als Striftstück, Festschrift für Hartwig Altenmüller zum 65. Geburstag, BSAK 9, Hamburg: Busske Verlag 2003, 409- 413.

▪ ‘The mercenary troops – an effective part of the Late Period’s military power,’

in: Khaled Daoud, Sawsan Abd el-Fatah (eds.), The World of Ancient Egypt. Essay in Honor of Ahmed Abd El-Qader El-Sawi. Supplement CASAE 35, 2006, 245-248.

▪ ‘The Step Pyramid – A Constant Inspiration to the Saite Egyptians,’ in: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27-July 5, 2005), Prague 2006, 42-49.

▪ ‘Recent identification of Greek imports from Kom Firin,’ JEA 92, 2006, 263-7.

▪ ‘Egyptian and Aegean Amphorae from the Saite Shaft Tombs at Abusir,’ in: Cahiers de la Céramique Egyptienne 8 : Amphores d’Egypte de la Basse Époque à l’époque arabe. S. Marchand et A. Marangou (eds.). Le Caire 2007, 189-197.

▪ ‘Embalmers’deposits of the Saite tombs at Abusir.’ GM 223, 2009, 79-88.

▪ ‘The Phenomenon of Archaism in the Saite Period Funerary Architecture,’ in: L. Bareš, F. Coppens, K. Smoláriková (eds.), Egypt in Transition. International Workshop: Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague, September 1-4, 2009. Praha: Český egyptologický ústav 2010, 431-440.

▪ ‘Egyptian Fortifications from the First Millennium BC,’ in: F. Jesse – C. Vogel (eds.), The Power of Walls – Fortifications in Ancient Northeastern Africa. Cologne 2013. Proceedings of the International Workshop held at the University of Cologne 4th-7th August, 2011. Colloquium Africanum 5, Heinrich-Barth-Institut, 2013, 79-89.

▪ ‘Persian kings and their strategy towards the Egyptians. Interpretation of recent archaeological finds from the Saite-Persian cemetery at Abusir,’ in: L. Bombardieri, A. d’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi and S. Valentine (eds.), SOMA 2012 Identity and Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012. BAR – S2581Archaeopress Oxford 2013, 545-552.

▪ ‘Chapter 5: Ceramics from the Ramesside enclosure,’ 47-52; ‘Chapter 11: Ceramics from trench NA,’ 273-276; in: N. Spencer, Kom Firin II: The Urban Fabric and Landscape, British Museum Research Publications No. 192, London 2014.

▪ ‘Greek Imports Unearthed at the Saite-Persian Cemetery at Abusir,’ Journal of Ancient Egyptian Interconnections [https://journals.uai.arizona.edu/index.php/jaei], Vol. 6:3, 2014, 3-10.

▪ ‘Udjahorresnet – The Founder of the Saite-Persian cemetery at Abusir and his Engagement as Leading Political Person during the Troubled Years at the Beginning of the 27th Dynasty,’ in: C. Waerzenger and J. Silverman (eds.), Proceedings of the Symposium: Political Memory in and after the Persian Empire. Society of Biblical Literature Press: Atlanta, Ancient Near East Monographs, Number 13, 2015, 151-164.

▪ ‘Late Saite-Early Persian Assemblages of Pottery from Abusir,’ in: B. Bader, Ch. Knoblauch and E.Ch. Köhler (eds.), Vienna 2 – Ancient Egyptian Ceramics in the 21st Century. Proceeding of the International Conference held at the University of Vienna 14th-18th of May, 2012. OLA 245, Leuven: Peeters, 2016, 545-555.

Bibliografii do r. 2008 naleznete zde.

Aktualizováno 12.6.2024

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. †