Doc. Jiří Janák, Th.D.

  jiri.janak(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 612
  Academia

J. Janák vystudoval religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přednáší na Husitské teologické fakultě, Filozofické fakultě a při přednáškových akcích Českého egyptologického ústavu. Od roku 2011 je docentem egyptologie na FF UK v Praze. Spolupracuje s Egyptologickým seminářem university v Bonnu (Totenbuch-Projekt). V letech 2013–2014 působil jako Fulbright Fellow na Brown University, Providence (USA). Specializuje se na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských a magických textů. Ve sledovaném období věnoval zvláštní pozornost především vztahu „božského“ a „královského“ majestátu a jejich interakci.

Výběr z bibliografie

  • Janák J., Staroegyptské náboženství, díly I a II, Oikoymenh: Praha 2009 a 2012.
  • Janák, J. – Landgráfová, R. 2014. How to make a mummy: A late hieratic guide from Abusir. In Metcalfe, R., Cockitt, J. and David, R. (eds.), Palaeopathology in Egypt and Nubia. Archaeopress Egyptology 6, Oxford, 107–118.
  • Janák, J. – Landgráfová, R. 2011. New evidence on the mummification process in the Late Period. In Bárta, M., Coppens, F. and Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010. Prague, 30–45.
  • Janák, J. 2011. Spotting the Akh. The Presence of the Northern Bald Ibis in Ancient Egypt and its Early Decline. Journal of the American Research Centre in Egypt 46, 17–31. (citace: 11)
  • Janák, J. 2011. A Question of Size. A Remark on Early Attestaion of the Ba Hieroglyph. Studien zur Altägyptischen Kultur 40, 143–153.
  • Janák, J. – Vymazalová, H. – Coppens, F. 2011. The Fifth Dynasty “Sun Temples” in a Broader Context. In Bárta, M., Coppens, F. and Krejčí, J. (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010. Prague, 430–442.
  • Bareš, L. – Janák, J. – Langráfová, R. – Smoláriková, K. 2010. The Shaft Tomb of Menekhibnekau at Abusir – Season of 2008. Zeitschrift fur Agyptische Sprache und Altertumskunde 137/2, 91–97.
  • Janák, J. – Landgráfová, R., 2009. Nekau’s Book of the Dead Reopened, in: Backes, B., Müller-Roth, M., and Stöhr, S. (eds.), Ausgestattet mit den Schriften des Thot. Festschrift für Irmtraut Munro zu ihrem 65. Geburtstag. Studien zum Altägyptischen Totenbuch 14. Wiesbaden, 83–86.

Aktualizováno 11.1.2017

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. Jiří Janák, Th.D.