Jižní Abúsír

Struktura hesla

 

Objekt (případné původní označení objektu)


Výzkum: roky výzkumu

Popis objektu: stručný popis objektu.

Literatura: výběrová česká bibliografie.

Seznam objektů

 

AS 1 (AA)


Výzkum: 1991

Popis objektu: Kamenná hrobka Kaapera, představeného vojska, začátek 5. dynastie.

Literatura: Bárta 2002c: 16–19; Bárta 2008: 174–180; Verner 2017a: 197–198.

AS 2 (AA, Tomb 2)


Výzkum: 1991

Popis objektu: Malá cihlová hrobka při severovýchodním rohu Itejovy hrobky (AS 10), začátek 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 3 (CC)


Výzkum: 1991

Popis objektu: Cihlová hrobka Hetepiho, zádušního kněze, 5. dynastie, Džedkareova vláda.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 4 (DD)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Cihlová hrobka mluvčího Nechenu Isesiseneba a inspektora paláce Rahotepa, 5. dynastie, Džedkareova vláda.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 5 (BB)


Výzkum: 1991

Popis objektu: Cihlová hrobka představených skladů Fetektiho a Metiho, 5. dynastie, Džedkareova vláda.

Literatura: Bárta 2002c: 20–23; Bárta 2008: 180–183; Verner 2017a: 213–215.

AS 6 (FF, Tomb I)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka jižně od AS 5, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 7 (FF, Tomb II)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Cihlová hrobka „pachtýře“ Gegiho, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 8 (FF, Tomb III)


Výzkum: 1991

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka jihovýchodně od AS 7, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 9 (FF, Tomb IV)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka mezi AS 6 a AS 7, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 10 (EE)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Cihlová hrobka s kamenným jádrem představeného Dvou sýpek Iteje, 3. dynastie nebo začátek 4. dynastie.

Literatura: Bárta 2002a; Verner 2017a: 191–192.

AS 11 (Lake of Abusir Tomb 1)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 12 (Lake of Abusir Tomb 2)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Cihlová hrobka Šedua, představeného sladkostí pyramidy Trvalá jsou místa Niuserrea, 2. polovina 5. dynastie, po Niuserreově vládě.

Literatura: Bárta 2008: 200–201; Verner 2017a: 193–194.

AS 13 (Lake of Abusir, Tomb 3)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie, pozdější než AS 11.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 14 (Lake of Abusir, Tomb 4)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie, pozdější než AS 11.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 15 (Lake of Abusir, Tombs 5, 6)


Výzkum: 1993

Popis objektu: Dvě anonymní cihlové hrobky, 5. dynastie, pozdější než AS 11.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 16 (GG)


Výzkum: 1995

Popis objektu: Kamenná hrobka vezíra Kara staršího, 6. dynastie, Tetiho vláda.

Literatura: Bárta 2003, 2009; Verner 2017a: 215–225.

AS 17 (HH, shaft 2, B)


Výzkum: 1995, 1999, 2000, 2001, 2002

Popis objektu: Dvůr se šachtou a pohřební komorou strážce královského Nechenu Kara mladšího, syna Kara staršího, 6. dynastie, vláda Pepiho II.

Literatura: Bárta 2003, 2009, 2018e.

AS 18 (HH, shaft 1, A)


Výzkum: 1995, 1999, 2000, 2001, 2002

Popis objektu: Dvůr se šachtou a pohřební komorou strážce královského Nechenu Senedžemiba, syna Kara staršího, 6. dynastie, vláda Pepiho II.

Literatura: Bárta 2003, 2009; Vachala 2018b.

AS 19 (HH)


Výzkum: 1995, 1999, 2000, 2001, 2002

Popis objektu: Dvůr se šachtou a pohřební komorou kněze Maaty Iikaie, 6. dynastie, vláda Pepiho II.

Literatura: Bárta 2003, 2009.

AS 20 (II)


Výzkum: 1999

Popis objektu: Cihlová hrobka s kamennou kaplí inspektora božských statků Hetepiho, 2. polovina 3. dynastie – začátek 4. dynastie.

Literatura: Bárta 2002b; Bárta 2002c: 12–15; Bárta 2018d; Verner 2017a: 191–192.

AS 21 (II: north of it)


Výzkum: Nezkoumáno.

Popis objektu: Cihlová hrobka severně od AS 20 a AS 106, 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 22 (JJ)


Výzkum: 2000, 2002

Popis objektu: Kamenná hrobka soudce Intiho, syna Kara staršího, 6. dynastie, vláda Pepiho II.

Literatura: Arias Kytnarová 2010, 2018e; Bárta 2003, 2009, 2011, 2018a, 2018g, 2018l, 2018p, 2018n, 2018s; Dvořák 2004; Odler 2018a, 2018c, 2018e; Tomášek 2003; Vachala 2003, 2018a.

 

AS 23 (Lake of Abusir 2002, Tomb 1)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 24 (Lake of Abusir 2002, Tomb 2)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie, pozdější než AS 23.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 25 (Lake of Abusir 2002, Tomb 3)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie, pozdější než AS 23.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 26 (Lake of Abusir 2002, Tomb 4)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 27 (Lake of Abusir 2002, Tomb 5)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 28 (Lake of Abusir 2002, Tomb 6)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka, 5. dynastie.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40.

AS 29 (Lake of Abusir 2002, NK tomb)


Výzkum: 2002

Popis objektu: Anonymní kamenná hrobka z Nové ří- še, přestavěna z hrobky Staré říše.

Literatura: Bareš 2002; Bárta 2002b: 40; Mynářová 2011.

AS 30 (HH)


Výzkum: 1995, 1999, 2000, 2001, 2002

Popis objektu: Hrobka severně od AS 17–19, 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 31 (KK)


Výzkum: 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2015

Popis objektu: Velká skalní hrobka neznámého majitele, Chnumova kněze, polovina 5. dynastie.

Literatura: Bárta 2006: 3–5.

AS 32 (LL)


Výzkum: 2002, 2004

Popis objektu: Anonymní kamenná hrobka severovýchodně od AS 16, konec 6. dynastie.

Literatura: Bárta 2003; Tomášek 2003.

AS 33 (MM)


Výzkum: 2005, 2007

Popis objektu: Velká cihlová hrobka neznámého majitele, 3. dynastie, rozsáhle poničená v 1. tisíciletí před Kr.

Literatura: Bárta 2006; Smoláriková 2018a.

AS 34 (MM East I)


Výzkum: 2005, 2006, 2007

Popis objektu: Hrobka správce jihu Iymeryho, 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Coppens 2009: 9–10.

AS 35 (MM East II)


Výzkum: 2005, 2006, 2007

Popis objektu: Anonymní hrobka přistavěná k jižní stěně Iymeryho mastaby (AS 34), pozdní 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Coppens 2009: 10–11.

AS 36 (NN)


Výzkum: 2004, 2007, 2010, 2012

Popis objektu: Mastaba inspektora lékařů Ptahhotepa, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 37 (OO)


Výzkum: 2006, 2007, 2010, 2012, 2013

Popis objektu: Kamenná hrobka s cihlovým jádrem kněze Neferinpua, 5. dynastie, Niuserreova vláda.

Literatura: Arias Kytnarová 2011a: 152–156; Arias Kytnarová 2018d; Bárta et al. 2010; Bárta 2018k, 2018f, 2018m; Verner 2017a: 198–202; Vymazalová 2010b, 2018f.

AS 38 (OO sub 1)


Výzkum: 2007, 2010

Popis objektu: Cihlová rodinná hrobka člena fýly Kaiemceneneta, polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2010a: 18–21.

AS 39 (PP)


Výzkum: 2007, 2013

Popis objektu: Kamenná hrobka s cihlovým jádrem vrchního lékaře Šepseskafancha, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Bárta 2014a, 2018q.

AS 40 (KK)


Výzkum: 2007, 2012

Popis objektu: Nikovaný dvůr na platformě mezi dvory AS 31 a AS 68, 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 41 (KK II)


Výzkum: 2007, 2016

Popis objektu: Cihlová hrobka na platformě mezi dvory AS 31 a AS 68, 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 42 (KK III, IV)


Výzkum: 2006, 2007, 2016

Popis objektu: Anonymní skalní hrobka vysekaná do jihovýchodního rohu dvora AS 31, 5. dynastie, KK IV je anonymní skalní hrobka vysekaná do jižní strany dvora AS 31, 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 43 (LA Square 1)


Výzkum: 2007

Popis objektu: Cihlová hrobka představeného skladů Sanchuptaha, 6. dynastie.

Literatura: Bárta 2018o.

AS 44 (LA Square 2)


Výzkum: 2007

Popis objektu: Cihlová hrobka u Abúsírského rybníka, nedozkoumána.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 45 (LA Square 3)


Výzkum: 2007

Popis objektu: Cihlová hrobka u Abúsírského rybníka, nedozkoumána.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 46 (LA Square 4)


Výzkum: 2007

Popis objektu: Cihlová hrobka u Abúsírského rybníka, nedozkoumána.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 47 (ASW Tomb 1)


Výzkum: 2005, 2007

Popis objektu: Skalní hrobka postavena jihozápadně od Kaisebiho hrobky (AS 76).

Literatura: Arias Kytnarová 2011a: 152–156.

AS 48 (ASW Tomb 2)


Výzkum: 2005, 2007

Popis objektu: Zbytky kamenné hrobky jihozápadně od Kaisebiho hrobky (AS 76).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 49 (ASW Tomb 3)


Výzkum: 2005, 2007

Popis objektu: Zbytky kamenné hrobky jihozápadně od Kaisebiho hrobky (AS 76).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 50 (MM East III)


Výzkum: 2009

Popis objektu: Velká anonymní cihlová hrobka jihovýchodně od Iymeryho mastaby (AS 34), začátek 4. – začátek 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Coppens 2009: 11–13.

AS 51 (MM East IV)


Výzkum: 2009

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka jižně od hrobky AS 35, polovina 5. – začátek 6. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Coppens 2009: 11–13.

AS 52 (MM East V)


Výzkum: 2009

Popis objektu: Anonymní cihlová hrobka západně a jižně od AS 51, 5. dynastie (?).

Literatura: Vymazalová – Coppens 2009: 11–13.

AS 53 (MM East VI)


Výzkum: 2009

Popis objektu: Šachty podél západní stěny hrobky AS 35, 3. – začátek 4. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 54


Výzkum: 2009, 2010, 2012, 2015

Popis objektu: Anonymní velká cihlová hrobka z 3. dynastie, doby vlády Huneje. Ke komplexu patří i dřevěný člun AS 80.

Literatura: Arias Kytnarová 2018b; Jirásková 2011, 2018a; Verner 2017a: 192–193.

AS 55


Výzkum: 2009

Popis objektu: Vápencová stěna, pravděpodobně upravena ve Staré říši.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 56


Výzkum: Nezkoumáno.

Popis objektu: Hrobka jižně od AS 1 a AS 91.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 57 – AS 57a–c, d–e


Výzkum: 2007, 2010

Popis objektu: Malé hrobky z nepálených cihel sestávající z šachty a klenuté komory, postavené u západní stěny Neferinpuovy mastaby (AS 37), 6. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2010a: 22.

AS 58


Výzkum: 2010

Popis objektu: Malá cihlová hrobka pod Kaiemcenenetovou hrobkou (AS 38), polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2010a: 18–21.

AS 59


Výzkum: 2007, 2010

Popis objektu: Anonymní hrobka s malým dvorem u severní strany Kaiemcenenetovy hrobky (AS 38), polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2010a: 21–22.

AS 60


Výzkum: 2010

Popis objektu: Anonymní cihlová struktura s jednou šachtou u severní stěny Kaiemcenenetovy hrobky (AS 38) a pod západní stěnou AS 59, 1. polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2010a: 22.

AS 61


Výzkum: 2010, 2016

Popis objektu: Vápencová mastaba staršího soudní síně, Kaapera mladšího, leží východně od rozlehlé mastaby AS 54, polovina 5. dynastie.

Literatura: Dulíková 2018g.

AS 62


Výzkum: 2010, 2016

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží jižně od mastaby Kaapera mladšího (AS 61), východně od AS 54 a západně od AS 95.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 63


Výzkum: 2010

Popis objektu: Cihlová hrobka jižně od AS 62.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 64


Výzkum: Nezkoumáno.

Popis objektu: Cihlová hrobka neznámého vlastníka, jižně od AS 65, 3. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2011.

AS 65


Výzkum: 2010, 2016, 2018

Popis objektu: Vápencová mastaba vrchního lékaře Neferherptaha, leží jižně od mastaby inspektora lékařů, Ptahhotepa (AS 36). 2. polovina 5. dynastie/začátek 6. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2011; Odler 2018b.

AS 66


Výzkum: 2012, 2016, 2018

Popis objektu: Oblast jižně od otevřeného dvora princezny Šeretnebtej (AS 68) a západně od hrobky AS 69.

Literatura: Vymazalová – Megahed 2013.

AS 67


Výzkum: 2012

Popis objektu: Kamenná hrobka představeného písařů pracovních fýl Neferšepese, leží východně od schodiště vedoucího do dvora princezny Šeretnebtej, polovina 5. dynastie, Niuserre.

Literatura: Arias Kytnarová et al. 2013; Bárta 2018c.

AS 68


Výzkum: 2012, 2013

Popis objektu: Pohřební komplex princezny Šeretnebtej a její rodiny, 1. polovina 5. dynastie, se sekundárními šachtami z pozdní 5. a 6. dynastie.

Literatura: Arias Kytnarová 2013; Dulíková 2013; Dulíková et al. 2014; Havelková 2013; Sůvová – Vymazalová 2013; Vymazalová 2014, 2018d, 2018i; Vymazalová – Dulíková 2012, 2013.

AS 68a


Výzkum: 2012, 2013

Popis objektu: Skalní hrobka inspektora Velkého do- mu Duaptaha, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Brůna et al. 2014; Vymazalová 2014: 16–18; Vymazalová 2018m, 2018n.

AS 68b


Výzkum: 2012, 2013

Popis objektu: Skalní hrobka vrchního soudce Velkého domu Šepespuptaha, 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová 2014: 16; Vymazalová 2018b.

AS 68c


Výzkum: 2012, 2013

Popis objektu: Skalní hrobka princezny Šeretnebtej a její rodiny, polovina 5. – začátek 6. dynastie.

Literatura: Arias Kytnarová 2013, 2014; Verner 2017a: 202–211; Vymazalová 2014, 2018e, 2018g, 2018j, 2018k, 2018o; Vymazalová – Dulíková 2012, 2013.

AS 68d


Výzkum: 2012, 2014

Popis objektu: Skalní hrobka představeného obou pokladnic Nefera a jeho rodiny, včetně manželky Neferhathor, polovina 5. dynastie, Niuserreova vláda.

Literatura: Bárta 2013, 2014b, 2018h, 2018i; Dulíková 2016, 2018e, 2018f; Havelková 2013; Odler 2013; Sůvová – Vymazalová 2013; Vymazalová 2018d.

AS 69


Výzkum: 2012, 2015, 2016, 2017

Popis objektu: Mastaba nad skalními hrobkami Nefera (AS 68d) a Šeretnebtej (AS 68c), polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Megahed 2013; Megahed 2018.

AS 69b


Výzkum: 2012

Popis objektu: Malá struktura uvnitř hrobka AS 69 s pohřbem tří dřevěných modelů člunů, polovina 5. dynastie.

Literatura: Vymazalová – Megahed 2013.

AS 69c


Výzkum: 2012, 2015

Popis objektu: Sekundární hrobka u východní stěny AS 69, pozdní Stará říše.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 69d


Výzkum: 2012

Popis objektu: Malá hrobka přistavěná k západní stěně AS 69, 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 70


Výzkum: 2012, 2017

Popis objektu: Cihlové přístavby ke kamennému chrámu z Nové říše.

Literatura: Varadzin – Bárta 2013; Mynářová 2018b.

AS 71


Výzkum: 2012, 2017

Popis objektu: Cihlová hrobka pod chrámem z Nové říše, 3. nebo 5. dynastie.

Literatura: Varadzin – Bárta 2013.

AS 72


Výzkum: 2012, 2017

Popis objektu: Cihlová hrobka pod chrámem z Nové říše, 3. nebo 5. dynastie.

Literatura: Varadzin – Bárta 2013.

AS 73


Výzkum: 2012, 2017

Popis objektu: Kamenný chrám, Nová říše, vláda Ramesse II.

Literatura: Varadzin – Bárta 2013; Mynářová 2018b.

AS 74


Výzkum: 2013

Popis objektu: Cihlová stavba pravděpodobně související s pohřebním rituálem hrobky Neferinpua (AS 37), 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 75


Výzkum: 2013

Popis objektu: Zbytek cihlové hrobky s nikou mezi AS 37 a AS 74, postaven před dobou stavby AS 37 (Neferinpu).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 76


Výzkum: 2014, 2015

Popis objektu: Vápencová mastaba staršího soudní síně Kaisebiho, leží jižně od rozlehlé cihlové mastaby AS 54 a západně od přístavku AS 76b. 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Arias Kytnarová 2018f; Dulíková et al. 2016.

AS 76b


Výzkum: 2014, 2015

Popis objektu: Vápencová přístavba pro Ptahvera, přiléhá od východu ke Kaisebiho mastabě (AS 76). 6. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2016.

AS 77


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží jižně od rozlehlé cihlové mastaby AS 54, západně od cihlové mastaby AS 78 a severně od lodi (AS 80). 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2016.

AS 78


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží jižně od rozlehlé cihlové mastaby AS 54, východně od cihlové mastaby AS 77 a severně od lodi (AS 80). 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2016.

AS 78b


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlový přístavek neznámého majitele, od jihu přiléhá k cihlové mastabě AS 78. 2. polovina 5. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2016.

AS 79


Výzkum: 2015

Popis objektu: Mastaba představeného domácnosti Chemetnua a jeho rodiny leží severně od rozlehlé mastaby AS 31. 6. dynastie.

Literatura: Dulíková 2018d.

AS 80


Výzkum: 2015, 2016

Popis objektu: Dřevěný člun, součást zádušního komplexu hrobky AS 54, 3. dynastie, vláda panovníka Huneje.

Literatura: Bárta 2018b.

AS 81


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží západně od Kaaperovy mastaby (AS 1) a východně od cihlové mastaby AS 78, 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 82


Výzkum: 2015

Popis objektu: Skalní hrobka soudního hodnostáře Hemšezemteta, leží západně od mastaby náležející Chemetnuovi a jeho rodině (AS 79). 6. dynastie.

Literatura: Dulíková 2018c, 2018h.

AS 82b


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlová struktura ukrývala dřevěné sošky, leží západně od náležející Chemetnuovi a jeho rodině (AS 79) a jižně od Hemšezemtetovy hrobky (AS 82), konec 6. dynastie.

Literatura: Bárta 2018j; Dulíková 2018a.

AS 83


Výzkum: 2015

Popis objektu: Částečně prozkoumaná cihlová hrobka ležící u jihovýchodního rohu rozlehlé mastaby AS 54, severně od AS 81 a západně od Kaaperovy mastaby (AS 1).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 84


Výzkum: 2015

Popis objektu: Částečně prozkoumaná cihlová hrobka překrývající pohřeb lodi (AS 80) v jižní části. Struktura leží jižně od AS 84b. 6. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 84b


Výzkum: 2015

Popis objektu: Malá cihlová stavba připojená z jihu k AS 84, výzkum nedokončen.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 85


Výzkum: 2015

Popis objektu: Inpuhetepova rodinná hrobka, konec 5. dynastie (?).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 86


Výzkum: 2015

Popis objektu: Cihlová stavba, východně od AS 69, s vápencovým obložením severní zdi.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 87


Výzkum: 2015

Popis objektu: Neprozkoumaná anonymní hrobka jižně od AS 69, 6. dynastie (?).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 88


Výzkum: 2016

Popis objektu: Anonymní kamenná hrobka u jihovýchodního rohu AS 1, Kaaperovy hrobky, z první poloviny 5. dynastie.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 89


Výzkum: 2016

Popis objektu: Neprozkoumaná anonymní kamenná hrobka jižně od AS 88.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 90


Výzkum: 2016

Popis objektu: Neprozkoumaná anonymní hrobka jižně od AS 66, 6. dynastie (?).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 91


Výzkum: 2016

Popis objektu: Velmi poničená původně kamenná mastaba jižně od AS 1 (Kaaper).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 92


Výzkum: 2016

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží východně od mastaby Kaapera mladšího (AS 61) a jižně od AS 93.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 93


Výzkum: 2016

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží východně od mastaby Kaapera mladšího (AS 61) a severně od AS 92.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 94


Výzkum: 2016

Popis objektu: Nezkoumaná cihlová struktura ležící severně od mastaby Kaapera mladšího (AS 61).

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 95


Výzkum: 2016

Popis objektu: Cihlová mastaba neznámého majitele, leží v blízkosti jihovýchodního rohu mastaby Kaapera mladšího (AS 61), východně od AS 62 a jižně od AS 92.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 96


Výzkum: 2016

Popis objektu: Cihlová a částečně kamenná stavba západně od AS 85, 6. dynastie nebo pozdější.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 97


Výzkum: 2016

Popis objektu: Cihlová a částečně kamenná stavba západně od AS 85, 6. dynastie nebo pozdější

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 98

Výzkum: 2016, 2017

Popis objektu: Vápencová mastaba inspektora kadeřníků Velkého domu, Anchirese. Mastaba leží západně od rozlehlé cihlové mastaby AS 54, polovina 5. dynastie.

Literatura: Dulíková 2018b, 2018i; Dulíková et al. 2018.

AS 99


Výzkum: 2017

Popis objektu: Cihlová stavba severně od AS 98, 5. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2018.

AS 100


Výzkum: 2017

Popis objektu: Cihlová platforma východně od AS 98, 5. nebo 6. dynastie.

Literatura: Dulíková et al. 2018.

AS 101


Výzkum: 2017

Popis objektu: Cihlová hrobka západně od AS 98, výrazně poničená.

Literatura: Dulíková et al. 2018.

AS 102


Výzkum: 2017

Popis objektu: Cihlová hrobka jižně od AS 98, odkryta byla pouze nejsevernější nika.

Literatura: Dulíková et al. 2018.

AS 103


Výzkum: 2017

Popis objektu: Souboř čtyř malých cihlových hrobek, tři byly postaveny ve 3. dynastii, poslední v 5. dynastii. Jediné jméno známe z komplexu je z obětního bazénku, Neferetiues.

Literatura: Odler et al. 2018.

AS 104


Výzkum: 2018

Popis objektu: Hrobka přechodného typu s kamenným jádrem a cihlovým pláštěm, s křížovou kaplí, postavena v rané 4. dynastii, znovu použita v 5. dynastii, původním vlastníkem byl správce královského majetku Nianchsešat, poté písař pokladnice Sechemka a jeho choť Henutsen

Literatura: Odler – Peterková Hlouchová 2018; Odler – Peterková Hlouchová et al. 2019.

AS 105


Výzkum: Nezkoumáno.

Popis objektu: Kamenná hrobka východně od AS 104, zatím nezkoumaná

Literatura: Odler – Peterková Hlouchová et al. 2019.

AS 106


Výzkum: 2018

Popis objektu: Menší hrobka vystavěná ze sušených cihel umístěná na sever od AS 20 se zničenou kaplí a dvěma šachtami.

Literatura: V češtině nepublikováno.

AS 107


Výzkum: 2018

Popis objektu: Cihlová hrobka severně od AS 104, pouze nejjižnější nika byla prozkoumána.

Literatura: Odler – Peterková Hlouchová et al. 2019.

AS 108


Výzkum: 2018

Popis objektu: Tři šachty a stavba s čtvercovým půdorysem jižně od AS 104, pravděpodobně přidané ve druhé fázi AS 104 (5. dynastie).

Literatura: Odler – Peterková Hlouchová et al. 2019.

AS 109


Výzkum: 2018

Popis objektu: Silná vápencová zeď mezi AS 65 a AS 66

Literatura: V češtině nepublikováno.