Recenze

RECENZE PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ PRACOVNÍKŮ ČESKÉHO EGYPTOLOGICKÉHO ÚSTAVU FF UK OD ROKU 2008

BÁRTA, Miroslav a kol., Ostrovy zapomnění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti, Praha: Dokořán 2009.
– P. Ferenc, A2 24. 2009.

BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin a kol., Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Praha: Academia 2012.
R. Burgan, Vesmír 92, 240–242, 2013/4

BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin a kol., Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha: Academia 2013.
M. Rychlík, Česká Pozice, 23. 10. 2013

BÁRTA, Miroslav, Journey to the West. The world of the Old Kingdom tombs in Ancient Egypt, Prague: Charles University in Prague.
– Nigel Strudwick, Egyptian Archaeology 42, 2013

BÁRTA, Miroslav a kol., Abusir XIII, Abusir south 2: tomb complex of the vizier Qar, his sons Qar Junior and Senedjemib, and Iykai. Prague: Dryada, 2009.
– Michael Haase, Sokar 20/11, 2010, 94

BÁRTA, Miroslav, COPPENS, Filip, VYMAZALOVÁ, Filip a kol., Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53, Prague: Charles University in Prague 2010.
– Katja Weiß, Die Welt des Orients 42/2 (2012), 261–266.
– Michel Valloggia, Bibliotheca Orietalis LXIX/1-2 (2012), 65–67

BÁRTA, Miroslav, COPPENS, Filip, KREJČÍ, Jaromír (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference held in Prague (June 27 – July 5, 2005). Prague: Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague, 2006.
– A. Zivie, Bibliotheca Orientalis 5–6/LXX, 2013, 645–648.

DOBREV Vassil, VERNER Miroslav, VYMAZALOVÁ Hana, Old Hieratic Palaeography I: Builders‘ Inscriptions and Masons‘ Marks from Saqqara and Abusir. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2011.
– Gloria Rosati, Orientalia 82/1, 2013, s. 11–12

DULÍKOVÁ, Veronika, JIRÁSKOVÁ, Lucie, MYNÁŘOVÁ, Jana, eds., Pražské egyptologické studie VII/2010, Praha: Český egyptologický ústav FF UK
– Marek Dospěl, Nový Orient 2/66, 2011, 54–55
– Martin Odler, Historická revue, 4/2011
– Břetislav Vachala, Dějiny a současnost 1/2011

DULÍKOVÁ, Veronika, JIRÁSKOVÁ, Lucie, eds., Pražské egyptologické studie X/2013, Praha: Český egyptologický ústav FF UK, 2013.
Branislav Kovár, History web, 21.2.2014

JANÁK, Jiří, Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích. Praha: Oikoymenh, 2009
– Aleš Novák, Lidé města – Urban People 1/12, 2010, s. 182–186
– Martin Pehal, Religio 1/18, 2010, s. 109–110

KREJČÍ, Jaromír. Abusir XI, The architecture of the Mastaba of Ptahshepses. Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2009
– Michael Haase, Sokar 21/11, 2010, s. 94

KREJČÍ, Jaromír, CALLENDER, Vivienne G., VERNER, Miroslav, Abusir XII, Minor tombs in the Royal Necropolis I: (the Mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare, pyramid komplex Lepsius no. 24 and tomb complex Lepsius no. 25). Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2008
– Michael Haase, Sokar 23/12, 2011, s. 96

KREJČÍ, Jaromír, s příspěvkem V. Cílka a kol., Abusir XVIII: the royal necropolis in Abusir. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2010
– M. Haase, Sokar 26/14, 2013, s. 97

OERTER, Wolf B., POKORNÝ, P. (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 1, Praha: Vyšehrad 2008.
P. Kovařík, Deník.cz, ze dne 12.6.2008
J. Kopeček, Knihovnice.cz, 26.6.2012

OERTER, Wolf B., VÍTKOVÁ, Z. (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 2. Kodex VI/2 a 4, kodex IX/1–3, Praha: Vyšehrad 2009.
– V. Kaše, Sacra 2010, s. 110–113

OERTER, Wolf B. (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 3, Praha: Vyšehrad 2010.
– B. Vachala, Dějiny a současnost, roč. 34, 2012, s. 46–47

OERTER, Wolf B., Die Ägyptologie an den Prager Universitaten 1882–1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge, Prag: Tschechisches Ägyptologisches Institut. Philosophische Fakultat, Karlsuniversität Prag, 2010.
– J. Pešek, ČČH 109, 2011, s. 604–605
– M. Ďurčanský, Dějiny vědy a techniky 2011/3, s. 207–208
– R. Dostálová, Listy filologické 3–4/135, 2012, s. 457–458
– M. Kunštát, Acta Universitatis Carolinae, Studia territorialia 3–4/XII, 2012, s.159–163

STROUHAL Eugen, VACHALA Břetislav, VYMAZALOVÁ Hana. Lékařství starých Egypťanů I. Staroegyptská chirurgie. Péče o matku a dítě. 1. vyd. Praha: Academia, 2010.
– Radmil Hölschl, Vesmír 90/100, 2011/2, 303.
– Ladislav Chrobák, Scan 3, 2011, 18–19.
– anonym: Zdravotnické noviny 40/50, 2010, 33
– Přemysl Klír, Časopis lékařů českých 3/150, 2011, 201
– David Tomíček, Dějiny a současnost 3/33, 2011, 46–47.

SUKOVÁ, Lenka. 2011. The Rock Art of Lower Nubia (Czechoslovak Concession). Prague: Charles University in Prague.
– Wouter Claes, Bibliotheca Orientalis LXXIII/1-2 (2016), 107-108

VERNER, Miroslav a Hana BENEŠOVSKÁ. Unearthing ancient Egypt: fifty years of the Czech archaeological exploration in Egypt. Prague: Charles University in Prague, 2008.
– J. Malek, Bibliotheca Orientalis LXIX 5/6, 2012, s. 436–439

VYMAZALOVÁ Hana, COPPENS Filip. Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2011.
– Břetislav Vachala, Dějiny a současnost 12, 2011, s. 47.
– Růžena Dostálová, Listy Filologické 135, 2012/3–4, s. 429–431.
– Martin Rychlík, Culturologia 1, 2012, s. 84–85.

BENEŠOVSKÁ Hana, BRODSKÝ Jan, Káhira, skrytý půvab islámské architektury, fotografická výstava, Křížová chodba Karolina, 21.12.2009–17.1.2010.
Josef Vomáčka, Česká televize, 28.12.2009