Mgr. Martina Bardoňová, PhD.

  Martina.Bardonova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 617
  Academia

 

Martina vystudovala na FF UK v Praze magisterský obor historie a egyptologie. Roku 2019 obdržela doktorský titul z egyptologie. V současnosti působí na Českém egyptologickém ústavu jako vědecký pracovník v rámci projektu KREAS. Její výzkum se zaměřuje na staroegyptské hospodářství a společnost, a to zejména v období  Střední říše. Její doktorská práce Grain Storage in Ancient Egypt (2600–1650 BC). Typology and socio-economic implications se zabývala otázkou správy, pro Egypt klíčových, obilných zásob.

V průběhu svého studia se Martina zúčastnila několika zahraničních stáží. V akademickém roce 2009–2010 strávila v rámci programu Erasmus semestr v  Paříži na Centre de Recherches Égyptologiques de La Sorbonne (CRES). Roku 2015, získala stipendium Anglo-Czech Eduactional Fund na čtyřměsíční pobyt v Londýně jako visiting researcher na Institute of Archaeology (IoA), University College London. Roku 2017, strávila měsíc výzkumem v Britském muzeu v rámci stipendia z the Robert Anderson Trust. Roku 2019 strávila čtyři měsíce na Universidad de Jaén (Španělsko) jakožto trainee v rámci programu Erasmus + .

Od roku 2009 se Martina podílela na několika archeologických výzkumech v České republice a v Egyptě. V posledně zmiňované zemi pak dlouhodobě spolupracuje s Universidad de Jaén (Španělsko) na výzkumech pohřebiště Qubbet el-Hawa (Asuán). Podílí se též na výzkumech egyptského týmu v centrálním Abúsíru (Sahureova vzestupná cesta). Dále se zúčastnila výzkumů Rakouského archeologického ústavu (ÖAI) v Tell ed-Dabě a Kom Ombu a amerických výzkumů (AERA) v oblasti Menkaureova údolního chrámu. V letech 2015 a 2016 se podílela také na českých výzkumech v jižním Abúsíru.

Vzdělání

 • 2006–2011: magisterské studium na FF UK, Praha; obor egyptologie – historie (diplomová práce: Vznik, průběh a úpadek egyptské Střední říše, vedoucí práce Prof. Miroslav Bárta, Dr.)
 • 2013–2019: doktorské studium na FF UK, Praha; obor egyptologie (disertační práce: Grain Storage in Ancient Egypt (2600–1650 BC). Typology and socio-economic implications, vedoucí práce Doc. PhDr Hana Vymazalová, PhD)

Granty

 • 2015–2017: GAUK 114815 “Patronát jako základ společenské struktury a hospodářských vztahů Staré a Střední říše?”

Výuka

 • 2019 (prosinec; Universidad de Jaén; Španělsko): kurz v rámci programu Erasmus + zaměřený na staroegyptské hospodářství a společnost mezi Starou a Střední říší.
 • 2018–2019 (Universidad de Murcia; Španělsko): online výuka kurzu klasická egyptština.
 • 2017 (zimní semestr; FF UK): hospodářství a administrativa Střední říše (v rámci společného kurzu s  Doc. Hanou Vymazalovou a Mgr. Davidem Jeřábkem).
 • 2017 (letní semestr; FF UK): dějiny Egypta – Střední říše. (v rámci společného kurzu s Doc. Janou Mynářovou a Doc. Hanou Vymazalovou).
 • 2014 (letní semestr; FF UK): Vybrané otázky staroegyptské zahraniční politiky – Střední říše. (v rámci společného kurzu s Doc. Janou Mynářovou a Mgr. Danielem Šichanem).

Publikace

 • Bardoňová, M. (2021) “Estudio del material hallado en la tumba QH35n,” in: José Manuel Alba Gómez et al. Proyecto Qubbet el-Hawa: trabajos realizados durante la decimosegunda campaňa (2020), BAEDE 29.
 • Khaled, M. I. and Bardoňová, M. (2021) “Vessels for the lion goddess. Contextualizing the New Kingdom royal-name faience from Central Abusir,” in: Jaromír Krejčí and Massimilano Nuzzolo (eds.) The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt, Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Bardoňová, M. (2021) “Changing concept of the royal grain management in Egypt (2600-1650 BC). The case of Snw.ty,” in: Archiv Orientální 89(1): 35 – 61.
 • Bardoňová, M. (2021) „Prince‘s court is like a common fountain“, Middle Kingdom royal patronage in the light of a modern sociological concepts,” In Alejandro Jiménez Serrano and Antonio Morales Roldán (eds.) Middle Kingdom Palace Culture and Its Echoes in the Provinces, Harvard Egyptological Studies 12, 77–101.
 • Bardoňová, M. (2018) “Los trabajos arqueológicos en la tumba QH35n,”In Jiménez Serrano, Alejandro et al. Proyecto Qubbet el-Hawa: trabajos arqueológicos de las tumbas QH32, QH33, QH34, QH35p, QH35n y QH36. Décima campaña. Boletín de la Asociación Española de Egiptología 27, 45–54.
 • Bardoňová M. (2018) “Grain Storage in the Old Kingdom. Relation between an object and its image,” in: K. O. Kuraszkiewicz, E. Kopp, D. Takács (eds.), “The Perfection that Endures…” Studies on Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw, Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 43–60.
 • Bardoňová, M., E. Montes Moya and A. Jiménez Serrano (2017) “An Intact Late Sixth-dynasty tomb from Qubbet el Hawa,” in: P. Piacentini and A. Delli Castelli (eds.), Old Kingdom Art and Archaeology 7. Proceedings of the International Conference Universita degli studi di Milano, 3–7 July 2017, (EDAL VI) Milan, 216–225.
 • Montes Moya E. M. and Bardoňová M. (2017) “La excavación de la tumba QH122,” in Jiménez Serrano, A. et al. Proyecto Qubbet el-Hawa: trabajos arqueológicos de las tumbas QH32, QH33, QH34aa, QH34bb, QH122, QH35p y QH36. Novena campaña. Boletín de la Asociación Española de Egiptología 26, 37–43.
 • Bardoňová, M. and Nováková, V. (2017) “Generous patrons, loyal clients? Some remarks on patronage of Middle Kingdom elites,” in J. M. Chyla, J. Dębowska-Ludwin, K. Rosińska-Balik, and C. Walsh (eds.), Current research in Egyptology 2016, Oxford, 74–90.
 • Bardoňová, M. (2015) “The Middle Kingdom Society seen through its supply pattern,” in M. S. Pinarello, J. Yoo, J. Lundock, C. Walsh (eds.), Current Research in Egyptology 2014: Ancient Egypt in a Global World, Oxford, 194–208.
 • Bardoňová, M. (2014) “Stát a ti druzí. Role velkokapacitních sýpek ve Střední říši,” Pražské egyptologické studie/Prague Egyptological Studies XIII, 23–30 (State and the others. The role of the Middle-Kingdom high-volume storage structures).
Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Martina Bardoňová, PhD.