Uchazeč

Uchazeč o studium na Českém egyptologickém ústavu FF UK zde najde profily absolventů, informace o přijímacím řízení, doporučené literatuře ke studiu na přijímací řízení a otázky modelového testu.

 

Přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program Egypt a Přední východ ve starověku (specializace Egyptologie a Asyriologie)

V akademickém roce 2019-2020 bude otevřeno navazující magisterské studium programu Egypt a Přední východ ve starověku.

Úvod > Studium > Uchazeč