Uchazeč

Tento program se neotevírá každoročně! V akademickém roce 2021/22 se program neotevírá!  Více informací k přijímacímu řízení je k dispozici na webu FF UK

 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

 

EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU

 

forma a typ studia: prezenční bakalářské počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace):

počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace):

předpokládaný počet přijímaných: 15

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

 

popis přijímací zkoušky:

  1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)

1)           test obecných předpokladů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, zejména ke znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Súdánu) (max. 50 bodů)

  1. kolo – ústní část

1)           prokázání znalostí vztahujících se k oboru a diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 30 bodů)

2)           ověření jazykové vybavenosti – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (angličtina, francouzština, němčina) odpovídající úrovni B1 a B2 (max. 20 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce:

seznam prostudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)

 

další informace:

(Český egyptologický ústav FF UK)

Úvod > Studium > Uchazeč