Mgr. Věra Nováková

  Vera.Novakova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 610
  Academia

 

Věra Nováková vystudovala magisterský obor archivnictví a pomocné vědy historické a egyptologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti dokončuje doktorské studium egyptologie s disertační prací Complexity of Ancient Egyptian Society during the First to Sixth Dynasty Based on Written Sources. Působí na Českém egyptologickém ústavu jako vědecký pracovník v rámci projektu GAČR (Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam). Věnuje se především materiální kultuře v období Staré říše (sarkofágy, rákosové rakve, keramika), ale zabývá se také různými socioekonomickými aspekty fungování staroegyptské společnosti (problematika domácností, partonátu). Od roku 2018 se účastní archeologických expedic do Egypta a podílí se na vytváření archivní databáze ČEgÚ.

 

Vzdělání

2012 – dosud: doktorské studium Egyptologie, FF UK

2006 – 2012 dvouoborové studium Archivnictví a PVH/Egyptologie, FF UK

Granty

2023–2025 GAČR Projekt č. 23-04989S: Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam (spoluřešitel)

2015–2017  Projekt GAUK no. 114815: Was the Patronage basis of the Old and Middle-Kingdom social structure and economic relations? (spoluřešitel)

2010–2012 spolupráce na vytváření databáze předmětů v rámci GAUK č. 53310 – Elitní společnost starověkého Egypta v 1. – 3. dynastii

Vybraná bibliografie

  • Nováková, V. –Peterková Hlouchová, M. 2020 “Pohřby v Abúsíru”, in: Bárta, Miroslav (ed.). Sluneční králové – studie, Praha: Národní museum, Univerzita Karlova, s. 257–271.
  • Nováková, V. 2019 “Old Kingdom stone sarcophagi as indicators of social change”, in: Kuraszkiewicz, Kamil O. – Kopp, Edita – Takács, Daniel (eds.). ‘The Perfection that Endures…’ Studies on the Old Kingdom Art and Archaeology, Warsaw: Department of Egyptology, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, s. 333–346.
  • Nováková, V. 2018 “Old Kingdom sarcophagi: the Abusir corpus”, in: Incordino, Ilaria – Mainieri, Stefania – D’Itria, Elena – Diletta Pubblico, Maria – Michele Rega, Francesco – Salsano, Anna (eds.). Current Research in Egyptology 2017. Proceedings of the eighteenth annual symposium, University of Naples “L’Orientale” 3-6 May 2017, Oxford: Archaeopress, s. 139–160.
  • Nováková, V. 2017 “The household of an Egyptian dignitary – the case of Ptahshepses”. Prague Egyptological Studies XVIII/2017, s. 95–109.
  • Nováková, V. 2016 (Bardoňová, M – Nováková, V.) Generous patrons, loyal clients? Some remarks on patronage of Middle Kingdom elites. In Current Research in Egyptology 17 (2016). Oxford: Oxbow, 2017, s. 74–90.
  • Štěpánová, V. 2012 Znovuzrození do posmrtného života – sarkofágy ve Staré říši (New life in the netherworld – stone sarcophagi in the Old Kingdom). Pražské egyptologické studie IX/2012, s. 79–91.

Aktualizováno 5. 1. 2023

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Věra Nováková